Select Page

Roditeljski sestanki in govorilne ure

RODITELJSKI SESTANKI IN GOVORILNE URE

Pedagoški delavci bodo imeli redne stike s starši na dopoldanskih in popoldanskih govorilnih urah. Popoldanske govorilne ure se za vse učence začenjajo vedno ob 17. uri. Roditeljski sestanki pa se začno za učence 1., 2., 3., 6. in 7. razreda ob 17. uri, medtem ko za razrede 4., 5., 8. in 9. ob 18. uri. V primerih, ko so roditeljski sestanki vezani na predavanje, se lahko začetek sestanka premakne na drugo uro. O spremembi starše oz. učence obvestijo razredniki oz. bo obvestilo objavljeno na spletni strani šole. Staršem svetujemo, da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure, ker le tako lahko spremljate otrokov napredek v šoli.

PREDAVANJA

V goste bomo povabili uveljavljene predavatelje s področja vzgoje in svetovanja, ki bodo spregovorili staršem v novembru, januarju in aprilu.

 
Roditeljski sestanki in popoldanske govorilne ure - DATUMI

Stran je še v urejanju.

Dopoldanske govorilne ure so določene glede na urnik posameznega učitelja, zato bodo ure, ko imajo učitelji dopoldansko govorilno uro, objavljene na oglasni deski in na naši spletni strani. Učitelji so na voljo staršem v tistih tednih, ko ni popoldanskih govorilnih ur oz. roditeljskih sestankov ali po predhodnem dogovoru.

Učilnice za roditeljske sestanke in popoldanske govorilne ure – PREDMETNA STOPNJA OŠ Škofljica

Učilnice za roditeljske sestanke in popoldanske govorilne ure – predmetna stopnja  OŠ Škofljica

Trenutno je stran še v urejanju.

Dopoldanske govorilne ure - PREDMETNA STOPNJA na Škofljici

Dopoldanske govorilne ure so določene glede na urnik posameznega učitelja, zato bodo ure, ko imajo učitelji dopoldansko govorilno uro, objavljene na oglasni deski in na naši spletni strani. Učitelji so na voljo staršem v tistih tednih, ko ni popoldanskih govorilnih ur oz. roditeljskih sestankov ali po predhodnem dogovoru. Za vse razrede bodo predvidoma organizirani trije roditeljski sestanki ali pa bo enega izmed njih nadomestilo skupno predavanje. Učitelji in starši se lahko sestanejo tudi izven predvidenega časa za govorilne ure na željo staršev, učencev, razrednikov, ravnatelja ali svetovalne službe.  Glede na priporočila NIJZ se bodo dopoldanske GU izvajale po telefonu oz. po ZOOM,-u razen izjemoma.

Ime Priimek Dan Ura
Polona Avguštin petek 11.30 – 11.45
Andreja Babnik torek 08.20 – 08.35
Liza Bratuž Derenčin četrtek 11.55 – 12.35
Polonca Eržen petek 09.25 – 09.55
Tanja Gabrijel četrtek 12.35 – 12.55
Majda Golc četrtek 08.20 – 08.50
Rok Gorjup petek 10.15 – 10.45
Sabina Guid sreda 10.15 – 10.45
Katarina Hafner Blatnik ponedeljek 10.15 – 10.45
Danijel Haromet torek 10.45 – 10.45
Meta Hrast torek 11.05 – 11.35
Andreja Janežič Stanešič ponedeljek 09.25 – 09.55
Polonca Košir četrtek 10.15 – 10.45
Gregor Kovačič torek 08.50 – 09.20
Diana Kvartuh sreda 10.15 – 10.45
Andrej Mohorič ponedeljek 11.55 – 12.25
Mateja Novak sreda 11.20 – 11.50
Andraž Pahor sreda 09.40 – 10.10
Mersiha Pašić ponedeljek 11.55 – 12.25
Petra Pavlin četrtek 13.00 – 13.15
Mateja Pečar četrtek 10.15 – 10.45
Sašo Pirnat torek 08.20 – 08.50
Mateja Poboljšaj četrtek 10.15 – 10.45
Metka Pukšič Mavsar četrtek 10.15 – 10.45
Igor Repše ponedeljek 11.05 – 11.35
Ana Nuša Rigler sreda 07.30 – 08.00
Dragica Rigler torek 12.30 – 13.00
Lucija Rupret četrtek 10.15 – 10.45
Mojca Strgar sreda 11.00 – 11.30
Nataša Šavrič sreda 11.05 – 11.35
Maja Šuštaršič torek 09.25 – 09.55
Tina Tolar torek 11.05 – 11.35
Helena Tomšič sreda 07.30 – 08.00
Petra Veršnjak torek 10.15 – 10.45
Špela Zorko torek 11.55 – 12.15
INDIVIDUALNE GOVORILNE URE – razredna stopnja - Škofljica

