Select Page

Svet zavoda

PREDSTAVITEV

V skladu Z 48. členom Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/0858/0964/09 – popr.65/09 – popr.20/1140/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/1546/1649/16 – popr.25/17 – ZVaj, 123/21172/21207/21105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA) je v zavodu OŠ Škofljica imenovan Svet zavoda OŠ Škofljica, ki deluje po Poslovnikom sveta zavoda OŠ Škofljica, sprejetim 16. junija 2014.

Pristojnosti sveta zavoda so naslednje:

Svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja šole, sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Svet zavoda so v letu 2022 sestavljali:

  • predstavniki ustanovitelja: Milan Knez, Janez Zagorc, Mateja Novak;
  • predstavniki sveta staršev šole: Barbara Štrekelj, Aleš Švigelj in Mladen Stojanovič;
  • predstavniki zaposlenih: Helena Tomšič, Andreja Didović, Metka Lišinovič, Irena Balažic in Danijel Haromet.

Svet zavoda vodil predsednica sveta zavoda dr. Helena Tomšič; podpredsednik je Milan Knez.

SEJE SVETA ZAVODA

ZAPISNIK 2. REDNE SEJE SVETA ZAVODA-6.3.2023

ZAPISNIK 1. KORESPONDENČNE SEJE SVETA ZAVODA-25.11.2022

ZAPISNIK 1. REDNE SEJE SVETA ZAVODA-29. 9. 2022

ZAPISNIK 3. SEJE SVETA ZAVODA-14.6.2022

ZAPISNIK 2. SEJE SVETA ZAVODA-17.03.2022

ZAPISNIK 1. SEJE SVETA ZAVODA-11.10.2021

ZAPISNIK 1. SEJE SVETA ZAVODA-11.10-2021

Skip to content

Z nadaljevanjem obiska te spletne strani sprejemate uporabo piškotkov. več informacij

Z namenom zagotavljanja najboljše možne uporabniške izkušnje, so piškotni na tem spletnem mestu vklopljeni. Z nadaljevanjem obiska tega spletnega mesta se strinjate z njihovo uporabo.

Zapri