Select Page

Roditeljski sestanki in govorilne ure

RODITELJSKI SESTANKI IN GOVORILNE URE

Pedagoški delavci bodo imeli redne stike s starši na dopoldanskih in popoldanskih govorilnih urah. Popoldanske govorilne ure se za vse učence začenjajo vedno ob 17. uri. Roditeljski sestanki pa se začno za učence 1., 2., 3., 6. in 7. razreda ob 17. uri, medtem ko za razrede 4., 5., 8. in 9. ob 18. uri. V primerih, ko so roditeljski sestanki vezani na predavanje, se lahko začetek sestanka premakne na drugo uro. O spremembi starše oz. učence obvestijo razredniki oz. bo obvestilo objavljeno na spletni strani šole. Staršem svetujemo, da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure, ker le tako lahko spremljate otrokov napredek v šoli.

PREDAVANJA

V goste bomo povabili uveljavljene predavatelje s področja vzgoje in svetovanja, ki bodo spregovorili staršem v novembru, januarju in aprilu.

 
Roditeljski sestanki in popoldanske govorilne ure - DATUMI
mesec    od 1. do 5. razreda    od 6. do 9. razreda 
september  RS  torek, 13. 09. 2022  RS  četrtek, 15. 09. 2022 
oktober  GU  torek, 18. 10. 2022  GU  torek, 25. 10. 2022 
november  GU  torek, 15. 11. 2022  GU  torek, 22. 11. 2022 
december  GU  torek, 13. 12. 2022  GU  torek, 20. 12. 2022 
januar  GU  torek, 10. 01. 2023  GU  torek, 17. 01. 2023
februar 

RS – 2. r

RS  

torek, 14. 02. 2023

torek, 21 .02. 2023 

RS – 7. r in 9. r

GU – 6. r in 8. r 

torek, 14. 02. 2023
marec 

GU

RS – 4. r in 5. r 

torek, 14. 03. 2023 

RS – 6. r in 8. r

GU – 7. r in 9. r

torek, 21. 03. 2023 
april  GU  torek, 11. 04. 2023  GU  torek, 18. 04. 2023 
maj  GU  torek, 16. 05. 2023  GU  torek, 23. 05. 2023 
Učilnice za roditeljske sestanke in popoldanske govorilne ure – PREDMETNA STOPNJA OŠ Škofljica

Učilnice za roditeljske sestanke in popoldanske govorilne ure – predmetna stopnja  OŠ Škofljica

Učilnice za roditeljske sestanke in popoldanske govorilne ure – predmetna stopnja 

Šolsko leto 2022/23

ODDELEK RAZREDNIK UČILNICA NADSTROPJE NADOMESTNI RAZREDNIK  
6. a Pavlin Petra 28U 3. desno Bratuž Derenčin Liza Roditeljski sestanek ob 17.00
6. b Andraž Pahor 17U 1. levo Metka Pukšič Mavsar
6. c Repše Igor 16U 1. levo Andrej Mohorič
6. d Meta Hrast 33U nad jedilnico Tanja Gabrijel (Denis Vrbanec)
7. a Rupret Lucija 25U 3. desno Katarina Hafner Blatnik
7. b Košir Polonca 33Ua nad jedilnico Andrej Starc
7. c Novak Mateja 30U 3. levo Barbara Obolnar
7. d Tolar Tina 27U 3. desno Tanja Virant
8. a Pašić Mersiha 22U medetaža Diana Kvartuh (Sabina Širca) Roditeljski sestanek ob 18.00
8. b Ana Nuša Rigler 29U 3. desno Tea Gajšek Kodrič
8. c Kovačič Gregor 32U nad jedilnico Mateja Poboljšaj
8. d Eržen Polonca (OKTOBER, DECEMBER, MAREC, MAJ) 28Ua 3. desno Majda Golc
9. a Janežič Stanešič Andreja 21U medetaža Mateja Lunder
9. b Tomšič Helena 15U 1. levo Katja Kajič
9. c Šavrič Nataša 20U medetaža Sabina Guid
9. d Rigler Dragica 19U 1. levo Eva Bonča