INDIVIDUALNE GOVORILNE URE – razredna stopnja

RAZREDNIKI RS –  MATIČNA ŠOLA

RAZRED UČITELJICA/UČITELJ DAN ČAS
1. a Nataša Cingerle torek 7’45 – 8’15
1. b Irena Balažic torek 7’45 – 8’15
1. c Nataša Štebe četrtek 7’45 – 8’15
2. a Mateja Adamič petek 7’45 – 8’15
2. b Tjaša Zadnikel petek 7’45 – 8’15
2. c, N1A Mateja Špendal sreda 12’00 – 12’30
2. d Nataša Lenič petek 7’45 – 8’15
3. a Tanja  Sazonov petek 7’45 – 8’15
3. b Maša Primožič četrtek 12’45 – 13’15
3. c Ines  Mustar  Zof torek 7’45 – 8’15
3. d Karmen Mihelič Čampa petek 7’45 – 8’15
4. a Alenka Meglič Myint sreda 12’00 – 12’30
4. b Katja Klodič ponedeljek 12’00 – 12’30
4. c Metka Lišinović sreda 12’00 – 12’30
4. d Jerica Brložnik ponedeljek 12’00 – 12’30
5. a Nataša Spreitzer Jamnik četrtek 10’15 – 10’45
5. b Andreja Didović sreda 10’15 – 10’45
5. c Andrej Kosednar petek 10’15 – 10’45
5. d Mojca Ahčin četrtek 11’05 – 11’35

UČITELJI NERAZREDNIKI RS – MATIČNA ŠOLA

POUČUJE UČITELJICA/UČITELJ DAN ČAS
1. razred Bojana  Ivanjko sreda 12’20 – 12’50
1. razred Nataša  Omahen četrtek 9’40 – 10’10
1. razred Majda Lužar petek 10’15 – 10’45
TJA Nina Grzetič torek 12’00 – 12’30
TJA, OPB Petra Klešnik Khan četrtek 9’50 – 10’10
ŠPO, NŠP Mateja Pečar četrtek 9’35 – 10’05
ŠPO Tevž Pavšek sreda 9’50 – 10’10
N2N Mojca Strgar sreda 11’50 – 11’50
NUM Damjana Urbar sreda 11’25 – 11’45
NTE Rok Gorjup sreda 11’05 – 11’35
NTE Tatjana Peklar Justin ponedeljek 11’55 – 12’25
OPB Regina  Bokan četrtek 10’30 – 11’00
OPB Ksenija Jemenšek četrtek 12’45 – 13’15
OPB Tjaša Koprivc petek 11’20 – 11’50
OPB Branka Lončarič četrtek 12’15 – 12’45
OPB Tatjana Košir torek 12’15 – 12’45
OPB Lili Ana Jaklič četrtek 12’00 – 12’30
OPB Urška Vodišek sreda 11’20 – 11’50
OPB Andreja Žagar ponedeljek 12’15 – 12’45
OPB Branka Elikan petek 12’15 – 12’45
OPB Metka Cotič petek 11’20 – 11’50
OPB Andraž Pahor torek 12’10 – 12’40
OPB Štefka Pšeničnik četrtek 12’00 – 12’30
DSP Sabina Guid petek 9’30 – 10’00
DSP Mateja Poboljšaj torek 11’05 – 11’35
DSP Anja Vidmar ponedeljki 11’55 –12’25

 

INDIVIDUALNE GOVORILNE URE – PŠ Lavrica

UČITELJI RAZREDNIKI – PŠ Lavrica

POUČUJE

UČITELJICA

DAN

UČILNICA

NADST.

