NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Letos smo za učence druge triade OŠ Škofljica ponudili naslednje neobvezne izbirne predmete: nemščina, šport, tehnika, umetnost in računalništvo ter za učence 7. in 8. razreda nemščino. Za učence 1. razreda pa angleščino. Glede na zbrane prijave za izvajanje pouka neobveznih izbirnih predmetov bomo v šolskem letu 2020/21 izvajali pouk naslednjih neobveznih izbirnih predmetov:

1. RAZRED

Angleščina (šest ur na teden)

Nina Grzetič,

Mateja Špendal

2. TRIADA

Nemščina (šest ur na teden)

Mojca Strgar, Tjaša Koprivc

Tehnika (dve uri na teden)

Rok Gorjup, Tatjana Peklar Justin

Šport (tri ure na teden)

Mateja Pečar

Umetnost (ena ura na teden)

Damjana Urbar

Za učence druge triade na PŠ Lavrica smo ponudili naslednje neobvezne izbirne predmete: nemščina, šport, tehnika, računalništvo in umetnost. Za učence 1. razreda pa angleščino. Glede na zbrane prijave za izvajanje pouka neobveznih izbirnih predmetov bomo na Podružnični  šoli Lavrica v šolskem letu 2020/21 izvajali pouk naslednjih neobveznih izbirnih predmetov:

1. RAZRED

Angleščina (štiri ure na teden)

Nataša Vencelj, Anamarija Pakiž Anić

2. TRIADA

Nemščina (štiri ure na teden)

Mojca Strgar

Umetnost (ena ura na teden)

Damjana Urbar

Tehnika (ena ura na teden)

Urška Trošt

Pred odločitvijo za neobvezne izbirne predmete je potrebno vedeti, da si učenec po začetku obiskovanja neobveznega izbirnega predmeta ne more premisliti in se iz takšnih ali drugačnih vzrokov izpisati. Predmet je potrebno obiskovati do konca šolskega leta. Prisotnost učenca se pri neobveznih izbirnih predmetih obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti in zaključne ocene se vpišejo v spričevalo. Učenci lahko izberejo največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. To pomeni, da lahko učenec obiskuje drugi tuji jezik ali največ dva druga neobvezna
izbirna predmeta, ki se izvajata po eno uro tedensko. Opisi posameznih neobveznih izbirnih predmetov so na šolski spletni strani, medtem ko so podrobnejši učni načrti na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

 

PREDSTAVITVE NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV ZA ŠOLSKO LETO 2020/21

OBVESTILO – NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ANGLEŠČINA V 1. RAZREDU

NIP ANGLEŠČINA – 1. RAZRED – PRIJAVNICA

Neobvezni izbirni predmeti 3. razred – za bodoči 4. razred

Neobvezni izbirni predmeti 4. razred – za bodoči 5. razred

Neobvezni izbirni predmeti 5. razred – za bodoči 6. razred

PREDSTAVITEV NIP ZA Š. L. 2020/21 NA OŠ ŠKOFLJICA IN PŠ LAVRICA

PREDSTAVITEV NIP OD 7. DO 9. RAZREDA- NEMŠČINA ZA Š. L. 2020/21 NA OŠ ŠKOFLJICA in PŠ LAVRICA

Z nadaljevanjem obiska te spletne strani sprejemate uporabo piškotkov. več informacij

Z namenom zagotavljanja najboljše možne uporabniške izkušnje, so piškotni na tem spletnem mestu vklopljeni. Z nadaljevanjem obiska tega spletnega mesta se strinjate z njihovo uporabo.

Zapri