Select Page

Roditeljski sestanki in govorilne ure

RODITELJSKI SESTANKI IN GOVORILNE URE

Pedagoški delavci bodo imeli redne stike s starši na dopoldanskih in popoldanskih govorilnih urah. Popoldanske govorilne ure se za vse učence začenjajo vedno ob 17. uri. Roditeljski sestanki pa se začno za učence 1., 2., 3., 6. in 7. razreda ob 17. uri, medtem ko za razrede 4., 5., 8. in 9. ob 18. uri. V primerih, ko so roditeljski sestanki vezani na predavanje, se lahko začetek sestanka premakne na drugo uro. O spremembi starše oz. učence obvestijo razredniki oz. bo obvestilo objavljeno na spletni strani šole. Staršem svetujemo, da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure, ker le tako lahko spremljate otrokov napredek v šoli.

PREDAVANJA

V goste bomo povabili uveljavljene predavatelje s področja vzgoje in svetovanja, ki bodo spregovorili staršem v novembru, januarju in aprilu.

 
Roditeljski sestanki in popoldanske govorilne ure - DATUMI

OŠ ŠKOFLJICA IN PŠ ŽELIMLJE

mesec

 

od 1. do 5. razreda

 

 

od 6. do 9. razreda

 

september

RS

ponedeljek, 11. 09. 2023

RS

torek, 12. 09. 2023

oktober

GU

torek, 17. 10. 2023

GU

torek, 24. 10. 2023

november

GU

torek, 14. 11. 2023

GU

torek, 21. 11. 2023

december

GU

torek, 12. 12. 2023

GU

torek, 19. 12. 2023

januar

GU

torek, 16. 01. 2024

GU

torek, 23. 01. 2024

februar

RS

ponedeljek, 12. 02. 2024

RS

ponedeljek, 12. 02. – samo za 9. razred

torek, 27. 02. 2024

marec

GU

torek, 12. 03. 2024

GU

torek, 19. 03. 2024

april

GU

torek, 16. 04. 2024

GU

torek, 23. 04. 2024

maj

GU

torek, 14. 05. 2024

GU

torek, 21. 05. 2024

 

PŠ LAVRICA

mesec

 

od 1. do 5. razreda

 

 

od 6. do 9. razreda

 

september

RS

 

sreda, 13. 09. 2023

 

RS

 

četrtek, 14. 09. 2023

 

oktober

GU

četrtek, 19. 10. 2023

GU

torek, 24. 10. 2023

november

GU

četrtek, 16. 11. 2023

GU

četrtek, 23. 11. 2023

december

GU

četrtek, 14. 12. 2023

GU

četrtek, 21. 12. 2023

januar

GU

četrtek, 18. 01. 2024

GU

četrtek, 25. 01. 2024

februar

RS

četrtek, 15. 02. 2024

RS

ponedeljek, 12. 02. –

samo za 9. razred

četrtek, 29. 02. 2024

marec

GU

četrtek, 14. 03. 2024

GU

četrtek, 21. 03. 2024

april

GU

četrtek, 18. 04. 2024

GU

četrtek, 25. 04. 2024

maj

GU

četrtek, 16. 05. 2024

GU

četrtek, 23. 05. 2024

 

Učilnice za roditeljske sestanke in popoldanske govorilne ure – PREDMETNA STOPNJA OŠ Škofljica

Učilnice za roditeljske sestanke – predmetna stopnja  OŠ Škofljica

Oddelek Razredniki Nadomestni razrednik Učilnica
6. a Hafner Blatnik Katarina Tanja Gabrijel 17U
6. b Starc Andrej Dragica Rigler 26U
6. c Mohorič Andrej Petra Veršnjak 28U
6. d Pukšič Mavsar Metka Nataša Šavrič 16U
7. a Pavlin Petra Sabina Guid 19U
7. b Andraž Pahor Andreja Janežič Stanešič 20U
7. c Repše Igor Tina Tolar 21U
7. d Meta Hrast Špela Zorko 22U
8. a Rupret Lucija Nina Ban 25U
8. b Košir Polonca Maša Gabrijel 33Ua
8. c Novak Mateja Barbara Obolnar 24U
8. d Bratuž Derenčin Liza Tanja Virant 23U
9. a Damjana Jerše Diana Kvartuh 33U
9. b Helena Tomšič Kristina Jović 15U
9. c Kovačič Gregor Mateja Poboljšaj 32U
9. d Eržen Polonca Majda Golc 28Ua

