Select Page

Roditeljski sestanki in govorilne ure

RODITELJSKI SESTANKI IN GOVORILNE URE

Pedagoški delavci bodo imeli redne stike s starši na dopoldanskih in popoldanskih govorilnih urah. Popoldanske govorilne ure se za vse učence začenjajo vedno ob 17. uri. Roditeljski sestanki pa se začno za učence 1., 2., 3., 6. in 7. razreda ob 17. uri, medtem ko za razrede 4., 5., 8. in 9. ob 18. uri. V primerih, ko so roditeljski sestanki vezani na predavanje, se lahko začetek sestanka premakne na drugo uro. O spremembi starše oz. učence obvestijo razredniki oz. bo obvestilo objavljeno na spletni strani šole. Staršem svetujemo, da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure, ker le tako lahko spremljate otrokov napredek v šoli.

PREDAVANJA

V goste bomo povabili uveljavljene predavatelje s področja vzgoje in svetovanja, ki bodo spregovorili staršem v novembru, januarju in aprilu.

 
Roditeljski sestanki in popoldanske govorilne ure - DATUMI
mesec    od 1. do 5. razreda    od 6. do 9. razreda 
september 

RS 

torek, 13. 09. 2022  RS  četrtek, 15. 09. 2022 
oktober  GU  torek, 18. 10. 2022  GU  torek, 25. 10. 2022 
november  GU  torek, 15. 11. 2022  GU  torek, 22. 11. 2022 
december  GU  torek, 13. 12. 2022  GU  torek, 20. 12. 2022 
januar  GU  torek, 10. 01. 2023  GU 

torek, 17. 01. 2023

februar  RS  torek, 21. 02. 2023  RS  torek, 14. 02. 2023 
marec  GU  torek, 14. 03. 2023  GU  torek, 21. 03. 2023 
april  GU  torek, 11. 04. 2023  GU  torek, 18. 04. 2023 
maj  GU  torek, 16. 05. 2023  GU  torek, 23. 05. 2023 
Učilnice za roditeljske sestanke in popoldanske govorilne ure – PREDMETNA STOPNJA OŠ Škofljica

Učilnice za roditeljske sestanke in popoldanske govorilne ure – predmetna stopnja  OŠ Škofljica

Učilnice za roditeljske sestanke in popoldanske govorilne ure – predmetna stopnja 

Šolsko leto 2022/23

ODDELEK RAZREDNIK UČILNICA NADSTROPJE NADOMESTNI RAZREDNIK  
6. a Pavlin Petra 28U 3. desno Bratuž Derenčin Liza Roditeljski sestanek ob 17.00
6. b Andraž Pahor 17U 1. levo Metka Pukšič Mavsar
6. c Repše Igor 16U 1. levo Andrej Mohorič
6. d Meta Hrast 33U nad jedilnico Tanja Gabrijel (Denis Vrbanec)
7. a Rupret Lucija 25U 3. desno Katarina Hafner Blatnik
7. b Košir Polonca 33Ua nad jedilnico Andrej Starc
7. c Novak Mateja 30U 3. levo Barbara Obolnar
7. d Tolar Tina 27U 3. desno Tanja Virant
8. a Pašić Mersiha 22U medetaža Diana Kvartuh (Sabina Širca) Roditeljski sestanek ob 18.00
8. b Ana Nuša Rigler 29U 3. desno Tea Gajšek Kodrič
8. c Kovačič Gregor 32U nad jedilnico Mateja Poboljšaj
8. d Eržen Polonca (OKTOBER, DECEMBER, MAREC, MAJ) 28Ua 3. desno Majda Golc
9. a Janežič Stanešič Andreja 21U medetaža Mateja Lunder
9. b Tomšič Helena 15U 1. levo Katja Kajič
9. c Šavrič Nataša 20U medetaža Sabina Guid
9. d Rigler Dragica 19U 1. levo Eva Bonča