ČAS

1. L

Mojca Koleša

ponedeljek

L_K1

P desno  (vhod 1.triada)

12’00– 12’30

1. M

Elma Ciriković

sreda

L_K1

P desno  (vhod 1.triada)

12’00 – 12’30

1. N

Maja Cerar

torek

L_K1

P desno  (vhod 1.triada)

12’00 – 12’30

2. L

Marija Jordan

petek

L_K1

P desno  (vhod 1.triada)

11’10 – 11’40

2. M

Jana Rus

četrtek

L_K1

P desno  (vhod 1.triada)

7’45 – 8’15

3. L

Marjana Strgar

torek

L_K12

I. desno

7’45 – 8’15

3. M

Alma Ignjatović Begić

četrtek

L_K12

I. desno

9’30 – 10’00

3. N

Barbara Zorc Strojan

petek

 L_K12

I. desno

7’45 – 8’15

4. L

Teja Razpotnik

petek

 L_K12

I. desno

12’00 – 12’30

4. M, N1A

Anamarija Pakiž Anić

četrtek

L_K12

I. desno

10’15 – 10’45

5. L

Martina Kovačič

četrtek

L_K11

I. desno

12’00 – 12’30

5. M

Petra Krhin

sreda

L_K11

I. desno

11’10 – 11’40

6. L, TJA

Jan Čufer

sreda

L_ZBO

I. levo

11’10 – 11’40

6. M, SLJ

Dunja Kaluža

ponedeljek

L_ZBO

I. levo

10’15 – 10’35

6. N, GOS, NAR

Suzana Dizdar

petek

L_ZBO

I. levo

10’30 – 11’00

7. L, MAT, TIT

Urška Trošt

sreda

L_ZBO

I. levo

12’00 – 12’30

7. M, SLJ

Špela Bešter

petek

L_KNJIŽ

I. nadstr.

11’10 – 11’40

 

UČITELJI NERAZREDNIKI – PŠ Lavrica

POUČUJE

UČITELJICA

DAN

UČILNICA

NADST.

ČAS

DSP

Maja Bolha Eržen

četrtek

L_K2

P desno  (vhod 2. in 3. triada)

10’30 – 11’00

1. N, JV, PB

Marjana Černe

torek

L_K1

P desno  (vhod 1. triada)

12’00 – 12’30

PB

Petra Di Batista

torek

L_ZBO

I. levo

11’20 – 11’50

ŠPO

Lucija Erčulj

torek

L_ ZBO

I. levo

11’20 – 11’50

PB

Petra Ivanetič Ljoki

torek

L_ZBO

I. levo

11’20 – 11’50

TIT

Rok Gorjup

petek

L_ZBO

I. levo

10’15 – 10’35

ZGO, DKE

Danijel Haromet

torek

L_ZBO

I. levo

11’05 – 11’25

GUM, PB, PZ

Urška Jarc

ponedeljek

L_ZBO

I. levo

11’10 – 11’40

1. M, JV, PB

Katja Koprivc

sreda

L_K1

P desno  (vhod 1.triada)

12’00 – 12’30

N2N

Tjaša Koprivc

petek

L_ZBO

I. levo

11’25 – 11’45

IP UBE

Diana Kvartuh

petek (na Škofljici)