  

Učilnice za roditeljske sestanke in popoldanske govorilne ure – RAZREDNA STOPNJA OŠ Škofljica

OŠ ŠKOFLJICA  – RAZREDNIKI (RAZREDNA STOPNJA)

ODDELEK RAZREDNIK UČILNICA NADSTROPJE ČAS
1. a Tjaša Zadnikel 4U pritličje (učilnica desno)

Roditeljski sestanek ob 17. uri

 

1. b Nataša Lenič 5U pritličje (učilnica desno)
1. c Mateja Adamič 6U pritličje (učilnica desno)
2. a Nataša Cingerle 3U pritličje (učilnica levo
2. b Irena Balažic 2U pritličje (učilnica levo
2. c Mateja Špendal 1U pritličje (učilnica levo)
2. d Maša Primožič 5Ua pritličje (učilnica desno)
3. a Ines  Mustar  Zof 9U Il. nadstropje (učilnica desno)
3. b Karmen Mihelič Čampa 14U Il. nadstropje (učilnica levo)
3. c Tanja  Sazonov 8U Il. nadstropje (učilnica desno)
3. d Katja Klodič 14Ua I. desno (učilnica ob jedilnici)
4. a Jerica Brložnik 13U Il. nadstropje (učilnica levo)

Roditeljski sestanek ob 18. uri

 

4. b Alenka Meglič Myint 12U Il. nadstropje (učilnica levo)
4. c Metka Lišinović 11U Il. nadstropje (učilnica desno)
5. a Nataša Spreitzer Jamnik 35U I. nadstropje (učilnica nad telovadnico)
5. b Mojca Ahčin 7U Il. nadstropje (učilnica nad avlo desno)
5. c Štefka Pšeničnik 10U Il. nadstropje (učilnica desno)
5. d Andreja Didović 34U I. nadstropje (učilnica nad telovadnico)

 

OŠ ŠKOFLJICA – NERAZREDNIKI (RAZREDNA STOPNJA)

(Če ni navedeno drugače, potekajo govorilne ure nerazrednikov v času GU na razredni stopnji.)

Učiteljica/učitelj Naziv prostora/Čas prisotnosti Nadstropje Oznaka prostora
Majda  Lužar, Branka Lončarič Učilnica 1. a pritličje 4 U
Nataša  Omahen, Ksenija Jemenšek Učilnica 1. b pritličje 5 U
Bojana  Ivanjko, Regina Bokan Učilnica 1. c pritličje 6 U
Tjaša Koprivc Yilmaz Kabinet 1.-2. razred pritličje 1 K
Urška Vodišek Učilnica 2. b pritličje 2 U
Tatjana Košir Kabinet 1.-2. razred pritličje  3 K
Lili  Ana Jaklič Kabinet 3.-5. razred II. levo 3 K
Andreja Žagar Kabinet 3.-5. razred II. levo 3 K
Petra Jeršin Učilnica 4. a II. levo 13 U
Ana Rebov Učilnica 4. b  – OKTOBER, DECEMBER, JANUAR, MAREC, MAJ II. levo 12 U
Kim Remšak Učilnica 4. c – NOVEMBER, JANUAR, MAREC, MAJ II. desno 11U
Iris Gaube Korošec Učilnica 6. c I. levo 16 U
Nina Grzetič Učilnica 9. d I. levo 19 U
Teja Glavan Učilnica 6. b I. levo 17 U
Andraž Pahor Učilnica 6. b – v času govorilnih ur na predmetni stopnji I. levo 17 U
Denis Vrbanec/Tanja Gabrijel Učilnica 3. d – v času govorilnih ur na predmetni stopnji ob jedilnici 14 Ua
Eva Bonča Zbornica – v času govorilnih ur na predmetni stopnji I. nadstropje zbornica
Andrej Starc Učilnica tehnike – v času govorilnih ur na predmetni stopnji III. desno 26 U
Ana Glažar Na Lavrici  – v času govorilnih ur predmetne stopnje I. nadstropje zbornica
Maša Gabrijel Kabinet – OKTOBER, DECEMBER, APRIL I. levo 6K
Sabina Guid Kabinet  – OKTOBER, DECEMBER, APRIL II. levo 4K
Mateja Poboljšaj Pisarna  – OKTOBER, DECEMBER, APRIL nad jedilnico 6P
Maja Tomše Učilnica  – OKTOBER, DECEMBER, APRIL nad jedilnico 31 Ua
Tanja Virant Učilnica  – OKTOBER, DECEMBER, APRIL nad jedilnico 31 U

