Select Page

Roditeljski sestanki in govorilne ure

RODITELJSKI SESTANKI IN GOVORILNE URE

Pedagoški delavci bodo imeli redne stike s starši na dopoldanskih in popoldanskih govorilnih urah. Popoldanske govorilne ure se za vse učence začenjajo vedno ob 17. uri. Roditeljski sestanki pa se začno za učence 1., 2., 3., 6. in 7. razreda ob 17. uri, medtem ko za razrede 4., 5., 8. in 9. ob 18. uri. V primerih, ko so roditeljski sestanki vezani na predavanje, se lahko začetek sestanka premakne na drugo uro. O spremembi starše oz. učence obvestijo razredniki oz. bo obvestilo objavljeno na spletni strani šole. Staršem svetujemo, da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure, ker le tako lahko spremljate otrokov napredek v šoli.

PREDAVANJA

V goste bomo povabili uveljavljene predavatelje s področja vzgoje in svetovanja, ki bodo spregovorili staršem v novembru, januarju in aprilu.

 
Roditeljski sestanki in popoldanske govorilne ure - DATUMI

Stran je še v urejanju.

Dopoldanske govorilne ure so določene glede na urnik posameznega učitelja, zato bodo ure, ko imajo učitelji dopoldansko govorilno uro, objavljene na oglasni deski in na naši spletni strani. Učitelji so na voljo staršem v tistih tednih, ko ni popoldanskih govorilnih ur oz. roditeljskih sestankov ali po predhodnem dogovoru.

Učilnice za roditeljske sestanke in popoldanske govorilne ure – PREDMETNA STOPNJA OŠ Škofljica

Učilnice za roditeljske sestanke in popoldanske govorilne ure – predmetna stopnja  OŠ Škofljica

Trenutno je stran še v urejanju.

Dopoldanske govorilne ure - PREDMETNA STOPNJA na Škofljici

Dopoldanske govorilne ure so določene glede na urnik posameznega učitelja, zato bodo ure, ko imajo učitelji dopoldansko govorilno uro, objavljene na oglasni deski in na naši spletni strani. Učitelji so na voljo staršem v tistih tednih, ko ni popoldanskih govorilnih ur oz. roditeljskih sestankov ali po predhodnem dogovoru. Za vse razrede bodo predvidoma organizirani trije roditeljski sestanki ali pa bo enega izmed njih nadomestilo skupno predavanje. Učitelji in starši se lahko sestanejo tudi izven predvidenega časa za govorilne ure na željo staršev, učencev, razrednikov, ravnatelja ali svetovalne službe.  Glede na priporočila NIJZ se bodo dopoldanske GU izvajale po telefonu oz. po ZOOM,-u razen izjemoma.

Ime Priimek Dan Ura
Polona Avguštin petek 11.30 – 11.45
Andreja Babnik torek 08.20 – 08.35
Liza Bratuž Derenčin četrtek 11.55 – 12.35
Polonca Eržen petek 09.25 – 09.55
Tanja Gabrijel četrtek 12.00 – 12.30
Majda Golc četrtek 08.20 – 08.50
Rok Gorjup petek 10.15 – 10.45
Sabina Guid četrtek 11.05 – 11.35
Katarina Hafner Blatnik ponedeljek 10.15 – 10.45
Danijel Haromet torek 10.45 – 10.45
Meta Hrast torek 11.05 – 11.35
Andreja Janežič Stanešič ponedeljek 09.25 – 09.55
Polonca Košir četrtek 10.15 – 10.45
Gregor Kovačič torek 08.50 – 09.20
Diana Kvartuh sreda 10.15 – 10.45
Andrej Mohorič ponedeljek 11.55 – 12.25
Mateja Novak sreda 11.20 – 11.50
Andraž Pahor sreda 09.40 – 10.10
Mersiha Pašić ponedeljek 11.55 – 12.25
Petra Pavlin četrtek 13.00 – 13.15
Mateja Pečar četrtek 10.15 – 10.45
Sašo Pirnat torek 08.45 – 09.15
Mateja Poboljšaj torek 11.55 – 12.25
Metka Pukšič Mavsar četrtek 10.15 – 10.45
Igor Repše ponedeljek 09.25 – 09.55
Ana Nuša Rigler sreda 07.30 – 08.00
Dragica Rigler torek 12.30 – 13.00
Lucija Rupret četrtek 10.15 – 10.45
Mojca Strgar četrtek 08.35 – 09.05
Nataša Šavrič sreda 11.05 – 11.35
Maja Šuštaršič torek 09.25 – 09.55
Tina Tolar torek 11.05 – 11.35
Helena Tomšič sreda 07.30 – 08.00
Petra Veršnjak torek 10.15 – 10.45
Špela Zorko torek 11.55 – 12.15
INDIVIDUALNE GOVORILNE URE – razredna stopnja - Škofljica