NERAZREDNIKI

IME IN PRIIMEK NAZIV PROSTORA; čas prisotnosti   NADSTROPJE ŠT. PROSTORA
Kristina Anželj Učilnica – NOVEMBER, JANUAR, MAREC, MAJ    II. nadstr. 8 U
Andreja Babnik Kabinet – NOVEMBER, JANUAR, APRIL   II. nadstr. 2 K
Marjan Bakan Dopoldanske GU      
Rahela Berlec Prisotna na Lavrici      
Eva Bonča Zbornica   I. nadstr. zbornica
Liza Bratuž Derenčin Učilnica   medetaža 23 U
Polonca Eržen Učilnica – OKTOBER, DECEMBER, MAREC, MAJ   III. desno 28 Ua
Maša Gabrijel Učilnica – NOVEMBER, JANUAR, MAREC, MAJ      
Tanja Gabrijel ODSOTNA Učilnica   I. desno 14 Ua
Ana Glažar Prisotna na Lavrici      
Majda Golc Pisarna pomočnice ravnatelja   I. desno 2 P
Sabina Guid Kabinet – NOVEMBER, JANUAR, MAREC, MAJ   II. nadstr. 4 K
Katarina Hafner Blatnik Kabinet   I. desno 6 K
Danijel Haromet Prisoten na Lavrici      
Petra Jeršin PisarnaNOVEMBER, JANUAR, MAREC, MAJ   nad jedilnico 31 Ua
Diana Kvartuh  ODSOTNA Kabinet   III. desno 12 K
Mateja Lunder Pisarna psihologinje   II. nadstr. 9 P
Andrej Mohorič Kabinet   III. desno 11 K
Mateja Poboljšaj PisarnaNOVEMBER, JANUAR, MAREC, MAJ   I. desno 6 P
Metka Pukšič Mavsar Učilnica   II. nadstr. 7 U
Andrej Starc Učilnica   III. desno 26 U
Sabina Širca Kabinet   III. desno 12 K
Tanja Virant Učilnica  – NOVEMBER, JANUAR, MAREC, MAJ   nad jedilnico 31U
Denis Vrbanec Učilnica   I. desno 14 Ua
           
Učilnice za roditeljske sestanke in popoldanske govorilne ure – RAZREDNA STOPNJA OŠ Škofljica

OŠ ŠKOFLJICA  – RAZREDNIKI (RAZREDNA STOPNJA)

ODDELEK RAZREDNIK UČILNICA NADSTROPJE ČAS
1. a Tjaša Zadnikel 4U pritličje (učilnica desno)

Roditeljski sestanek ob 17. uri

 

1. b Nataša Lenič 5U pritličje (učilnica desno)
1. c Mateja Adamič 6U pritličje (učilnica desno)
2. a Nataša Cingerle 3U pritličje (učilnica levo
2. b Irena Balažic 2U pritličje (učilnica levo
2. c Mateja Špendal 1U pritličje (učilnica levo)
2. d Maša Primožič 5Ua pritličje (učilnica desno)
3. a Ines  Mustar  Zof 9U Il. nadstropje (učilnica desno)
3. b Karmen Mihelič Čampa 14U Il. nadstropje (učilnica levo)
3. c Tanja  Sazonov 8U Il. nadstropje (učilnica desno)
3. d Katja Klodič 14Ua I. desno (učilnica ob jedilnici)
4. a Jerica Brložnik 13U Il. nadstropje (učilnica levo)

Roditeljski sestanek ob 18. uri

 

4. b Alenka Meglič Myint 12U Il. nadstropje (učilnica levo)
4. c Metka Lišinović 11U Il. nadstropje (učilnica desno)
5. a Nataša Spreitzer Jamnik 35U I. nadstropje (učilnica nad telovadnico)
5. b Mojca Ahčin 7U Il. nadstropje (učilnica nad avlo desno)
5. c Štefka Pšeničnik 10U Il. nadstropje (učilnica desno)
5. d Andreja Didović 34U I. nadstropje (učilnica nad telovadnico)

 

OŠ ŠKOFLJICA – NERAZREDNIKI (RAZREDNA STOPNJA)

(Če ni navedeno drugače, potekajo govorilne ure nerazrednikov v času GU na razredni stopnji.)