NERAZREDNIKI

IME IN PRIIMEK NAZIV PROSTORA; čas prisotnosti   NADSTROPJE ŠT. PROSTORA
Kristina Anželj Učilnica – NOVEMBER, JANUAR, MAREC, MAJ    II. nadstr. 8 U
Andreja Babnik Kabinet – NOVEMBER, JANUAR, APRIL   II. nadstr. 2 K
Marjan Bakan Dopoldanske GU      
Rahela Berlec Prisotna na Lavrici      
Eva Bonča Zbornica   I. nadstr. zbornica
Liza Bratuž Derenčin Učilnica   medetaža 23 U
Polonca Eržen Učilnica – OKTOBER, DECEMBER, MAREC, MAJ   III. desno 28 Ua
Maša Gabrijel Učilnica – NOVEMBER, JANUAR, MAREC, MAJ      
Tanja Gabrijel ODSOTNA Učilnica   I. desno 14 Ua
Ana Glažar Prisotna na Lavrici      
Majda Golc Pisarna pomočnice ravnatelja   I. desno 2 P
Sabina Guid Kabinet – NOVEMBER, JANUAR, MAREC, MAJ   II. nadstr. 4 K
Katarina Hafner Blatnik Kabinet   I. desno 6 K
Danijel Haromet Prisoten na Lavrici      
Petra Jeršin PisarnaNOVEMBER, JANUAR, MAREC, MAJ   nad jedilnico 31 Ua
Diana Kvartuh  ODSOTNA Kabinet   III. desno 12 K
Mateja Lunder Pisarna psihologinje   II. nadstr. 9 P
Andrej Mohorič Kabinet   III. desno 11 K
Mateja Poboljšaj PisarnaNOVEMBER, JANUAR, MAREC, MAJ   I. desno 6 P
Metka Pukšič Mavsar Učilnica   II. nadstr. 7 U
Andrej Starc Učilnica   III. desno 26 U
Sabina Širca Kabinet   III. desno 12 K
Tanja Virant Učilnica  – NOVEMBER, JANUAR, MAREC, MAJ   nad jedilnico 31U
Denis Vrbanec Učilnica   I. desno 14 Ua
           
Učilnice za roditeljske sestanke in popoldanske govorilne ure – RAZREDNA STOPNJA OŠ Škofljica

OŠ ŠKOFLJICA  – RAZREDNIKI (RAZREDNA STOPNJA)

ODDELEK RAZREDNIK UČILNICA NADSTROPJE ČAS
1. a Tjaša Zadnikel 4U pritličje (učilnica desno)

Roditeljski sestanek ob 17. uri

 

1. b Nataša Lenič 5U pritličje (učilnica desno)
1. c Mateja Adamič 6U pritličje (učilnica desno)
2. a Nataša Cingerle 3U pritličje (učilnica levo
2. b Irena Balažic 2U pritličje (učilnica levo
2. c Mateja Špendal 1U pritličje (učilnica levo)
2. d Maša Primožič 5Ua pritličje (učilnica desno)
3. a Ines  Mustar  Zof 9U Il. nadstropje (učilnica desno)
3. b Karmen Mihelič Čampa 14U Il. nadstropje (učilnica levo)
3. c Tanja  Sazonov 8U Il. nadstropje (učilnica desno)
3. d Katja Klodič 14Ua I. desno (učilnica ob jedilnici)
4. a Jerica Brložnik 13U Il. nadstropje (učilnica levo)

Roditeljski sestanek ob 18. uri

 

4. b Alenka Meglič Myint 12U Il. nadstropje (učilnica levo)
4. c Metka Lišinović 11U Il. nadstropje (učilnica desno)
5. a Nataša Spreitzer Jamnik 35U I. nadstropje (učilnica nad telovadnico)
5. b Mojca Ahčin 7U Il. nadstropje (učilnica nad avlo desno)
5. c Štefka Pšeničnik 10U Il. nadstropje (učilnica desno)
5. d Andreja Didović 34U I. nadstropje (učilnica nad telovadnico)

 

OŠ ŠKOFLJICA – NERAZREDNIKI (RAZREDNA STOPNJA)

(Če ni navedeno drugače, potekajo govorilne ure nerazrednikov v času GU na razredni stopnji.)