INDIVIDUALNE GOVORILNE URE – razredna stopnja

RAZREDNIKI RS –  MATIČNA ŠOLA

RAZRED UČITELJICA/UČITELJ DAN ČAS
1. a Nataša Cingerle četrtek 12’00–12’30
1. b Irena Balažic četrtek 12’00–12’30
1. c Nataša Štebe ponedeljek 12’00–12’30
1. d Maša Primožič torek 12’00–12’30
2. a Tjaša Zadnikel torek 11’10–11’40
2. b Nataša Lenič ponedeljek 12’45–13’15
2. c Mateja Adamič torek 12’45–13’15
3. a Ines  Mustar  Zof torek 12’45–13’15
3. b Karmen Mihelič Čampa ponedeljek 12’45–13’15
3. c Tanja  Sazonov četrtek 12’45–13’15
4. a Metka Lišinović sreda 12’00–12’30
4. b Jerica Brložnik sreda 12’00–12’30
4. c Alenka Meglič Myint torek 11’10–11’40
4. d Štefka Pšeničnik torek 12’00–12’30
5. a Nataša Spreitzer Jamnik torek 11’10–11’40
5. b Andreja Didović četrtek 9’30–10’00
5. c Mojca Ahčin sreda 10’15–10’45
5. d Andrej Kosednar torek 10’15–10’45

UČITELJI NERAZREDNIKI RS – MATIČNA ŠOLA

(če ni navedeno drugače, je lokacija GU na Škofljici)

POUČUJE UČITELJICA/UČITELJ DAN ČAS
1. a razred Nataša  Omahen sreda 8’20–8’50
1. b razred Bojana  Ivanjko četrtek 10’15–10’45
1. c, d razred Majda Lužar četrtek 12’10-12’40
TJA Nina Grzetič sreda 11’10–11’40
TJA Mateja Špendal ponedeljek 11’10–11’40
ŠPO, NŠP Andraž Pahor torek 9’40–10’10
N2N, OPB, ISP Mojca Strgar četrtek (Lavrica) 8’35-09’05
NUM Damjana Trope petek (Lavrica) 11’10-11’40
NTE Rok Gorjup petek 10’15–10’45
NTE Saša Pirnat torek 8’20–8’15
OPB Regina  Bokan petek 12’15–12’45
OPB Ksenija Jemenšek petek 11’10–11’40
OPB, N2N Tjaša Koprivc torek 11’10–11’40
OPB Branka Lončarič ponedeljek 12’15–12’45
OPB Tatjana Košir sreda 12’15–12’45
OPB Lili Ana Jaklič sreda 12’15–12’45
OPB Urška Vodišek ponedeljek 11’10–11’40
OPB Andreja Žagar četrtek 12’15–12’45
OPB Branka Elikan torek 12’15–12’45
OPB Metka Cotič torek 12’10-12’40
OPB Petra Ivanetič Ljoki sreda 11’15–11’45
OPB Petra Pavlin četrtek 13’00–13’15
DSP Mateja Poboljšaj četrtek 10’15–10’45
DSP Tanja Virant ponedeljek 11’05–11’35
DSP Maja Šušteršič torek 9’25–9’55
DSP Petra Jeršin sreda 8’25–8’55
ISP Marjeta Stanko torek 9’30-10’00
DSP Sabina Guid četrtek 11’05–11’35

 

INDIVIDUALNE GOVORILNE URE – PŠ Lavrica

INDIVIDUALNE GOVORILNE URE – PŠ Lavrica

UČITELJI RAZREDNIKI – PŠ Lavrica

POUČUJE

UČITELJICA

DAN

UČILNICA

NADST.

