Select Page

Tutorstvo

Tutorstvo je oblika druženja in nesebične pomoči učencev vrstnikom. Vodeno je pod mentorstvom strokovnega delavca šole – učitelja tutorja, ki ima vlogo poučevanja o vrednotah, učenja, kako se nudi pomoč, vodenja učencev in je hkrati vez med učenci tutorji in njihovimi razredniki.

Tutorji pomagajo vrstnikom v razredu, mlajšim učencem in učenkam ter razredničarkam. Dnevnik tutorstva vodijo tisti učenci, ki se srečujejo v parih. Na ta način sistematično razvijajo odnos do dela (glej prilogo Dnevnik in prilogo Delo tutorjev). Svoje ugotovitve predstavijo drugim, da se mlajši učenci učijo od njih. S tutorji razvijamo vrednote znanja, pomoči, prijateljstva, sodelovanja in empatije, tako, da beremo zgodbe o teh temah, se o njih pogovarjamo in reflektiramo njihovo delo.

Dejavnosti tutorstva potekajo v šoli pred poukom, po pouku – v času podaljšanega bivanja in med poukom, v soglasju z učiteljico. Po dogovoru lahko potekajo dejavnosti tudi na domu enega od obeh učencev – ob soglasju staršev.

Učence za tutorstvo prijavijo starši ob začetku šolskega leta s pomočjo prijavnice. Učence, ki bi potrebovali pomoč predlaga razredničarka ali zaprosi učenec sam. Učencu, ki mu je nudena pomoč potrebuje soglasje svojih staršev.

Splošni cilji/konpetence učenca/ke tutorja/ke

  • razvijajo zaupanje v lastne sposobnosti, odgovornost ter pozitiven odnos do dela in izobraževanja;
  • oblikujejo kulturo govora in medsebojno spoštovanje;
  • pridobivajo nova znanja;
  • razvijajo vrednote, ki jim dajo pozitivno usmeritev;
  • nadgrajujejo, dopolnjujejo in poglabljajo svoje znanje in znanje drugih učencev.

Raziskovalna naloga o tutorstvu v OŠ: http://www.zpm-mb.si/attachments/sl/941/OS_Psihologija_in_pedagogika_Jaz_in_tutorstvo.pdf

Članek: Tutorji v OŠ Škofljica: http://www.skofljica.si/S75010/D1097/Glasnik+oktober+2012

Želim postati tutor!

PDF; 66 kB

Želim se družiti s tutorji!

PDF; 66 kB

Projekt Zdrav življenjski slog 2017/18

Žal nismo bili uspešni na razpisu za projekt ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG, zato se projekt v tem šolskem letu v našem zavodu ne bo izvajal.

Skip to content

Z nadaljevanjem obiska te spletne strani sprejemate uporabo piškotkov. več informacij

Z namenom zagotavljanja najboljše možne uporabniške izkušnje, so piškotni na tem spletnem mestu vklopljeni. Z nadaljevanjem obiska tega spletnega mesta se strinjate z njihovo uporabo.

Zapri