Učiteljica/učitelj Naziv prostora/Čas prisotnosti Nadstropje Oznaka prostora
Majda  Lužar, Branka Lončarič Učilnica 1. a pritličje 4 U
Nataša  Omahen, Ksenija Jemenšek Učilnica 1. b pritličje 5 U
Bojana  Ivanjko, Regina Bokan Učilnica 1. c pritličje 6 U
Tjaša Koprivc Yilmaz Kabinet 1.-2. razred pritličje 1 K
Urška Vodišek Učilnica 2. b pritličje 2 U
Tatjana Košir Kabinet 1.-2. razred pritličje  3 K
Lili  Ana Jaklič Kabinet 3.-5. razred II. levo 3 K
Andreja Žagar Kabinet 3.-5. razred II. levo 3 K
Petra Jeršin Učilnica 4. a II. levo 13 U
Ana Rebov Učilnica 4. b  – OKTOBER, DECEMBER, JANUAR, MAREC, MAJ II. levo 12 U
Kim Remšak Učilnica 4. c – NOVEMBER, JANUAR, MAREC, MAJ II. desno 11U
Iris Gaube Korošec Učilnica 6. c I. levo 16 U
Nina Grzetič Učilnica 9. d I. levo 19 U
Teja Glavan Učilnica 6. b I. levo 17 U
Andraž Pahor Učilnica 6. b – v času govorilnih ur na predmetni stopnji I. levo 17 U
Denis Vrbanec/Tanja Gabrijel Učilnica 3. d – v času govorilnih ur na predmetni stopnji ob jedilnici 14 Ua
Eva Bonča Zbornica – v času govorilnih ur na predmetni stopnji I. nadstropje zbornica
Andrej Starc Učilnica tehnike – v času govorilnih ur na predmetni stopnji III. desno 26 U
Ana Glažar Na Lavrici  – v času govorilnih ur predmetne stopnje I. nadstropje zbornica
Maša Gabrijel Kabinet – OKTOBER, DECEMBER, APRIL I. levo 6K
Sabina Guid Kabinet  – OKTOBER, DECEMBER, APRIL II. levo 4K
Mateja Poboljšaj Pisarna  – OKTOBER, DECEMBER, APRIL nad jedilnico 6P
Maja Tomše Učilnica  – OKTOBER, DECEMBER, APRIL nad jedilnico 31 Ua
Tanja Virant Učilnica  – OKTOBER, DECEMBER, APRIL nad jedilnico 31 U

 

Dopoldanske govorilne ure - PREDMETNA STOPNJA na Škofljici

Dopoldanske govorilne ure so določene glede na urnik posameznega učitelja, zato bodo ure, ko imajo učitelji dopoldansko govorilno uro, objavljene na oglasni deski in na naši spletni strani. Učitelji so na voljo staršem v tistih tednih, ko ni popoldanskih govorilnih ur oz. roditeljskih sestankov ali po predhodnem dogovoru. Za vse razrede bodo predvidoma organizirana dva roditeljska sestanka. Učitelji in starši se lahko sestanejo tudi izven predvidenega časa za govorilne ure na željo staršev, učencev, razrednikov, ravnatelja ali svetovalne službe.