 

Dopoldanske govorilne ure - PREDMETNA STOPNJA na Škofljici

Dopoldanske govorilne ure so določene glede na urnik posameznega učitelja, zato bodo ure, ko imajo učitelji dopoldansko govorilno uro, objavljene na oglasni deski in na naši spletni strani. Učitelji so na voljo staršem v tistih tednih, ko ni popoldanskih govorilnih ur oz. roditeljskih sestankov ali po predhodnem dogovoru. Za vse razrede bodo predvidoma organizirana dva roditeljska sestanka. Učitelji in starši se lahko sestanejo tudi izven predvidenega časa za govorilne ure na željo staršev, učencev, razrednikov, ravnatelja ali svetovalne službe.

DOPOLDANSKE GOVORILNE URE – predmetna stopnja na ŠKOFLJICI

Ime

Priimek

Poučuje

Dan

Ura

Andreja

Babnik

DSP

petek

08.30 – 09.00

Liza

Bratuž Derenčin

TJA

sreda

10.15 – 10.45

Polonca

Eržen

FIZ, MAT

ponedeljek

09.25 – 09.55

Gaube Korošec

Iris

IP-NI1, IP-2, IP-NI3

ponedeljek

12.00 – 12.30

Urša

Filipič

DSP

ponedeljek

10.15 – 10.45

Maša

Gabrijel

DSP

ponedeljek

11.55 – 12.25

Tanja

Gabrijel

ŠPO, IP-PLES

četrtek

10.15 – 10.45

Majda

Golc

FIZ

četrtek

11.05 – 11.35

Nina

Grzetič

DSP TJA

sreda

12.00 – 12.30

Sabina

Guid

DSP

sreda

11.05 – 11.35

Katarina

Hafner Blatnik

SLJ

četrtek

12.10  – 12.40

Meta

Hrast

MAT, FIZ

četrtek

13.00 – 13.30

Andreja

Janežič Stanešič

TJA

ponedeljek

11.05 – 11.35

Ksenija

Jemenšek

DSP TJA

ponedeljek

12.00 – 12.30

Damjan

Jerše

TJA

četrtek

10.15 – 10.45

Kristina

Jović

KEM, FIZ

torek

13.00 – 13.30

Polonca

Košir

SLJ

sreda

11.55 – 12.25

Gregor

Kovačič

ZGO, IP-TVZ

četrtek

10.15 – 10.45

Diana

Kvartuh

MAT, IP-ROM

torek

11.05 – 11.35

Kristina

Miklič Perne

IP-LS1, IP-LS2, NUM

četrtek

12.00 – 12.30

Andrej

Mohorič

NAR, IP-SPH

petek

11.55 – 12.25

Mateja

Novak

GUM

četrtek

11.05 – 11.35

Andraž

Pahor

ŠPO, IP-KOŠ, IP-NOG, NŠP

sreda

11.05 – 11.35

Petra

Pavlin

BIO, GOS, TIT, IP-NPH

četrtek

09.25 – 09.55

Mateja

Poboljšaj

DSP

sreda

11.55 – 12.25

Metka

Pukšič Mavsar

SLJ

sreda

11.05 – 11.35

Igor

Repše

ŠPO, IP-ŠZZ, IP-NOG

sreda

10.15 – 10.45

Dragica

Rigler

BIO, GOS

četrtek

10.15 – 10.45

Lucija

Rupret

LUM, IP-LS3

torek

11.05 – 11.35

Andrej

Starc

TIT, IP-MME, NRA

sreda

08.50 – 09.20

Nataša

Šavrič

MAT

torek

11.55 – 12.25

Regina

Šerjak

DSP

torek

10.15 – 11.45

Tina

Tolar

GEO, ZGO

ponedeljek

09.25 – 09.55

Helena

