Roditeljski sestanki in govorilne ure

RODITELJSKI SESTANKI IN GOVORILNE URE

Pedagoški delavci bodo imeli redne stike s starši na dopoldanskih in popoldanskih govorilnih urah. Popoldanske govorilne ure se za vse učence začenjajo vedno ob 17. uri. Roditeljski sestanki pa se začno za učence 1., 2., 3., 6. in 7. razreda ob 17. uri, medtem ko za razrede 4., 5., 8. in 9. ob 18. uri. V primerih, ko so roditeljski sestanki vezani na predavanje, se lahko začetek sestanka premakne na drugo uro. O spremembi starše oz. učence obvestijo razredniki oz. bo obvestilo objavljeno na spletni strani šole. Staršem svetujemo, da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure, ker le tako lahko spremljate otrokov napredek v šoli.

PREDAVANJA

V goste bomo povabili uveljavljene predavatelje s področja vzgoje in svetovanja, ki bodo spregovorili staršem v novembru, januarju in aprilu.

 

Roditeljski sestanki in popoldanske govorilne ure - DATUMI
mesec od 1. do 5. razreda od 6. do 9. razreda
september RS torek, 11. 09. 2018

sreda, 12. 09. 2018

RS četrtek, 13. 09. 2018
oktober GU torek, 16. 10. 2018 GU torek, 23. 10. 2019
november GU torek, 13. 11. 2018 GU torek, 20. 11. 2018
december GU torek, 11. 12. 2018 GU torek, 18. 12. 2018
januar GU/RS torek, 15. 01. 2019 GU/RS torek, 22. 01. 2019
februar GU torek, 12. 02. 2019

RS samo za 5. raz.

GU torek, 19. 02. 2019

RS samo za 9. raz.

marec GU/RS torek, 12. 03. 2019 GU/RS torek, 19. 03. 2019
april GU torek, 16. 04. 2019 GU torek, 23. 04. 2019
maj GU torek, 14. 05. 2019 GU torek, 21. 05. 2019
Učilnice za roditeljske sestanke in popoldanske govorilne ure – PREDMETNA STOPNJA

Učilnice za roditeljske sestanke in popoldanske govorilne ure – predmetna stopnja 

Šolsko leto 2018/19

ODDELEK RAZREDNIK UČILNICA NADSTROPJE NADOMESTNI RAZREDNIK
6. a Metka PUKŠIČ MAVSAR 16 U I. levo Barbara Kramžar Roditeljski sestanek ob 17.00
6. b Andrej MOHORIČ 29 U III. desno Saša Pirnat
6. c Katarina HAFNER BLATNIK 17 U I. levo Barbara Obolnar
6. d Meta HRAST 24 U III. desno Mateja Novak
6. e Liza BRATUŽ DERENČIN 23 U III. medetaža Valentina Hladnik
7. a Petra VERŠNJAK 26 U III. desno Špela Tomažin
7. b Polonca KOŠIR 33 Ua nad jedilnico Tevž Pavšek
7. c Mateja PEČAR 25 U III. desno Danijel Haromet
7. d Tanja GABRIJEL 33 U nad jedilnico Martina Toplišek
7. e Igor REPŠE 27 U III. desno Tatjana Peklar Justin
8. a Mersiha PAŠIĆ 14 Ua pri jedilnici Tina Tolar Roditeljski sestanek ob 18.00
8. b Polonca ERŽEN 28 Ua III. desno Sabina Guid
8. c Gregor KOVAČIČ 32 U nad jedilnico Mateja Poboljšaj
8. d Diana KVARTUH 22 U III. medetaža Majda Golc
9. a Urška TROŠT U 20 III. medetaža Branka Lončarič
9. b Andreja JANEŽIČ STANEŠIČ U 21 III. medetaža Rok Gorjup
9. c Helena TOMŠIČ U 15 I. levo Mateja Lunder
9. d Dragica RIGLER U 19 I. levo Ana Nuša Rigler
9. e Suzana DIZDAR U 28 III. desno Lucija Rupret