Učiteljica/učitelj Naziv prostora/Čas prisotnosti Nadstropje Oznaka prostora
Majda  Lužar, Branka Lončarič Učilnica 1. a pritličje 4 U
Nataša  Omahen, Ksenija Jemenšek Učilnica 1. b pritličje 5 U
Bojana  Ivanjko, Regina Bokan Učilnica 1. c pritličje 6 U
Tjaša Koprivc Yilmaz Kabinet 1.-2. razred pritličje 1 K
Urška Vodišek Učilnica 2. b pritličje 2 U
Tatjana Košir Kabinet 1.-2. razred pritličje  3 K
Lili  Ana Jaklič Kabinet 3.-5. razred II. levo 3 K
Andreja Žagar Kabinet 3.-5. razred II. levo 3 K
Petra Jeršin Učilnica 4. a II. levo 13 U
Ana Rebov Učilnica 4. b  – OKTOBER, DECEMBER, JANUAR, MAREC, MAJ II. levo 12 U
Kim Remšak Učilnica 4. c – NOVEMBER, JANUAR, MAREC, MAJ II. desno 11U
Iris Gaube Korošec Učilnica 6. c I. levo 16 U
Nina Grzetič Učilnica 9. d I. levo 19 U
Teja Glavan Učilnica 6. b I. levo 17 U
Andraž Pahor Učilnica 6. b – v času govorilnih ur na predmetni stopnji I. levo 17 U
Denis Vrbanec/Tanja Gabrijel Učilnica 3. d – v času govorilnih ur na predmetni stopnji ob jedilnici 14 Ua
Eva Bonča Zbornica – v času govorilnih ur na predmetni stopnji I. nadstropje zbornica
Andrej Starc Učilnica tehnike – v času govorilnih ur na predmetni stopnji III. desno 26 U
Ana Glažar Na Lavrici  – v času govorilnih ur predmetne stopnje I. nadstropje zbornica
Maša Gabrijel Kabinet – OKTOBER, DECEMBER, APRIL I. levo 6K
Sabina Guid Kabinet  – OKTOBER, DECEMBER, APRIL II. levo 4K
Mateja Poboljšaj Pisarna  – OKTOBER, DECEMBER, APRIL nad jedilnico 6P
Maja Tomše Učilnica  – OKTOBER, DECEMBER, APRIL nad jedilnico 31 Ua
Tanja Virant Učilnica  – OKTOBER, DECEMBER, APRIL nad jedilnico 31 U

 

Dopoldanske govorilne ure - PREDMETNA STOPNJA na Škofljici

Dopoldanske govorilne ure so določene glede na urnik posameznega učitelja, zato bodo ure, ko imajo učitelji dopoldansko govorilno uro, objavljene na oglasni deski in na naši spletni strani. Učitelji so na voljo staršem v tistih tednih, ko ni popoldanskih govorilnih ur oz. roditeljskih sestankov ali po predhodnem dogovoru. Za vse razrede bodo predvidoma organizirana dva roditeljska sestanka. Učitelji in starši se lahko sestanejo tudi izven predvidenega časa za govorilne ure na željo staršev, učencev, razrednikov, ravnatelja ali svetovalne službe.

