Select Page

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

V šolskem letu 2023/24 bomo za učence 1. razreda in učence 2. triade OŠ Škofljica in PŠ Lavrica ponudili naslednje neobvezne izbirne predmete:

1. RAZRED
Angleščina (2 uri na teden)   učitelj angleščine na razredni stopnji
2. TRIADA
Nemščina (2 uri tedensko) 4., 5., 6. razred učitelj nemščine
Šport (1 ura tedensko) 4., 5., 6. razred učitelj športa
Umetnost (1 ura tedensko) 4., 5., 6. razred učitelj likovne umetnosti
Tehnika (1 ura tedensko) 5., 6. razred učitelj tehnike
Računalništvo (1 ura tedensko) 6. razred učitelj računalništva

Izvajanje izbirnih predmetov je odvisno od števila prijavljenih učencev. Minimalno število prijavljenih učencev za določen predmet je 12.

Z izbirnim postopkom za neobvezne izbirne predmete za šolsko leto 2023/24 bomo pričeli predvidoma 21. marca 2023. Starši boste o tem obveščeni preko elektronske pošte. Prijavnico boste lahko izpolnili preko aplikacije eAsistent. Če nimate aktivnega eAsistenta za starše, prosimo, da napotite svojega otroka k razredniku ali k pomočnici ravnatelja. Tudi starši, ki otrok ne boste vpisali na neobvezne izbirne predmete, morate oddati prijavo, na kateri označite, da otrok ne bo obiskoval neobveznih izbirnih predmetov. Z zbiranjem prijav bomo zaključili 7. aprila 2023.

Informacija o tem, kateri neobvezni izbirni predmeti se bodo v  šolskem letu 2023/24 izvajali, bo objavljena na šolskih spletnih straneh v mesecu maju. Sprememba izbire neobveznega izbirnega predmeta bo možna samo do 13. junija 2023. 

Pred odločitvijo za neobvezne izbirne predmete je potrebno vedeti, da si učenec po začetku obiskovanja neobveznega izbirnega predmeta ne more premisliti in se iz takšnih ali drugačnih razlogov izpisati. Predmet je potrebno obiskovati do konca šolskega leta. Prisotnost učenca se pri neobveznih izbirnih predmetih obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti in zaključne ocene se vpišejo v spričevalo. Učenci lahko izberejo največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. To pomeni, da lahko učenec obiskuje drugi tuji jezik ali največ dva druga neobvezna izbirna predmeta, ki se izvajata po eno uro tedensko.

Opisi posameznih neobveznih izbirnih predmetov so na spletni strani šole, podrobnejši učni načrti pa se nahajajo na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

OBVESTILO – NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ANGLEŠČINA V 1. RAZREDU 

NIP ANGLEŠČINA – 1. RAZRED – PRIJAVNICA

 

PPT PREDSTAVITVE NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV ZA ŠOLSKO LETO 2023/24

Neobvezni izbirni predmeti 3. razred – za bodoči 4. razred

Neobvezni izbirni predmeti 4. razred – za bodoči 5. razred

Neobvezni izbirni predmeti 5. razred – za bodoči 6. razred

Navodila za izpolnjevanje prijave v eAsistentu

Povezava na video predstavitev postopka prijave v eAsistentu

 

PREDSTAVITEV NIP ZA Š. L. 2023/24 NA OŠ ŠKOFLJICA IN PŠ LAVRICA

PREDSTAVITEV NIP OD 7. DO 9. RAZREDA- NEMŠČINA ZA Š. L. 2023/24 NA OŠ ŠKOFLJICA in PŠ LAVRICA

Skip to content

Z nadaljevanjem obiska te spletne strani sprejemate uporabo piškotkov. več informacij

Z namenom zagotavljanja najboljše možne uporabniške izkušnje, so piškotni na tem spletnem mestu vklopljeni. Z nadaljevanjem obiska tega spletnega mesta se strinjate z njihovo uporabo.

Zapri