DOPOLDANSKE GOVORILNE URE – predmetna stopnja na ŠKOFLJICI
Ime Priimek Poučuje Dan Ura
Kristina Anželj SLJ torek 07.55 – 08.15
Andreja Babnik DSP petek 08.30 – 09.00
Marjan Bakan MME, ROM ponedeljek 08.20 – 08.40
Rahela Berlec IP-POK ponedeljek 12.40 – 12.55
Eva Bonča ŠPO, IP-ŠSP sreda 07.30 – 08.00
Liza Bratuž Derenčin TJA, IP-NI sreda 09.25 – 09.55
Polonca Eržen FIZ, MAT sreda 11.05 – 11.25
Urša Filipič DSP    
Maša Gabrijel DSP torek 12.10 – 12.40
Ana Glažar IP-LS1 ponedeljek 12.40 – 12.55
Majda Golc FIZ četrtek 11.05 – 11.35
Nina Grzetič DSP TJA četrtek 12.00 – 12.30
Sabina Guid DSP četrtek 09.30 – 10.00
Katarina Hafner Blatnik SLJ torek 10.15 – 10.45
Danijel Haromet IP-FI3 torek 12.40 – 12.55
Meta Hrast MAT, FIZ četrtek 10.15 – 10.45
Andreja Janežič Stanešič TJA ponedeljek 11.05 – 11.35
Ksenija Jemenšek DSP TJA četrtek 11.05 – 11.35
Petra Jeršin OPB, DSP ponedeljek 11.55 – 12.25
Polonca Košir SLJ torek 07.45 – 08.15
Gregor Kovačič ZGO, IP-TVZ sreda 08.45 – 09.15
Andrej Mohorič NAR, IP-SPH četrtek 12.35 – 13.05
Mateja Novak GUM, IP-ANI četrtek 10.15 – 10.45
Andraž Pahor ŠPO, NŠP torek 11.05 – 11.35
Mersiha Pašić TJA četrtek 09.25 – 09.55
Petra Pavlin BIO, GOS, TIT, IP-NPH četrtek 11.05 – 11.35
Mateja Poboljšaj DSP sreda 11.05 – 11.35
Metka Pukšič Mavsar SLJ četrtek 06.55 – 07.25
Igor Repše ŠPO, IP-ŠZZ, IP-NOG ponedeljek 10.15 – 10.45
Ana Nuša Rigler KEM, FIZ petek 07.00 – 07.30
Dragica Rigler BIO, GOS, IP-NPH ponedeljek 09.40 – 10.10
Lucija Rupret LUM, IP-LS torek 10.30 – 11.00
Andrej Starc TIT, IP-UBE, NRA sreda 09.40 – 10.10
Nataša Šavrič MAT ponedeljek 11.55 – 12.25
Sabina Širca MAT četrtek 11.05 – 11.35
Tina Tolar GEO, ZGO ponedeljek 09.40 – 10.10
Maja Tomše DSP ponedeljek 10.15 – 10.45
Helena Tomšič GEO, DKE četrtek 07.45 – 08.15
INDIVIDUALNE GOVORILNE URE – razredna stopnja - Škofljica