DOPOLDANSKE GOVORILNE URE – predmetna stopnja na ŠKOFLJICI
Ime Priimek Poučuje Dan Ura
Kristina Anželj SLJ torek 07.55 – 08.15
Andreja Babnik DSP petek 08.30 – 09.00
Marjan Bakan MME, ROM ponedeljek 08.20 – 08.40
Rahela Berlec IP-POK ponedeljek 12.40 – 12.55
Eva Bonča ŠPO, IP-ŠSP sreda 07.30 – 08.00
Liza Bratuž Derenčin TJA, IP-NI sreda 09.25 – 09.55
Polonca Eržen FIZ, MAT sreda 11.05 – 11.25
Urša Filipič DSP    
Maša Gabrijel DSP torek 12.10 – 12.40
Ana Glažar IP-LS1 ponedeljek 12.40 – 12.55
Majda Golc FIZ četrtek 11.05 – 11.35
Nina Grzetič DSP TJA četrtek 12.00 – 12.30
Sabina Guid DSP četrtek 09.30 – 10.00
Katarina Hafner Blatnik SLJ torek 10.15 – 10.45
Danijel Haromet IP-FI3 torek 12.40 – 12.55
Meta Hrast MAT, FIZ četrtek 10.15 – 10.45
Andreja Janežič Stanešič TJA ponedeljek 11.05 – 11.35
Ksenija Jemenšek DSP TJA četrtek 11.05 – 11.35
Petra Jeršin OPB, DSP ponedeljek 11.55 – 12.25
Polonca Košir SLJ torek 07.45 – 08.15
Gregor Kovačič ZGO, IP-TVZ sreda 08.45 – 09.15
Andrej Mohorič NAR, IP-SPH četrtek 12.35 – 13.05
Mateja Novak GUM, IP-ANI četrtek 10.15 – 10.45
Andraž Pahor ŠPO, NŠP torek 11.05 – 11.35
Mersiha Pašić TJA četrtek 09.25 – 09.55
Petra Pavlin BIO, GOS, TIT, IP-NPH četrtek 11.05 – 11.35
Mateja Poboljšaj DSP sreda 11.05 – 11.35
Metka Pukšič Mavsar SLJ četrtek 06.55 – 07.25
Igor Repše ŠPO, IP-ŠZZ, IP-NOG ponedeljek 10.15 – 10.45
Ana Nuša Rigler KEM, FIZ petek 07.00 – 07.30
Dragica Rigler BIO, GOS, IP-NPH ponedeljek 09.40 – 10.10
Lucija Rupret LUM, IP-LS torek 10.30 – 11.00
Andrej Starc TIT, IP-UBE, NRA sreda 09.40 – 10.10
Nataša Šavrič MAT ponedeljek 11.55 – 12.25
Sabina Širca MAT četrtek 11.05 – 11.35
Tina Tolar GEO, ZGO ponedeljek 09.40 – 10.10
Maja Tomše DSP ponedeljek 10.15 – 10.45
Helena Tomšič GEO, DKE četrtek 07.45 – 08.15
INDIVIDUALNE GOVORILNE URE – razredna stopnja - Škofljica

