NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Spoštovani starši!
Bodoči učenci 1., 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razreda bodo z naslednjim šolskim letom lahko obiskovali tudi neobvezne izbirne predmete. Neobvezni izbirni predmeti omogočajo učencu, da lahko obiskuje pouk predmetov, ki jih izbere glede na svoje interese ali pa se zanje sploh ne odloči. Šola ponudi neobvezne izbirne predmete glede na organizacijske in kadrovske možnosti, dokončna odločitev o izvajanju določenega predmeta pa je odvisna od števila prijav in možnosti oblikovanja skupin. V šolskem letu 2019/20 bomo predvidoma glede na število prijav izvajali naslednjem neobvezne izbirne predmete:

1. RAZRED OŠ ŠKOFLJICA IN PŠ LAVRICA
– neobvezni izbirni predmet angleščina.

4. RAZRED OŠ ŠKOFLJICA IN PŠ LAVRICA
– neobvezni izbirni predmet tuji jezik nemščina,
– neobvezni izbirni predmet šport,
– neobvezni izbirni predmet umetnost.

5. RAZRED OŠ ŠKOFLJICA IN PŠ LAVRICA
– neobvezni izbirni predmet tuji jezik nemščina,
– neobvezni izbirni predmet šport,
– neobvezni izbirni predmet umetnost,
– neobvezni izbirni predmet tehnika.

6. RAZRED OŠ ŠKOFLJICA IN PŠ LAVRICA
– neobvezni izbirni predmet tuji jezik nemščina,
– neobvezni izbirni predmet šport,
– neobvezni izbirni predmet umetnost,
– neobvezni izbirni predmet tehnika,
– neobvezni izbirni predmet računalništvo.

7. RAZRED OŠ ŠKOFLJICA
– neobvezni izbirni predmet tuji jezik nemščina.

8. RAZRED OŠ ŠKOFLJICA
– neobvezni izbirni predmet tuji jezik nemščina.

9. RAZRED OŠ ŠKOFLJICA
– neobvezni izbirni predmet tuji jezik nemščina.

Pred odločitvijo za neobvezne izbirne predmete je potrebno vedeti, da si učenec po začetku obiskovanja neobveznega izbirnega predmeta ne more premisliti in se iz takšnih ali drugačnih vzrokov izpisati. Predmet je potrebno obiskovati do konca šolskega leta. Prisotnost učenca se pri neobveznih izbirnih predmetih obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.
Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti in zaključne ocene se vpišejo v spričevalo. Učenci lahko izberejo največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. To pomeni, da lahko učenec obiskuje drugi tuji jezik ali največ dva druga neobvezna
izbirna predmeta, ki se izvajata po eno uro tedensko. Opisi posameznih neobveznih izbirnih predmetov so na šolski spletni strani, medtem ko so podrobnejši učni načrti na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ANGLEŠČINA V 1. RAZREDU
Starši ste prijavnico oddali že ob vpisu. V primeru, da tega še niste storili, boste to lahko naredili na roditeljskem sestanku v juniju 2019. Prijavnica je objavljena na šolski spletni strani. Če se bodo spremenile kakršne koli zakonske podlage, vas bomo pravočasno obvestili.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 4., 5. IN 6. RAZREDU
Starši lahko učence prijavite k neobveznim izbirnim predmetom preko eAsistenta. Obvestila in navodila ste že prejeli. Starši v eAsistentu označite predmet oz. predmeta, ki ga/ju vaš otrok želi obiskovati. Če ste se odločili, da vaš otrok ne bo obiskoval nobenega od neobveznih izbirnih predmetov, vas prosimo, da prijavnico natisnete, predmete prečrtate in se podpišete. V vsakem primeru pa lahko otroka napotite tudi po pisno prijavnico k razredničarki ali pa k pomočnici ravnatelja na matični šoli ge. Marjeti Stanko, na PŠ Lavrica pa k pomočnici ravnatelja ge. Luciji Erčulj.

Starši, ki imate aktiven eAsistent za starše, izberete neobvezne izbirne predmete preko portala za starše do 12. 4. 2019.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA V 7., 8. IN 9. RAZREDU
Za prihodnje šolsko leto ste že oddali prijavnico z vašo izbiro »obveznih« izbirnih predmetov. V skladu z zakonom in kadrovskimi možnostmi je šola bodočim učencem 7., 8. in 9. razreda dolžna ponuditi tudi neobvezni drugi tuji jezik (na naši šoli je to nemščina). Predmet se bo izvajal 2 uri tedensko, v času po pouku ali v predurah. V primeru, da je učenec nemščino že izbral za obvezni izbirni predmet in ste se odločili, da obiskuje tudi neobvezni izbirni predmet nemščina, to pomeni, da bo imel 4 ure nemščine tedensko. Starši učenca prijavite preko eAsistenta. Če nimate aktivnega
eAsistenta za starše, napotite otroka k razredniku ali pa k pomočnici ravnatelja Majdi Golc.
Starši, ki imate aktiven eAsistent za starše, izberete neobvezni izbirni predmet nemščina preko portala za starše do 12. 4. 2019.

Šola bo po zaključku izbirnega postopka v mesecu maju 2019 objavila, kateri neobvezni izbirni predmeti se bodo, glede na število prijav in organizacijske možnosti, v prihodnjem šolskem letu izvajali.

Spremembe izbranih neobveznih izbirnih predmetov bodo možne do 14. junija 2019.

Roman Brunšek, ravnatelj

PREDSTAVITVE NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

Neobvezni izbirni predmeti 3. razred – za bodoči 4. razred

Neobvezni izbirni predmeti 4. razred – za bodoči 5. razred

Neobvezni izbirni predmeti 5. razred – za bodoči 6. razred

OBVESTILO – NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ANGLEŠČINA V 1. RAZREDU

NIP ANGLEŠČINA – 1. RAZRED – PRIJAVNICA

 

PREDSTAVITEV NIP ZA Š. L. 2019/20 NA OŠ ŠKOFLJICA IN PŠ LAVRICA

PREDSTAVITEV NIP OD 7. DO 9. RAZREDA- NEMŠČINA ZA Š. L. 2019/20 NA OŠ ŠKOFLJICA

Z nadaljevanjem obiska te spletne strani sprejemate uporabo piškotkov. več informacij

Z namenom zagotavljanja najboljše možne uporabniške izkušnje, so piškotni na tem spletnem mestu vklopljeni. Z nadaljevanjem obiska tega spletnega mesta se strinjate z njihovo uporabo.

Zapri