Tomšič

GEO, DKE

torek

07.30 – 08.00

Petra

Veršnjak

ŠPO, IP-ŠSP

četrtek

11.05 – 11.35

Tanja

Virant

DSP

torek

11.05 – 11.35

Špela

Zorko

SLJ

petek

11.05 – 11.35

INDIVIDUALNE GOVORILNE URE – razredna stopnja - Škofljica

INDIVIDUALNE GOVORILNE URE – razredna stopnja

RAZREDNIKI RS –  MATIČNA ŠOLA

RAZRED

UČITELJICA/UČITELJ

DAN

ČAS

1. a

Tjaša Zadnikel

sreda

12’00–12’30

1. b

Nataša Lenič

torek

12’00–12’30

1. c

Mateja Adamič

sreda

11’55–12’25

2. a

Nataša Cingerle

torek

11’05–11’35

2. b

Irena Balažic

četrtek

9’30–10’00

2. c

Mateja Špendal

torek

12’45–13’15

2. d

Maša Primožič

petek

9’30–10’00

3. a

Ines  Mustar  Zof

ponedeljek

12’45–13’15

3. b

Karmen Mihelič Čampa

četrtek

13’00–13’45

3. c

Tanja  Sazonov

torek

12’45–13’15

3. d

Katja Klodič

četrtek

11’05–11’35

4. a

Jerica Brložnik

torek

11’05–11’35

4. b

Alenka Meglič Myint

ponedeljek

12’00–12’30

4. c

Metka Lišinović

ponedeljek

12’00–12’30

5. a

Nataša Spreitzer Jamnik

ponedeljek

11’05–11’35

5. b

Mojca Ahčin

petek

9’30–10’00

5. c

Štefka Pšeničnik

torek

9’30–10’00

5. d

Andreja Didović

petek

9’30–10’00

UČITELJI NERAZREDNIKI RS – MATIČNA ŠOLA

POUČUJE

UČITELJICA/UČITELJ

DAN

ČAS

1. a razred

Majda Lužar

četrtek

11’05–11’35

1. b razred

Nataša  Omahen

sreda

8’45–9’15

1. c razred

Bojana  Ivanjko

sreda

8’50–9’20

TJA

Nina Grzetič

četrtek

12’00–12’30

TJA

Teja Glavan

torek

13’35–14’05

ŠPO 5. a, NŠP

Andraž Pahor

torek

11’05–11’35

ŠPO 5. b

Tanja Gabrijel/ Denis Vrbanec

sreda

12’10–12’40

ŠPO 5. c

Eva Bonča

sreda

7’30–8’00

N2N, OPB

Iris Gaube Korošec

ponedeljek

12’00–12’30

NUM

Ana Glažar

sreda – na Lavrici

11’05-11’35

OPB

Branka Lončarič

torek

11’10–11’40

OPB

Ksenija Jemenšek

četrtek

11’05–11’35

OPB

Regina  Bokan

ponedeljek

13’30–14’00

OPB

Tjaša Koprivc Yilmaz

sreda

12’00–12’30

OPB

Urška Vodišek

torek

11’15–11’45

OPB

Tatjana Košir

četrtek

12’15–12’45

OPB

Lili Ana Jaklič

sreda

12’00–12’30

OPB

Andreja Žagar

sreda

12’00–12’30

OPB

Ana Rebov

četrtek

11’30–11’50

OPB

Kim Ramšak

sreda – lihi tedni

11’20–11’50

DSP

Sabina Guid

četrtek

9’30–10’00

DSP

Mateja Poboljšaj

sreda

11’05–11’35

DSP

Tanja Virant

četrtek

11’05–11’35

DSP

Maša Gabrijel

torek

12’10–12’40

DSP, OPB

Petra Jeršin

ponedeljek

12’05–12’35

 (če ni navedeno drugače, je lokacija GU na Škofljici)