INDIVIDUALNE GOVORILNE URE – razredna stopnja

RAZREDNIKI RS –  MATIČNA ŠOLA

RAZRED

UČITELJICA/UČITELJ

DAN

ČAS

1. a

Tjaša Zadnikel

sreda

12’00–12’30

1. b

Nataša Lenič

torek

12’00–12’30

1. c

Mateja Adamič

sreda

11’55–12’25

2. a

Nataša Cingerle

torek

11’05–11’35

2. b

Irena Balažic

četrtek

9’30–10’00

2. c

Mateja Špendal

torek

12’45–13’15

2. d

Maša Primožič

petek

9’30–10’00

3. a

Ines  Mustar  Zof

ponedeljek

12’45–13’15

3. b

Karmen Mihelič Čampa

četrtek

13’00–13’45

3. c

Tanja  Sazonov

torek

12’45–13’15

3. d

Katja Klodič

četrtek

11’05–11’35

4. a

Jerica Brložnik

torek

11’05–11’35

4. b

Alenka Meglič Myint

ponedeljek

12’00–12’30

4. c

Metka Lišinović

ponedeljek

12’00–12’30

5. a

Nataša Spreitzer Jamnik

ponedeljek

11’05–11’35

5. b

Mojca Ahčin

petek

9’30–10’00

5. c

Štefka Pšeničnik

torek

9’30–10’00

5. d

Andreja Didović

petek

9’30–10’00

UČITELJI NERAZREDNIKI RS – MATIČNA ŠOLA

POUČUJE

UČITELJICA/UČITELJ

DAN

ČAS

1. a razred

Majda Lužar

četrtek

11’05–11’35

1. b razred

Nataša  Omahen

sreda

8’45–9’15

1. c razred

Bojana  Ivanjko

sreda

8’50–9’20

TJA

Nina Grzetič

četrtek

12’00–12’30

TJA

Teja Glavan

torek

13’35–14’05

ŠPO 5. a, NŠP

Andraž Pahor

torek

11’05–11’35

ŠPO 5. b

Tanja Gabrijel/ Denis Vrbanec

sreda

12’10–12’40

ŠPO 5. c

Eva Bonča

sreda

7’30–8’00

N2N, OPB

Iris Gaube Korošec

ponedeljek

12’00–12’30

NUM

Ana Glažar

sreda – na Lavrici

11’05-11’35

OPB

Branka Lončarič

torek

11’10–11’40

OPB

Ksenija Jemenšek

četrtek

11’05–11’35

OPB

Regina  Bokan

ponedeljek

13’30–14’00

OPB

Tjaša Koprivc Yilmaz

sreda

12’00–12’30

OPB

Urška Vodišek

torek

11’15–11’45

OPB

Tatjana Košir

četrtek

12’15–12’45

OPB

Lili Ana Jaklič

sreda

12’00–12’30

OPB

Andreja Žagar

sreda

12’00–12’30

OPB

Ana Rebov

četrtek

11’30–11’50

OPB

Kim Ramšak

sreda – lihi tedni

11’20–11’50

DSP

Sabina Guid

četrtek

9’30–10’00

DSP

Mateja Poboljšaj

sreda

11’05–11’35

DSP

Tanja Virant

četrtek

11’05–11’35

DSP

Maša Gabrijel

torek

12’10–12’40

DSP, OPB

Petra Jeršin

ponedeljek

12’05–12’35

 (če ni navedeno drugače, je lokacija GU na Škofljici)

INDIVIDUALNE GOVORILNE URE – PŠ Lavrica

INDIVIDUALNE GOVORILNE URE – PŠ Lavrica

UČITELJI RAZREDNIKI – PŠ Lavrica

POUČUJE UČITELJICA DAN UČILNICA NADST. ČAS
1. L Klun Iris (Kresnik) četrtek L_K1 P desno  (vhod 1.triada) 12.00–12.30
1. M Koleša Mojca ponedeljek L_K1 P desno  (vhod 1.triada) 12.00–12.30
1. N Cerar Maja ponedeljek L_K1 P desno  (vhod 1.triada) 12.00–12.30
2. L Jordan Martina četrtek L_K1 P desno  (vhod 1.triada) 12.00–12.30
2. M Rus Jana petek L_K1 P desno  (vhod 1.triada) 7.45–8.15
2. N Škufca Strle Helena torek L_K1 P desno  (vhod 1.triada) 12.00–12.30
3. L Zorc Strojan Barbara četrtek L_K11 I. desno 7.45–8.15
3. M Gajer Saša torek L_K1 P desno  (vhod 1.triada) 12.00–12.30
3. N Ciriković Elma petek L_K1 P desno  (vhod 1.triada) 12.00–12.30
4. L Strgar Marjana ponedeljek  L_K12 I. desno 7.45–8.15
4. M Pakiž Anić Anamarija torek  L_K11 I. desno 7.45–8.15
5. L Škulj Anamarija torek L_K12 I. desno 11.05–11.35
5. M Kovačič Martina sreda L_K12 I. desno 11.05–11.35
5. N Krhin Petra torek L_K12 I. desno 10.15–10.45
6. L, MAT Gorjup Rok petek L_K15 I. levo 10.15–10.45
6. M, GEO Potočnik Bojana sreda L_ K17 I. levo 10.15–10.45
7. L, TJA Tomažin Špela sreda L_ K17 I. levo 7.45–8.15
7. M, TJA Čufer Jan četrtek L_ K17 I. levo 9.25–9.55
8. L, ZGO,DKE, IPF Haromet Danijel četrtek L_ K15 I. levo 11.05–11.35
8. M, SLJ Garafol Nataša petek L_KNJIŽ I. nadstr. 11.05–11.35
8. N, GOS, NAR, BIO Dizdar Suzana četrtek L_K15 I. levo 9.25–9.55
9. L, MAT, TIT Trošt Urška ponedeljek L_ K15 I. levo 9.25–9.55
9. M, SLJ Bešter Špela sreda L_KNJIŽ I. nadstr. 9.25–9.55