NERAZREDNIKI

IME IN PRIIMEK NAZIV PROSTORA; čas prisotnosti NADSTROPJE ŠT. PROSTORA
Andreja Babnik Kabinet PB in DSP II. nadstr. 3 K
Tanja Gabrijel Učilnica   SPREMEMBA nad jedilnico 33 U
Majda Golc Pisarna pomočnice ravnatelja I. desno 2 P
Rok Gorjup Učilnica II. nadstr. 12U
Sabina Guid Kabinet – NOVEMBER, FEBRUAR, MAJ II. nadstr. 4 K
Danijel Haromet Kabinet –  NOVEMBER, FEBRUAR, MAJ II. nadstr. 11U
Valentina Hladnik Učilnica –  NOVEMBER, FEBRUAR, MAJ II. nadstr 13 U
Branka Lončarič Pisarna –  GOVORILNE URE NA RAZREDNI STOPNJI II. nadstr. 8 P
Mateja Lunder Pisarna psihologinje II. nadstr. 9 P
Mateja Novak Zbornica I. nadstr. zbornica
Tevž Pavšek Učilnica nad jedilnico 31Ua
Tatjana Peklar Justin Učilnica –  NOVEMBER, FEBRUAR, MAJ II. nadstr. 8 U
Sašo Pirnat Učilnica nad jedilnica 31U
Mateja Poboljšaj PisarnaNOVEMBER, FEBRUARJA je bila na GU razredne stopnje, MAJ I. desno 6 P
Ana Nuša Rigler Kabinet III. desno 12 K
Lucija Rupret Kabinet za LUM III. desno 9K
Mojca Strgar KabinetNOVEMBER, FEBRUAR, MAJ II. nadstr. 14 U
Tina Tolar Kabinet III. desno 11 K
Špela Tomažin OKTOBER, DECEMBER, APRIL – v času GU na razredni stopnji (na Škofljici) III. medetaža K_TJA
Martina Toplišek (namesto Š. Zorko) Kabinet I. levo 6 K
Dopoldanske govorilne ure - PREDMETNA STOPNJA

Dopoldanske govorilne ure so določene glede na urnik posameznega učitelja, zato bodo ure, ko imajo učitelji dopoldansko govorilno uro, objavljene na oglasni deski in na naši spletni strani. Učitelji so na voljo staršem v tistih tednih, ko ni popoldanskih govorilnih ur oz. roditeljskih sestankov ali po predhodnem dogovoru. Za vse razrede bodo predvidoma organizirani trije roditeljski sestanki ali pa bo enega izmed njih nadomestilo skupno predavanje. Učitelji in starši se lahko sestanejo tudi izven predvidenega časa za govorilne ure na željo staršev, učencev, razrednikov, ravnatelja ali svetovalne službe.  Informacij o učnem uspehu ne dajemo po telefonu.

Ime Priimek Dan Ura
Andreja Babnik (kabinetu 3K) sreda 9.25 – 9.55
Liza Bratuž Derenčin torek 13.00 – 13.30
Suzana Dizdar sreda 8.45 – 9.15
Polonca Eržen četrtek 11.55 – 12.25
Urša Filipič ponedeljek 12.00 – 12.30
Tanja Gabrijel četrtek 8.45 – 9.15
Majda Golc (v pisarni 2P) četrtek 11.05 – 11.35
Rok Gorjup četrtek 10.15 -10.45
Sabina Guid (v kabinetu 4K) sreda 11.00 – 11.30
Katarina Hafner Blatnik ponedeljek 9.25 – 9.55
Danijel Haromet torek 11.05 – 11.35
Valentina Hladnik torek 8.20 – 8.50
Meta Hrast torek 11.05 – 11.35
Andreja Janežič Stanešič ponedeljek 10.15 – 10.45
Polonca Košir sreda 11.05 – 11.35
Gregor Kovačič četrtek 11.55 – 12.25
Diana Kvartuh    SPREMEMBA sreda 10.15 – 10.45
Andrej Mohorič sreda 10.30 – 11.00
Mateja Novak sreda 11.10 – 11.40
Mersiha Pašić sreda 11.55 – 12.25
Tevž Pavšek sreda 13.00 – 13.30
Mateja Pečar ponedeljek 10.30 – 11.00
Tatjana Peklar Justin ponedeljek 13.00 – 13.30
Saša Pirnat četrtek 10.30 – 11.00
Mateja Poboljšaj (v pisarni 6P) petek 11.05 – 11.35
Metka Pukšič Mavsar torek 9.25 – 9.55
Igor Repše petek 10.30 – 11.00
Ana Nuša Rigler četrtek 11.05 – 11.35
Dragica Rigler četrtek 10.30 – 11.00
Lucija Rupret ponedeljek 10.30 – 11.00
Mojca Strgar četrtek 11.20 – 11.50
Tina Tolar četrtek 11.55 – 12.25
Špela Tomažin sreda 11.55 – 12.25
Helena Tomšič sreda 11.05 – 11.35
Urška Trošt torek 11.55 – 12.25
Petra Veršnjak ponedeljek 9.25 – 9.55
Špela Zorko torek 7.45 – 8.15

V času govorilne ure je učitelj, -ica v zbornici.