INDIVIDUALNE GOVORILNE URE – razredna stopnja

RAZREDNIKI RS –  MATIČNA ŠOLA

RAZRED

UČITELJICA/UČITELJ

DAN

ČAS

1. a

Tjaša Zadnikel

sreda

12’00–12’30

1. b

Nataša Lenič

torek

12’00–12’30

1. c

Mateja Adamič

sreda

11’55–12’25

2. a

Nataša Cingerle

torek

11’05–11’35

2. b

Irena Balažic

četrtek

9’30–10’00

2. c

Mateja Špendal

torek

12’45–13’15

2. d

Maša Primožič

petek

9’30–10’00

3. a

Ines  Mustar  Zof

ponedeljek

12’45–13’15

3. b

Karmen Mihelič Čampa

četrtek

13’00–13’45

3. c

Tanja  Sazonov

torek

12’45–13’15

3. d

Katja Klodič

četrtek

11’05–11’35

4. a

Jerica Brložnik

torek

11’05–11’35

4. b

Alenka Meglič Myint

ponedeljek

12’00–12’30

4. c

Metka Lišinović

ponedeljek

12’00–12’30

5. a

Nataša Spreitzer Jamnik

ponedeljek

11’05–11’35

5. b

Mojca Ahčin

petek

9’30–10’00

5. c

Štefka Pšeničnik

torek

9’30–10’00

5. d

Andreja Didović

petek

9’30–10’00

UČITELJI NERAZREDNIKI RS – MATIČNA ŠOLA

POUČUJE

UČITELJICA/UČITELJ

DAN

ČAS

1. a razred

Majda Lužar

četrtek

11’05–11’35

1. b razred

Nataša  Omahen

sreda

8’45–9’15

1. c razred

Bojana  Ivanjko

sreda

8’50–9’20

TJA

Nina Grzetič

četrtek

12’00–12’30

TJA

Teja Glavan

torek

13’35–14’05

ŠPO 5. a, NŠP

Andraž Pahor

torek

11’05–11’35

ŠPO 5. b

Tanja Gabrijel/ Denis Vrbanec

sreda

12’10–12’40

ŠPO 5. c

Eva Bonča

sreda

7’30–8’00

N2N, OPB

Iris Gaube Korošec

ponedeljek

12’00–12’30

NUM

Ana Glažar

sreda – na Lavrici

11’05-11’35

OPB

Branka Lončarič

torek

11’10–11’40

OPB

Ksenija Jemenšek

četrtek

11’05–11’35

OPB

Regina  Bokan

ponedeljek

13’30–14’00

OPB

Tjaša Koprivc Yilmaz

sreda

12’00–12’30

OPB

Urška Vodišek

torek

11’15–11’45

OPB

Tatjana Košir

četrtek

12’15–12’45

OPB

Lili Ana Jaklič

sreda

12’00–12’30

OPB

Andreja Žagar

sreda

12’00–12’30

OPB

Ana Rebov

četrtek

11’30–11’50

OPB

Kim Ramšak

sreda – lihi tedni

11’20–11’50

DSP

Sabina Guid

četrtek

9’30–10’00

DSP

Mateja Poboljšaj

sreda

11’05–11’35

DSP

Tanja Virant

četrtek

11’05–11’35

DSP

Maša Gabrijel

torek

12’10–12’40

DSP, OPB

Petra Jeršin

ponedeljek

12’05–12’35

 (če ni navedeno drugače, je lokacija GU na Škofljici)

INDIVIDUALNE GOVORILNE URE – PŠ Lavrica

INDIVIDUALNE GOVORILNE URE – PŠ Lavrica

UČITELJI RAZREDNIKI – PŠ Lavrica

POUČUJE

UČITELJICA

DAN

UČILNICA

NADST.

ČAS

1. L

Kresnik Katja

ponedeljek

L_K1

P desno  (vhod 1.triada)

12.00–12.30

1. M

Koleša Mojca

ponedeljek

L_K1

P desno  (vhod 1.triada)

12.00–12.30

1. N

Cerar Maja

ponedeljek

L_K1

P desno  (vhod 1.triada)

12.00–12.30

2. L

Jordan Martina

četrtek

L_K1

P desno  (vhod 1.triada)

12.00–12.30

2. M

Rus Jana

petek

L_K1

P desno  (vhod 1.triada)

7.45–8.15

2. N

Škufca Strle Helena

torek

L_K1

P desno  (vhod 1.triada)

12.00–12.30

3. L

Zorc Strojan Barbara

četrtek

L_K11

I. desno

7.45–8.15

3. M

Gajer Saša

torek

L_K1

P desno  (vhod 1.triada)

12.00–12.30

3. N

Ciriković Elma

petek

L_K12

P desno  (vhod 1.triada)

12.00–12.30

4. L

Strgar Marjana

ponedeljek

 L_K12

I. desno

7.45–8.15

4. M

Pakiž Anić Anamarija

torek

 L_K11

I. desno

7.45–8.15

5. L

Škulj Anamarija

torek

L_K12

I. desno

11.05–11.35

5. M

Kovačič Martina

sreda

L_K12

I. desno

11.05–11.35

5. N

Krhin Petra

torek

L_K12

I. desno

10.15–10.45

6. L, MAT

Gorjup Rok

petek

L_K15

I. levo

10.15–10.45

6. M, GEO

Potočnik Bojana

sreda

L_ K17

I. levo

10.15–10.45

7. L, TJA

Tomažin Špela

sreda

L_ K17

I. levo

7.45–8.15

7. M, TJA

Čufer Jan

četrtek

L_ K17

I. levo

9.25–9.55

8. L, ZGO,DKE, IPF

Haromet Danijel

četrtek

L_ K15

I. levo

11.05–11.35

8. M, SLJ

Garafol Nataša

petek

L_KNJIŽ

I. nadstr.

11.05–11.35

8. N, GOS, NAR, BIO

Dizdar Suzana

četrtek

L_K15

I. levo

9.25–9.55

9. L, MAT, TIT

Trošt Urška

ponedeljek

L_ K15

I. levo

9.25–9.55

9. M, SLJ

Bešter Špela

sreda

L_KNJIŽ

I. nadstr.

9.25–9.55

 

 

 

UČITELJI NERAZREDNIKI – PŠ Lavrica

POUČUJE

UČITELJICA

DAN

UČILNICA

NADST.

