Select Page

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

V šolskem letu 2021/22 bomo za učence 1. razreda in učence 2. triade OŠ Škofljica in PŠ Lavrica ponudili naslednje neobvezne izbirne predmete: 

1. RAZRED
Angleščina (2 uri na teden)   Nina Grzetič, Mateja Špendal, Nataša Vencelj, Anamarija  Pakiž Anić
2. TRIADA
Nemščina (2 uri tedensko) 4., 5., 6. razred Mojca Strgar, Tjaša Koprivc
Šport (1 ura tedensko) 4., 5., 6. razred učitelj športa
Umetnost (1 ura tedensko) 4., 5., 6. razred Damjana Trope
Tehnika (1 ura tedensko) 5., 6. razred učitelj tehnike
Računalništvo (1 ura tedensko) 6. razred Diana Kvartuh

Izvajanje izbirnih predmetov je odvisno od števila prijavljenih učencev. Minimalno število prijavljenih učencev za določen predmet je 12.

Z izbirnim postopkom za neobvezne izbirne predmete za šolsko leto 2021/22 bomo pričeli 18. marca 2021. Starši boste o tem obveščeni preko elektronske pošte. Prijavnico boste lahko izpolnili preko aplikacije eAsistent. Če nimate aktivnega eAsistenta za starše, prosimo, da napotite svojega otroka k razrednku ali k pomočnici ravnatelja. Tudi starši, ki otrok ne boste vpisali na neobvezne izbirne predmete, morate oddati prijavo, na kateri označite, da otrok ne bo obiskoval neobveznih izbirnih predmetov. Z zbiranjem prijav bomo zaključili 29. marca 2021.

Informacija o izvajanju neobveznih izbirnih predmetov v  šolskem letu 2021/22 bo objavljena na šolskih spletnih straneh v mesecu maju. Sprememba izbire neobveznega izbirnega predmeta je možna samo do 14. junija 2021. 

Pred odločitvijo za neobvezne izbirne predmete je potrebno vedeti, da si učenec po začetku obiskovanja neobveznega izbirnega predmeta ne more premisliti in se iz takšnih ali drugačnih vzrokov izpisati. Predmet je potrebno obiskovati do konca šolskega leta. Prisotnost učenca se pri neobveznih izbirnih predmetih obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti in zaključne ocene se vpišejo v spričevalo. Učenci lahko izberejo največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. To pomeni, da lahko učenec obiskuje drugi tuji jezik ali največ dva druga neobvezna izbirna predmeta, ki se izvajata po eno uro tedensko.

Opisi posameznih neobveznih izbirnih predmetov so na šolski spletni strani, medtem ko so podrobnejši učni načrti na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

OBVESTILO – NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ANGLEŠČINA V 1. RAZREDU 

NIP ANGLEŠČINA – 1. RAZRED – PRIJAVNICA

PPT PREDSTAVITVE NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV ZA ŠOLSKO LETO 2021/22

Neobvezni izbirni predmeti 3. razred – za bodoči 4. razred

Neobvezni izbirni predmeti 4. razred – za bodoči 5. razred

Neobvezni izbirni predmeti 5. razred – za bodoči 6. razred

 

PREDSTAVITEV NIP ZA Š. L. 2021/22 NA OŠ ŠKOFLJICA IN PŠ LAVRICA

PREDSTAVITEV NIP OD 7. DO 9. RAZREDA- NEMŠČINA ZA Š. L. 2021/22 NA OŠ ŠKOFLJICA in PŠ LAVRICA

Z nadaljevanjem obiska te spletne strani sprejemate uporabo piškotkov. več informacij

Z namenom zagotavljanja najboljše možne uporabniške izkušnje, so piškotni na tem spletnem mestu vklopljeni. Z nadaljevanjem obiska tega spletnega mesta se strinjate z njihovo uporabo.

Zapri