UČITELJI NERAZREDNIKI – PŠ Lavrica

POUČUJE UČITELJICA DAN UČILNICA NADST. ČAS
DSP Bolha Eržen Maja   L_K2 P desno  (vhod 2. in 3. triada)  
NAR, KEM, POK Berlec Rahela ponedeljek L_ K15 I. levo 10.15–10.45
1. L, JV, PB Černe Marjana ponedeljek L_K1 P desno  (vhod 1. triada) 12.00–12.30
PB Di Batista Petra sreda L_ZBO I. levo 11.20–11.50
FIZ Eržen Polonca torek L_ K15 I. levo 10.15–10.30
PB, svetovalna služba Fink Polona torek L_ K16 I. levo 12.00–12.30
NRA, MME, UBE Jordan Adriana ponedeljek L_K13 I. levo 12.00–12.30
PB Klešnik Khan Petra sreda L_ZBO I. levo 11.20–11.50
PB, N1A Klun Iris ponedeljek L_ZBO I. levo 11.20–11.50
DSP Legan Anja petek L_K13 I. levo 10.15–10.45
PB Marinič Jožica ponedeljek L_ZBO I. levo 12.00–12.30
PB, laborant Murko Ana torek L_ZBO I. levo 12.00–12.30
ŠPO, IŠP, ŠZZ, ŠSP Pavšek Tevž torek L_ZBO I. levo 10.30–11.00
ŠPO, NŠP, IŠP Pečar Mateja torek L_ZBO I. levo 9.40–10.10
TIT Peklar Justin Tatjana ponedeljek L_K3 P desno  (vhod 2. in 3. triada) 11.05–11.35
PB Prelovšek Janja sreda L_ZBO I. levo 10.15–10.45
ISP Razpotnik Teja petek L_ZBO I. levo 8.20–8.50
GUM, PB, PZ Sellak Špela Helena petek L_K2 I. levo 8.20–8.50
N2N,NI1, NI2, NI3 Strgar Mojca četrtek L_ZBO I. levo 8.20–8.50
PB Strušnik Manica sreda L_ZBO I. levo 12.00–12.30
LUM, NUM, IP LS1, PB Glažar Ana sreda L_K2 P desno  (vhod 2. in 3. triada) 11.05–11.35
TJA, N1A Vencelj Nataša ponedeljek L_ZBO I. levo 9.25–9.55
DSP Vinšek Blanka torek L_K14 I. levo 12.00–12.30
DSP Zgonc Melita četrtek L_KNJIŽ I. levo 11.05–11.35
1. M, N, JV, PB Žerovnik Natalija petek L_K1 P desno  (vhod 1.triada) 12.20–12.50

 

INDIVIDUALNE GOVORILNE URE – razredna stopnja – PŠ Želimlje

UČITELJI RAZREDNIKI – PŠ Želimlje

POUČUJE UČITELJICA DAN ČAS
1., 2. Ž Tina Lešić ponedeljek 12’00 – 12’30
3., 4. Ž Seliha Delić torek 12’00 – 12’30

 

UČITELJI NERAZREDNIKI – PŠ Želimlje

POUČUJE UČITELJICA DAN ČAS
DSP Maša Gabrijel ponedeljek 7.55–8.15
PB, TJA Petra Klešnik Khan sreda 11’10 – 11’40

 

Učilnice za roditeljske sestanke in popoldanske govorilne ure– PS in RS - PŠ Lavrica

Šolsko leto 2022/23

ODDELEK RAZREDNIK UČILNICA NADSTROPJE  
1. l Kresnik Katja (Klun Iris) L-U4 pritličje

Roditeljski sestanek ob 17.00

 

1. m Koleša Mojca L-U5 pritličje
1. n Cerar Maja L-U6 pritličje
2. l Jordan Martina L-U1 pritličje
2. m Rus Jana L-U2 pritličje
2. n Škufca Strle Helena L-U3 pritličje
3. l Zorc Strojan Barbara L-U17 1. nadstropje
3. m Gajer Saša L-U16 1. nadstropje
3. n Ciriković Elma L-U15 1. nadstropje
4. l Strgar Marjana L-U12 1. nadstropje Roditeljski sestanek ob 18.00
4. m Pakiž Anić Anamarija L-U11 1. nadstropje
5. l Škulj Anamarija L-U14 1. nadstropje
5. m Kovačič Martina L-U13 1. nadstropje
5. n Krhin Petra L-U20 1. nadstropje

 