ČAS

1. L

Marija Jordan

četrtek

L_K1

P desno  (vhod 1.triada)

10’15– 10’45

1. M

Jana Rus

četrtek

L_K1

P desno  (vhod 1.triada)

12’30 – 13’00

1. N

Helena Škufca Strle

četrtek

L_K1

P desno  (vhod 1.triada)

13’00 – 13’30

2. L

Mojca Koleša

četrtek

L_K1

P desno  (vhod 1.triada)

12’30 – 13’00

2. M

Elma Ciriković

četrtek

L_K1

P desno  (vhod 1.triada)

7’45 – 8’15

2. N

Maja Cerar

torek

L_K1

P desno  (vhod 1.triada)

7’45 – 8’15

3. L

Barbara Zorc Strojan

torek

L_K11

I. desno

7’45 – 8’15

3. M

Alma Ignjatović Begić

sreda

L_K11

I. desno

13’00 – 13’30

4. L

Katja Koprivc

sreda

 L_K12

I. desno

7’45 – 8’15

4.M

Marjana Strgar

ponedeljek

 L_K11

I. desno

7’45 – 8’15

4. N, N1A

Anamarija Pakiž Anić

petek

L_K12

I. desno

7’45 – 8’15

5. L

Petra Krhin

četrtek

L_K12

I. desno

11’10 – 11’40

5. M

Martina Kovačič

petek

L_K12

I. desno

12’00 – 12’30

6. L, TJA

Špela Tomažin

sreda

L_K17

I. levo

7’45 – 8’15

6. M, TJA

Jan Čufer

petek

L_ K17

I. levo

11’15 – 11’45

7. L, ZGO, DKE

Danijel Haromet

petek

L_ K17

I. levo

10’15 – 10’45

7. M, SLJ

Urška Rozman

petek

L_ K17

I. levo

7’45 – 8’15

7. N, GOS, NAR, BIO

Suzana Dizdar

torek

L_K15

I. levo

9.30 – 10’00

8. L, MAT, TIT

Urška Trošt

torek

L_ K15

I. levo

10’15 – 10’45

8. M, SLJ

Špela Bešter

četrtek

L_KNJIŽ

I. nadstr.

9.30 – 10’00

 

UČITELJI NERAZREDNIKI – PŠ Lavrica

POUČUJE

UČITELJICA

DAN

UČILNICA

NADST.

ČAS

NAR, KEM, POK

Polona Avguštin

petek

L_ZBO

I. levo

11’30 – 11’45

DSP

Maja Bolha Eržen

ponedeljek

L_K2

P desno  (vhod 2. in 3. triada)

12’00 – 12’30

1. M, N, JV

Marjana Černe

četrtek

L_K1

P desno  (vhod 1. triada)

12’45 – 13’15

PB

Petra Di Batista

četrtek

L_ZBO

I. levo

11’15 – 11’45

PB

Lucija Erčulj

petek

L_ ZBO

I. levo

7’30 – 8’00

FIZ, DIP

Polonca Eržen

petek

L_ ZBO

I. levo

9’25 – 9’55

PB

Saša Gajer

petek

L_ZBO

I. levo

11’15 – 11’45

MAT, TIT

Rok Gorjup

petek

L_ZBO

I. levo

10’15 – 10’45

NRA, MME, UBE

Adriana Jordan

ponedeljek

L_K16

I. levo

7’30 – 8’00

N2N, NI1,NI2

Tjaša Koprivc

torek

Š_ZBO

11’10 – 11’40

ŠPO, NŠP, ŠZZ, ŠSP

Tevž Pavšek

torek

L_ZBO

I. levo

8’30 – 9’00

ŠPO, IP KOŠ

Mateja Pečar

četrtek

L_ZBO

I. levo

10’15 – 10’45

TIT

Tatjana Peklar Justin

četrtek

L_K3

P desno  (vhod 2. in 3. triada)