GOVORILNE URE – RAZREDNA STOPNJA

INDIVIDUALNE GOVORILNE URE – razredna stopnja

RAZREDNIKI RS –  MATIČNA ŠOLA

RAZRED UČITELJICA/UČITELJ DAN ČAS
1. a Mateja Adamič torek 7’45 – 8’15
1. b Tjaša Zadnikel sreda 7’45 – 8’15
1. c, N1A Mateja Špendal ponedeljek 12’00 – 12’30
1. d Nataša Lenič četrtek 7’40 – 8’10
2. a Irena  Balažic ponedeljek 12’45 – 13’15
2. b Nataša Spreitzer Jamnik sreda 7’45 – 8’15
2. c Nataša Cingerle

 

ponedeljek 11’55 – 12’25
2. d Nataša Štebe sreda 7’45 – 8’15
3. a Ines  Mustar  Zof torek 7’45 – 8’15
3. b Karmen Mihelič Čampa torek 7’45 – 8’15
3. c Andrej Kosednar sreda 7’45 – 8’15
3. d Tanja  Sazonov sreda 7’45  8’15
4. a Metka Lišinović četrtek 11’55 – 12’25
4. b Katja Klodič torek 11’05 – 11’35
4. c Alenka Meglič Myint ponedeljek 7’45 – 8’15
4. d Jerica Brložnik četrtek 11’55 – 12’25
5. b Andreja Didović ponedeljek 11’05 – 11’30

UČITELJI NERAZREDNIKI RS – MATIČNA ŠOLA

POUČUJE UČITELJICA/UČITELJ DAN ČAS
1. a, OPB Bojana  Ivanjko petek 11’55 – 12’25
1. b, OPB Majda Lužar četrtek 11’00 – 11’30
1. c, OPB Jana Rus ponedeljek 12’00 – 12’30
1. d, OPB Nataša  Omahen ponedeljek 12’15 – 12’45
TJA, N1A Nina Grzetič torek 8’30 – 9’00
TJA Špela Tomažin sreda 11’55 – 11’25
ŠPO, NŠP Mateja Pečar ponedeljek 10’30 – 11’00
N2N Mojca Strgar četrtek 11’20 –11’50
NRA Diana Kvartuh torek 11’05 –11’35
ZGO, OPB13 Danijel Haromet torek 11’05 – 11’35
NUM, OPB Valentina Hladnik torek 8’20 – 8’50
BIO, NAR, SPH, OPB13 Andrej Mohorič sreda 10’15 – 10’45
OPB1 Regina  Bokan torek 10’35 – 11’05
OPB2, DSP Ksenija Jemenšek sreda 11’00 – 11’30
OPB3 Tjaša Koprivc ponedeljek 12’45 – 13’15
OPB4 Ivanka Dobravec ponedeljek 12’00 – 12’30
OPB5 Lili Ana Jaklič petek 12’00 – 12’30
OPB6 Petra Pavlin sreda 11’05 – 11’30
OPB7 Branka Elikan četrtek 12’00 – 12’30
OPB8 Tatjana Košir ponedeljek 12’00 – 12’30
OPB9 Andreja Žagar ponedeljek 12’00 – 12’30
OPB10 Metka Cotič četrtek 12’20 – 12’50
DSP Sabina Guid torek 11’00 – 11’30
DSP Mateja Poboljšaj petek 11’05 – 11’35
DSP Blanka Vinšek petek – na PŠ Lavrica 10’30 – 11’00

 