ODDELEK RAZREDNIK UČILNICA NADSTROPJE NADOMESTNI RAZREDNIK  
6. l Gorjup Rok L-TEH pritličje Vinšek Blanka Roditeljski sestanek  ob 17.00
6. m Potočnik Bojana L-U11 1. nadstropje Di Batista Petra
7. l Tomažin Špela L-U18 1. nadstropje Pečar Mateja
7. m Čufer Jan L-U7 pritličje Peklar Justin Tatjana
8. l Haromet Danijel L-U22 1. nadstropje Hajnrihar Anja Roditeljski sestanek ob 18.00
8. m Garafol Nataša L-U21 1. nadstropje Legan Anja
8. n Dizdar Suzana L-GOS 1. nadstropje Pavšek Tevž
9. l Trošt Urška L-U19 1. nadstropje Sellak Špela Helena
9. m Bešter Špela L-RAČ 1. nadstropje Berlec Rahela

 

NERAZREDNIKI

IME IN PRIIMEK NAZIV PROSTORA; čas prisotnosti NADSTROPJE ŠT. PROSTORA
Berlec Rahela Kabinet I. nadstr. L_K15
Černe Marjana Z učiteljico 1. L    
Di Batista Petra Zbornica I. nadstr. zbornica
Eržen Polonca Zbornica – NOVEMBER, JANUAR, APRIL I. nadstr. zbornica
Fink Polona Kabinet svetovalnih delavk I. nadstr. L_K16
Glažar Ana Zbornica I. nadstr. zbornica
Jordan Adriana Zbornica – APRIL I. nadstr. zbornica
Klešnik Khan Petra

PŠ Želimlje – OKTOBER, DECEMBER, APRIL

PŠ Lavrica – NOVEMBER, JANUAR, MAREC, MAJ

 

I. nadstr.

 

zbornica

Lazar Sara Zbornica I. nadstr. zbornica
Legan Anja Kabinet I. nadstr. L_K13
Marinič Jožica Zbornica I. nadstr. zbornica
Murko Ana Zbornica – NOVEMBER, FEBRUAR, MAJ I. nadstr. zbornica
Pavšek Tevž Kabinet pritličje telovadnica
Pečar Mateja Kabinet pritličje telovadnica
Peklar Justin Tatjana Zbornica – OKTOBER, DECEMBER, FEBRUAR, APRIL I. nadstr. zbornica
Prelovšek Janja Zbornica I. nadstr. l_k2 / zbornica
Sellak Špela Helena Zbornica I. nadstr. zbornica
Strgar Mojca V času GU predmetne stopnje – OKTOBER, JANUAR, MAREC, MAJ I. nadstr. zbornica
Strušnik Manica Zbornica I. nadstr. zbornica
Vencelj Nataša Zbornica I. nadstr. zbornica
Vinšek Blanka Kabinet I. nadstr. L_K14
Zgonc Melita Zbornica I. nadstr. zbornica
Žerovnik Natalija Z učiteljicama 1. m in 1. n    
INDIVIDUALNE GOVORILNE URE – razredna stopnja – PŠ Želimlje

INDIVIDUALNE GOVORILNE URE – razredna stopnja – PŠ Želimlje

UČITELJI RAZREDNIKI – PŠ Želimlje

POUČUJE

UČITELJICA

DAN

ČAS

1., 2. Ž

Tina Lešić

ponedeljek

12’00 – 12’30

3., 4. Ž

Seliha Delić

torek

12’00 – 12’30

 

UČITELJI NERAZREDNIKI – PŠ Želimlje

POUČUJE

UČITELJICA

DAN

ČAS

DSP

Maša Gabrijel

ponedeljek

7.55–8.15

PB, TJA

Petra Klešnik Khan

sreda

11’10 – 11’40

 

Govorilne ure za učence
Poleg govorilnih ur za starše organiziramo dopoldanske govorilne ure tudi za učence. Te so ob isti uri kot dopoldanske govorilne ure za starše v tednu, ki je določen z letnim koledarjem. Na govorilno uro gre lahko učenec sam, po predhodnem dogovoru z razrednikom ali učiteljem, ki ima takrat učno uro, lahko pa ga povabi učitelj. Namenjene so individualnim pogovorom in dodatnim pojasnilom.
Pravilnik o darilih

Z nadaljevanjem obiska te spletne strani sprejemate uporabo piškotkov. več informacij

Z namenom zagotavljanja najboljše možne uporabniške izkušnje, so piškotni na tem spletnem mestu vklopljeni. Z nadaljevanjem obiska tega spletnega mesta se strinjate z njihovo uporabo.

Zapri