10’15 – 10’30

GEO, PB

Bojana Potočnik

petek

L_ZBO

I. levo

10’15 – 10’45

PB

Janja Prelovšek

ponedeljek

L_ZBO

I. levo

11’20 – 11’50

TIT, PB, ISP

Teja Razpotnik

petek

Š_ZBO

11’05 – 11’35

GUM, PB, PZ

Špela Helena Sellak

ponedeljek

L_ZBO

I. levo

11’10 – 11’40

N2N,NI1, NI2

Mojca Strgar

četrtek

L_ZBO

I. levo

8’35 – 9’05

PB

Simona Šivec

petek

L_ZBO

I. levo

11’15 – 11’45

LUM, NUM, IP LS1, PB

Damjana Trope

petek

L_K2

P desno  (vhod 2. in 3. triada)

11’10 – 11’40

TJA, N1A

Nataša Vencelj

četrtek

L_ZBO

I. levo

7’45 – 8’15

ŠPO

Petra Veršnjak

torek

L_ZBO

I. levo

10’15 – 10’45

DSP

Anja Vidmar

torek

L_ZBO

I. levo

7’45 – 8’15

DSP

Blanka Vinšek

sreda

L_K14

I. levo

7’45 – 8’15

DSP

Melita Zgonc

četrtek

L_K13

I. levo

9’30 – 10’00

JV, 1. L, PB

Natalija Žerovnik

četrtek

L_K1

P desno  (vhod 1.triada)

10’15 – 10’45

 

INDIVIDUALNE GOVORILNE URE – razredna stopnja – PŠ Želimlje

UČITELJI RAZREDNIKI – PŠ Želimlje

POUČUJE

UČITELJICA

DAN

ČAS

1., 2. Ž

Tina Zelenko

torek

12’00 – 12’30

3., 4. Ž

Seliha Delić

ponedeljek

12’00 – 12’30

 

UČITELJI NERAZREDNIKI – PŠ Želimlje

POUČUJE

UČITELJICA

DAN

ČAS

DSP

Anja Vidmar

četrtek

8’00 – 8’15

PB, TJA

Petra Klešnik Khan

petek

11’10 – 11’40

INDIVIDUALNE GOVORILNE URE – razredna stopnja – PŠ Želimlje

UČITELJI RAZREDNIKI – PŠ Želimlje

POUČUJE UČITELJICA DAN ČAS
1., 2. Ž Tina Zelenko ponedeljek 12’00 – 12’30
3., 4. Ž Seliha Delić četrtek 12’00 – 12’30

 

UČITELJI NERAZREDNIKI – PŠ Želimlje

POUČUJE UČITELJICA DAN ČAS
DSP Maja Šuštaršič torek 11’30 – 11’45
PB, TJA, ISP Petra Klešnik Khan petek 11’10 – 11’40
Učilnice za govorilne ure in roditeljske sestanke – PS in RS - PŠ Lavrica

POPOLDANSKE GOVORILNE URE DO PREKLICA POTEKAJO PREKO SPLETNIH ORODIJ ALI TELEFONA. STARŠI SE ZA GU DOGOVORIJO Z UČITELJEM, KI JIM NATO POSREDUJE POVEZAVO.

Govorilne ure za učence
Poleg govorilnih ur za starše organiziramo dopoldanske govorilne ure tudi za učence. Te so ob isti uri kot dopoldanske govorilne ure za starše v tednu, ki je določen z letnim koledarjem. Na govorilno uro gre lahko učenec sam, po predhodnem dogovoru z razrednikom ali učiteljem, ki ima takrat učno uro, lahko pa ga povabi učitelj. Namenjene so individualnim pogovorom in dodatnim pojasnilom.
Pravilnik o darilih

Z nadaljevanjem obiska te spletne strani sprejemate uporabo piškotkov. več informacij

Z namenom zagotavljanja najboljše možne uporabniške izkušnje, so piškotni na tem spletnem mestu vklopljeni. Z nadaljevanjem obiska tega spletnega mesta se strinjate z njihovo uporabo.

Zapri