Učilnice za govorilne ure in roditeljske sestanke – RAZREDNA STOPNJA

RAZREDNIKI

RAZRED UČITELJICA/UČITELJ NADSTROPJE ŠT.  PROSTORA OPOMBE
1. a Mateja Adamič pritličje 1 U Roditeljski sestanek ob 17’00.
1. b Tjaša Zadnikel pritličje 6 U
1. c Mateja Špendal pritličje 2 U
1. d Nataša Lenič pritličje 3 U
2. a Irena Balažic pritličje 4 U
2. b Nataša Spreitzer Jamnik I. nadstropje – nad telovadnico 34 U
2. c Nataša Cingerle pritličje 5 U
2. d Nataša Štebe I. nadstropje – nad telovadnico 35 U
3. a Ines  Mustar  Zof II. nadstropje 9 U
3. b Karmen Mihelič Čampa Il. nadstropje 11 U
3. c Andrej Kosednar II. nadstropje 8 U
3. d Tanja  Sazonov II. nadstropje 10 U
4. a Metka Lišinović II. nadstropje 14 U Roditeljski sestanek ob 18’00.
4. b Katja Klodić II. nadstropje – nad jedilnico 31 U
4. c Alenka Meglič Myint II. nadstropje 12 U
4. d Jerica Brložnik II. nadstropje  13 U
5. b Andreja Didović II. nadstropje 7 U

UČITELJI NERAZREDNIKI

RAZRED/

PREDMET

UČITELJICA/UČITELJ NADSTROPJE ŠT. PROSTORA Opombe
1. a Bojana  Ivanjko pritličje igralnica GU na razredni stopnji
1. b Majda Lužar pritličje igralnica GU na razredni stopnji
1. c Jana Rus pritličje igralnica GU na razredni stopnji
1. d Nataša  Omahen pritličje igralnica GU na razredni stopnji
TJA Nina Grzetič II. nadstropje 3 K GU na razredni stopnji
TJA Špela Tomažin III. nadstropje – medetaža K_TJA

(kabinet angleščine)

OKTOBER, DECEMBER, APRIL – v času GU na razredni stopnji (na Škofljici)
ŠPO, NŠP Mateja Pečar I. levo 17 U GU na predmetni stopnji
N2N, OPB Mojca Strgar II. nadstropje 19 U

(na Škofljici)

OKTOBER, DECEMBER, APRIL – v času GU na razredni stopnji (na Škofljici)
NRA Diana Kvartuh III. medetaža 22 U GU na predmetni stopnji
NUM, PB Valentina Hladnik II. nadstropje 13 U NOVEMBER, FEBRUAR, MAJ – v času GU na predmetni stopnji
BIO, NAR, SPH, OPB Andrej Mohorič III. desno 29 U GU na predmetni stopnji
ZGO, OPB Danijel Haromet II. nadstropje 11 U GU na predmetni stopnji:

NOVEMBER, FEBRUAR, MAJ

PB Regina  Bokan pritličje 1 K

– kabinet

GU na razredni stopnji
PB Ksenija Jemenšek pritličje 1 K

– kabinet

GU na razredni stopnji
PB Tjaša Koprivc pritličje 1 K

– kabinet

GU na razredni stopnji
PB Petra Pavlin pritličje 1 K

– kabinet

GU na razredni stopnji
PB Ivanka Dobravec pritličje 1 K

– kabinet

GU na razredni stopnji
PB Urška Jarc pritličje 1 K –

kabinet

GU na razredni stopnji
PB Branka Elikan II. nadstropje 2 K – kabinet GU na razredni stopnji
PB Tatjana Košir II. nadstropje 2 K – kabinet GU na razredni stopnji
PB Metka Cotič II. nadstropje 2 K – kabinet GU na razredni stopnji
DSP Sabina Guid II. nadstropje 4 K – kabinet OKTOBER, DECEMBER, APRIL – GU na razredni stopnji
DSP Mateja Poboljšaj I. desno 6 P –

pisarna

OKTOBER, DECEMBER, APRIL – GU na razredni stopnji
DSP Blanka Vinšek na Lavrici L – zbornica

(na Lavrici)

Na Lavrici v času GU na razredni stopnji.
Govorilne ure za učence

Poleg govorilnih ur za starše organiziramo dopoldanske govorilne ure tudi za učence. Te so ob isti uri kot dopoldanske govorilne ure za starše v tednu, ki je določen z letnim koledarjem. Na govorilno uro gre lahko učenec sam, po predhodnem dogovoru z razrednikom ali učiteljem, ki ima takrat učno uro, lahko pa ga povabi učitelj. Namenjene so individualnim pogovorom in dodatnim pojasnilom.

Pravilnik o darilih

Z nadaljevanjem obiska te spletne strani sprejemate uporabo piškotkov. več informacij

Z namenom zagotavljanja najboljše možne uporabniške izkušnje, so piškotni na tem spletnem mestu vklopljeni. Z nadaljevanjem obiska tega spletnega mesta se strinjate z njihovo uporabo.

Zapri