ČAS

DSP

Bolha Eržen Maja

 

L_K2

P desno  (vhod 2. in 3. triada)

 

NAR, KEM, POK

Berlec Rahela

ponedeljek

L_ K15

I. levo

10.15–10.45

1. L, JV, PB

Černe Marjana

ponedeljek

L_K1

P desno  (vhod 1. triada)

12.00–12.30

PB

Di Batista Petra

sreda

L_ZBO

I. levo

11.20–11.50

FIZ

Eržen Polonca

torek

L_ K15

I. levo

10.15–10.30

PB, svetovalna služba

Fink Polona

torek

L_ K16

I. levo

12.00–12.30

NRA, MME, UBE

Jordan Adriana

ponedeljek

L_K13

I. levo

12.00–12.30

PB

Klešnik Khan Petra

sreda

L_ZBO

I. levo

11.20–11.50

PB, N1A

Klun Iris

četrtek

L_ZBO

I. levo

12.00–12.30

DSP

Legan Anja

petek

L_K13

I. levo

10.15–10.45

PB

Marinič Jožica

ponedeljek

L_ZBO

I. levo

12.00–12.30

PB, laborant

Murko Ana

torek

L_ZBO

I. levo

12.00–12.30

ŠPO, IŠP, ŠZZ, ŠSP

Pavšek Tevž

torek

L_ZBO

I. levo

10.30–11.00

ŠPO, NŠP, IŠP

Pečar Mateja

torek

L_ZBO

I. levo

9.40–10.10

TIT

Peklar Justin Tatjana

ponedeljek

L_K3

P desno  (vhod 2. in 3. triada)

11.05–11.35

PB

Prelovšek Janja

sreda

L_ZBO

I. levo

10.15–10.45

ISP

Razpotnik Teja

petek

L_ZBO

I. levo

8.20–8.50

GUM, PB, PZ

Sellak Špela Helena

petek

L_K2

I. levo

8.20–8.50

N2N,NI1, NI2, NI3

Strgar Mojca

četrtek

L_ZBO

I. levo

8.20–8.50

PB

Strušnik Manica

sreda

L_ZBO

I. levo

12.00–12.30

LUM, NUM, IP LS1, PB

Glažar Ana

sreda

L_K2

P desno  (vhod 2. in 3. triada)

11.05–11.35

TJA, N1A

Vencelj Nataša

ponedeljek

L_ZBO

I. levo

9.25–9.55

DSP

Vinšek Blanka

torek

L_K14

I. levo

12.00–12.30

DSP

Zgonc Melita

četrtek

L_KNJIŽ

I. levo

11.05–11.35

1. M, N, JV, PB

Žerovnik Natalija

ponedeljek

L_K1

P desno  (vhod 1.triada)

12.00–12.30

Učilnice za roditeljske sestanke in popoldanske govorilne ure– PS in RS - PŠ Lavrica

Šolsko leto 2022/23

ODDELEK

RAZREDNIK

UČILNICA

NADSTROPJE

 

1. l

Kresnik Katja (Klun Iris)

L-U4

pritličje

Roditeljski sestanek ob 17.00

 

1. m

Koleša Mojca

L-U5

pritličje

1. n

Cerar Maja

L-U6

pritličje

2. l

Jordan Martina

L-U1

pritličje

2. m

Rus Jana

L-U2

pritličje

2. n

Škufca Strle Helena

L-U3

pritličje

3. l

Zorc Strojan Barbara

L-U17

1. nadstropje

3. m

Gajer Saša

L-U16

1. nadstropje

3. n

Ciriković Elma

L-U15

1. nadstropje

4. l

Strgar Marjana

L-U12

1. nadstropje

Roditeljski sestanek ob 18.00

4. m

Pakiž Anić Anamarija

L-U11

1. nadstropje

5. l

Škulj Anamarija

L-U14

1. nadstropje

5. m

Kovačič Martina

L-U13

1. nadstropje

5. n

Krhin Petra

L-U20

1. nadstropje

 

ODDELEK

RAZREDNIK

UČILNICA

NADSTROPJE

NADOMESTNI RAZREDNIK

 