Š_ZBO

11’20 – 11’50

ŠPO, IP ŠSP

Tevž Pavšek

četrtek

L_ZBO

I. levo

11’05 – 11’35

ŠPO, NŠP

Mateja Pečar

torek

L_ZBO

I. levo

10’40 – 11’00

TIT, NTE

Tatjana Peklar Justin

sreda

L_U8/TEH

P desno  (vhod 2. in 3. triada)

8’45 – 9’15

PB

Bojana Potočnik

petek

L_ZBO

I. levo

10’15 – 10’45

PB

Janja Prelovšek

ponedeljek

L_ZBO

I. levo

11’20 – 11’50

PB

Urša Rozman

sreda

L_ZBO

I. levo

11’20 – 11’50

N2N

Mojca Strgar

četrtek

L_ZBO

I. levo

9’50 – 10’10

DSP

Maja Šuštaršič

ponedeljek

L_ZBO

I. levo

10’15 – 10’45

GEO

Helena Tomšič

ponedeljek (na Škofljicii)

Š_ZBO

7’30 – 8’00

LUM, NUM, IP LS1

Damjana Trope

sreda

L_ZBO

I. levo

11’10 – 11’30

TJA, N1A

Nataša Vencelj

ponedeljek

L_ZBO

I. levo

11’10 – 11’40

DSP

Blanka Vinšek

četrtek

L_K14

I. levo

12’00 – 12’30

DSP

Melita Zgonc

sreda

L_ZBO

I. levo

12’00 – 12’30

PB

Natalija Žerovnik

ponedeljek

L_K1

P desno  (vhod 1.triada)

12’00– 12’30

 

INDIVIDUALNE GOVORILNE URE – razredna stopnja – PŠ Želimlje

UČITELJI RAZREDNIKI – PŠ Želimlje

POUČUJE UČITELJICA DAN ČAS
1., 2. Ž Tina Zelenko ponedeljek 12’00 – 12’30
3., 4. Ž Seliha Delić četrtek 12’00 – 12’30

 

UČITELJI NERAZREDNIKI – PŠ Želimlje

POUČUJE UČITELJICA DAN ČAS
DSP Maja Šuštaršič torek 11’30 – 11’45
PB, TJA, ISP Petra Klešnik Khan petek 11’10 – 11’40
Učilnice za govorilne ure in roditeljske sestanke – RAZREDNA STOPNJA - Škofljica

RAZREDNIKI

RAZRED UČITELJICA/UČITELJ NADSTROPJE ŠT.  PROSTORA OPOMBE
1. a Nataša Cingerle pritličje 3 U Roditeljski sestanek ob 17’00.
1. b Irena Balažic pritličje 2 U
1. c Nataša Štebe pritličje 1 U
2. a Mateja Adamič pritličje 5 Ua
2. b Tjaša Zadnikel pritličje 4 U
2. c Mateja Špendal pritličje 6 U
2. d Nataša Lenič pritličje 5 U
3. a Tanja  Sazonov I. nadstropje – nad telovadnico 35 U
3. b Maša Primožič I. nadstropje – nad telovadnico 34 U
3. c Karmen Mihelič Čampa I. nadstropje – nad jedilnico 31 U
3. d Ines Mustar  Zof I. nadstropje – ob jedilnici 14 Ua
4. a Alenka Meglič Myint II. nadstropje 12 U
4. b Katja Klodić II. nadstropje 10 U Roditeljski sestanek ob 18’00.
4. c Metka Lišinović II. nadstropje 14 U
4. d Jerica Brložnik II. nadstropje  13 U
5. a Nataša Spreitzer Jamnik II. nadstropje 9 U
5. b Andreja Didović II. nadstropje 7 U
5. c Andrej Kosednar II. nadstropje 11 U
5. d Mojca Ahčin II. nadstropje 8 U

UČITELJI NERAZREDNIKI

RAZRED/

PREDMET

UČITELJICA/UČITELJ NADSTROPJE ŠT. PROSTORA Opombe
1. a Nataša  Omahen pritličje 3 U GU na razredni stopnji
1. b Bojana  Ivanjko pritličje 2 U GU na razredni stopnji
1. c Majda Lužar pritličje 1 U GU na razredni stopnji
TJA Nina Grzetič II. nadstropje 3 K GU na razredni stopnji
TJA Špela Tomažin III. nadstropje – medetaža 23 U

