Select Page

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

V šolskem letu 2019/20 smo za učence druge triade OŠ Škofljica ponudili naslednje neobvezne izbirne predmete: nemščina, šport, tehnika, umetnost in računalništvo ter za učence 7. in 8. razreda nemščino. Za učence 1. razreda pa angleščino. Glede na zbrane prijave smo izvajali pouk naslednjih neobveznih izbirnih predmetov:

1. RAZRED
Angleščina (šest ur na teden)

Nina Grzetič,

Mateja Špendal

2. TRIADA
Nemščina (šest ur na teden) Mojca Strgar, Tjaša Koprivc
Tehnika (dve uri na teden) Rok Gorjup, Tatjana Peklar Justin
Šport (tri ure na teden) Mateja Pečar
Umetnost (ena ura na teden) Damjana Urbar

Za učence druge triade na PŠ Lavrica smo ponudili naslednje neobvezne izbirne predmete: nemščina, šport, tehnika, računalništvo in umetnost. Za učence 1. razreda pa angleščino. Glede na zbrane prijave za izvajanje pouka neobveznih izbirnih predmetov smo na Podružnični  šoli Lavrica v šolskem letu 2019/20 izvajali pouk naslednjih neobveznih izbirnih predmetov:

1. RAZRED
Angleščina (štiri ure na teden) Nataša Vencelj, Anamarija Pakiž Anić
2. TRIADA
Nemščina (štiri ure na teden) Mojca Strgar
Umetnost (ena ura na teden) Damjana Urbar
Tehnika (ena ura na teden) Urška Trošt

Z izbirnim postopkom za neobvezne izbirne predmete za šolsko leto 2020/21 bomo pričeli 5. marca 2020. Starši boste o tem obveščeni preko elektronske pošte. Prijavnico boste lahko izpolnili preko aplikacije eAsistent. Če nimate aktivnega eAsistenta za starše, prosimo, da napotite svojega otroka k razrednku ali k pomočnici ravnatelja. Z zbiranjem prijav bomo zaključili 20. marca 2020.

Pred odločitvijo za neobvezne izbirne predmete je potrebno vedeti, da si učenec po začetku obiskovanja neobveznega izbirnega predmeta ne more premisliti in se iz takšnih ali drugačnih vzrokov izpisati. Predmet je potrebno obiskovati do konca šolskega leta. Prisotnost učenca se pri neobveznih izbirnih predmetih obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti in zaključne ocene se vpišejo v spričevalo. Učenci lahko izberejo največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. To pomeni, da lahko učenec obiskuje drugi tuji jezik ali največ dva druga neobvezna izbirna predmeta, ki se izvajata po eno uro tedensko.

Opisi posameznih neobveznih izbirnih predmetov so na šolski spletni strani, medtem ko so podrobnejši učni načrti na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

OBVESTILO – NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ANGLEŠČINA V 1. RAZREDU (leto 2018) 

NIP ANGLEŠČINA – 1. RAZRED – PRIJAVNICA za šolsko leto 2019-2020

PREDSTAVITVE NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV ZA ŠOLSKO LETO 2020/21

Neobvezni izbirni predmeti 3. razred – za bodoči 4. razred

Neobvezni izbirni predmeti 4. razred – za bodoči 5. razred

Neobvezni izbirni predmeti 5. razred – za bodoči 6. razred

PREDSTAVITEV NIP ZA Š. L. 2020/21 NA OŠ ŠKOFLJICA IN PŠ LAVRICA

PREDSTAVITEV NIP OD 7. DO 9. RAZREDA- NEMŠČINA ZA Š. L. 2020/21 NA OŠ ŠKOFLJICA in PŠ LAVRICA

Z nadaljevanjem obiska te spletne strani sprejemate uporabo piškotkov. več informacij

Z namenom zagotavljanja najboljše možne uporabniške izkušnje, so piškotni na tem spletnem mestu vklopljeni. Z nadaljevanjem obiska tega spletnega mesta se strinjate z njihovo uporabo.

Zapri