6. l

Gorjup Rok

L-TEH

pritličje

Vinšek Blanka

Roditeljski sestanek  ob 17.00

6. m

Potočnik Bojana

L-U11

1. nadstropje

Di Batista Petra

7. l

Tomažin Špela

L-U18

1. nadstropje

Pečar Mateja

7. m

Čufer Jan

L-U7

pritličje

Peklar Justin Tatjana

8. l

Haromet Danijel

L-U22

1. nadstropje

Hajnrihar Anja

Roditeljski sestanek ob 18.00

8. m

Garafol Nataša

L-U21

1. nadstropje

Legan Anja

8. n

Dizdar Suzana

L-GOS

1. nadstropje

Pavšek Tevž

9. l

Trošt Urška

L-U19

1. nadstropje

Sellak Špela Helena

9. m

Bešter Špela

L-RAČ

1. nadstropje

Berlec Rahela

 

NERAZREDNIKI

IME IN PRIIMEK

NAZIV PROSTORA; čas prisotnosti

NADSTROPJE

ŠT. PROSTORA

Berlec Rahela

Kabinet

I. nadstr.

L_K15

Černe Marjana

Z učiteljico 1. L

 

 

Di Batista Petra

Zbornica

I. nadstr.

zbornica

Eržen Polonca

Zbornica – NOVEMBER, JANUAR, APRIL

I. nadstr.

zbornica

Fink Polona

Kabinet svetovalnih delavk

I. nadstr.

L_K16

Jordan Adriana

Kabinet – OKTOBER, DECEMBER, MAREC, MAJ

I. nadstr.

L_K13

Klešnik Khan Petra

PŠ Želimlje – OKTOBER, DECEMBER, APRIL

PŠ Lavrica – NOVEMBER, JANUAR, MAREC, MAJ

 

I. nadstr.

 

zbornica

Legan Anja

Kabinet

I. nadstr.

L_K13

Marinič Jožica

Zbornica

I. nadstr.

zbornica

Murko Ana

Zbornica – NOVEMBER, FEBRUAR, MAJ

I. nadstr.

zbornica

Pavšek Tevž

Kabinet

pritličje

telovadnica

Pečar Mateja

Kabinet

pritličje

telovadnica

Peklar Justin Tatjana

Zbornica

I. nadstr.

zbornica

Prelovšek Janja

Zbornica

I. nadstr.

zbornica

Sellak Špela Helena

Zbornica

I. nadstr.

zbornica

Strgar Mojca

V času GU predmetne stopnje – OKTOBER, JANUAR, MAREC, MAJ

I. nadstr.

zbornica

Strušnik Manica

Zbornica

I. nadstr.

zbornica

Glažar Ana

Zbornica

I. nadstr.

zbornica

Vencelj Nataša

Zbornica

I. nadstr.

zbornica

Vinšek Blanka

Kabinet

I. nadstr.

L_K14

Zgonc Melita

Zbornica

I. nadstr.

zbornica

Žerovnik Natalija

Z učiteljicama 1. m in 1. n

 

 

INDIVIDUALNE GOVORILNE URE – razredna stopnja – PŠ Želimlje

INDIVIDUALNE GOVORILNE URE – razredna stopnja – PŠ Želimlje

UČITELJI RAZREDNIKI – PŠ Želimlje

POUČUJE

UČITELJICA

DAN

ČAS

1., 2. Ž

Tina Lešić

ponedeljek

12’00 – 12’30

3., 4. Ž

Seliha Delić

torek

12’00 – 12’30

 

UČITELJI NERAZREDNIKI – PŠ Želimlje

POUČUJE

UČITELJICA

DAN

ČAS

DSP

Maša Gabrijel

ponedeljek

7.55–8.15

PB, TJA

Petra Klešnik Khan

sreda

11’10 – 11’40

 

Govorilne ure za učence
Poleg govorilnih ur za starše organiziramo dopoldanske govorilne ure tudi za učence. Te so ob isti uri kot dopoldanske govorilne ure za starše v tednu, ki je določen z letnim koledarjem. Na govorilno uro gre lahko učenec sam, po predhodnem dogovoru z razrednikom ali učiteljem, ki ima takrat učno uro, lahko pa ga povabi učitelj. Namenjene so individualnim pogovorom in dodatnim pojasnilom.
Pravilnik o darilih

Z nadaljevanjem obiska te spletne strani sprejemate uporabo piškotkov. več informacij

Z namenom zagotavljanja najboljše možne uporabniške izkušnje, so piškotni na tem spletnem mestu vklopljeni. Z nadaljevanjem obiska tega spletnega mesta se strinjate z njihovo uporabo.

Zapri