NOVEMBER, FEBRUAR, MAJ

 – v času GU na razredni stopnji (na Škofljici)

ŠPO, NŠP Mateja Pečar I. levo 31 Ua OKTOBER, DECEMBER, APRIL – v času GU na razredni stopnji
ŠPO Tevž Pavšek

LAVRICA,

II. levo

LAVRICA, Računalnica V času GU na razredni stopnji – NA LAVRICI
N2N, OPB Mojca Strgar

ŠKOFLJICA,

II. levo

ŠKOFLJICA,

14 U

NOVEMBER, FEBRUAR, MAJ – v času GU na predmetni stopnji (na Škofljici)
NUM Damjana Urbar I. nadstropje Zbornica NOVEMBER, FEBRUAR, MAJ – v času GU na predmetni stopnji (na Škofljici)
NTE Tatjana Peklar Justin II. nadstropje 8 U NOVEMBER, FEBRUAR, MAJ – v času GU na predmetni stopnji
NTE Rok Gorjup II. nadstropje 12 U NOVEMBER, FEBRUAR, MAJ – GU na predmetni stopnji
IP – RET, PB Metka Cotič II. nadstropje

2 K

– kabinet

GU na razredni stopnji
BIO, NAR, SPH, PB Andrej Mohorič III. desno 28 U GU na predmetni stopnji
PB Regina  Bokan pritličje 3 U GU na razredni stopnji
PB Ksenija Jemenšek I. nadstropje Zbornica GU na razredni stopnji
PB Tjaša Koprivc I. nadstropje Zbornica GU na razredni stopnji
PB Lili Ana Jaklič I. nadstropje Zbornica GU na razredni stopnji
PB Tatjana Košir I. nadstropje Zbornica GU na razredni stopnji
PB Urška Vodišek I. nadstropje Zbornica GU na razredni stopnji
PB Branka Elikan I. nadstropje Zbornica GU na razredni stopnji
PB Andreja Žagar I. nadstropje Zbornica GU na razredni stopnji
DSP Sabina Guid II. nadstropje 4 K – kabinet OKTOBER, DECEMBER, APRIL – GU na razredni stopnji
DSP Mateja Poboljšaj

I. nadstropje,

nad jedilnico

6 P –

pisarna

GU na razredni stopnji
DSP Anja Vidmar

I. nadstropje,

nad jedilnico

32 U OKTOBER, DECEMBER, APRIL – GU na razredni stopnji

 

Učilnice za govorilne ure in roditeljske sestanke – PS in RS - PŠ Lavrica

POPOLDANSKE GOVORILNE URE DO PREKLICA POTEKAJO PREKO SPLETNIH ORODIJ ALI TELEFONA. STARŠI SE ZA GU DOGOVORIJO Z UČITELJEM, KI JIM NATO POSREDUJE POVEZAVO.

Govorilne ure za učence
Poleg govorilnih ur za starše organiziramo dopoldanske govorilne ure tudi za učence. Te so ob isti uri kot dopoldanske govorilne ure za starše v tednu, ki je določen z letnim koledarjem. Na govorilno uro gre lahko učenec sam, po predhodnem dogovoru z razrednikom ali učiteljem, ki ima takrat učno uro, lahko pa ga povabi učitelj. Namenjene so individualnim pogovorom in dodatnim pojasnilom.
Pravilnik o darilih

Z nadaljevanjem obiska te spletne strani sprejemate uporabo piškotkov. več informacij

Z namenom zagotavljanja najboljše možne uporabniške izkušnje, so piškotni na tem spletnem mestu vklopljeni. Z nadaljevanjem obiska tega spletnega mesta se strinjate z njihovo uporabo.

Zapri