INDIVIDUALNE GOVORILNE URE – PŠ Lavrica

INDIVIDUALNE GOVORILNE URE – PŠ Lavrica

UČITELJI RAZREDNIKI – PŠ Lavrica

POUČUJE UČITELJICA DAN UČILNICA NADST. ČAS
1. L Klun Iris (Kresnik) četrtek L_K1 P desno  (vhod 1.triada) 12.00–12.30
1. M Koleša Mojca ponedeljek L_K1 P desno  (vhod 1.triada) 12.00–12.30
1. N Cerar Maja ponedeljek L_K1 P desno  (vhod 1.triada) 12.00–12.30
2. L Jordan Martina četrtek L_K1 P desno  (vhod 1.triada) 12.00–12.30
2. M Rus Jana petek L_K1 P desno  (vhod 1.triada) 7.45–8.15
2. N Škufca Strle Helena torek L_K1 P desno  (vhod 1.triada) 12.00–12.30
3. L Zorc Strojan Barbara četrtek L_K11 I. desno 7.45–8.15
3. M Gajer Saša torek L_K1 P desno  (vhod 1.triada) 12.00–12.30
3. N Ciriković Elma petek L_K1 P desno  (vhod 1.triada) 12.00–12.30
4. L Strgar Marjana ponedeljek  L_K12 I. desno 7.45–8.15
4. M Pakiž Anić Anamarija torek  L_K11 I. desno 7.45–8.15
5. L Škulj Anamarija torek L_K12 I. desno 11.05–11.35
5. M Kovačič Martina sreda L_K12 I. desno 11.05–11.35
5. N Krhin Petra torek L_K12 I. desno 10.15–10.45
6. L, MAT Gorjup Rok petek L_K15 I. levo 10.15–10.45
6. M, GEO Potočnik Bojana sreda L_ K17 I. levo 10.15–10.45
7. L, TJA Tomažin Špela sreda L_ K17 I. levo 7.45–8.15
7. M, TJA Čufer Jan četrtek L_ K17 I. levo 9.25–9.55
8. L, ZGO,DKE, IPF Haromet Danijel četrtek L_ K15 I. levo 11.05–11.35
8. M, SLJ Garafol Nataša petek L_KNJIŽ I. nadstr. 11.05–11.35
8. N, GOS, NAR, BIO Dizdar Suzana četrtek L_K15 I. levo 9.25–9.55
9. L, MAT, TIT Trošt Urška ponedeljek L_ K15 I. levo 9.25–9.55
9. M, SLJ Bešter Špela sreda L_KNJIŽ I. nadstr. 9.25–9.55

UČITELJI NERAZREDNIKI – PŠ Lavrica

POUČUJE UČITELJICA DAN UČILNICA NADST. ČAS
DSP Bolha Eržen Maja   L_K2 P desno  (vhod 2. in 3. triada)  
NAR, KEM, POK Berlec Rahela ponedeljek L_ K15 I. levo 10.15–10.45
1. L, JV, PB Černe Marjana ponedeljek L_K1 P desno  (vhod 1. triada) 12.00–12.30
PB Di Batista Petra sreda L_ZBO I. levo 11.20–11.50
FIZ Eržen Polonca torek L_ K15 I. levo 10.15–10.30
PB, svetovalna služba Fink Polona torek L_ K16 I. levo 12.00–12.30
NRA, MME, UBE Jordan Adriana ponedeljek L_K13 I. levo 12.00–12.30
PB Klešnik Khan Petra sreda L_ZBO I. levo 11.20–11.50
PB, N1A Klun Iris ponedeljek L_ZBO I. levo 11.20–11.50
DSP Legan Anja petek L_K13 I. levo 10.15–10.45
PB Marinič Jožica ponedeljek L_ZBO I. levo 12.00–12.30
PB, laborant Murko Ana torek L_ZBO I. levo 12.00–12.30
ŠPO, IŠP, ŠZZ, ŠSP Pavšek Tevž torek L_ZBO I. levo 10.30–11.00
ŠPO, NŠP, IŠP Pečar Mateja torek L_ZBO I. levo 9.40–10.10
TIT Peklar Justin Tatjana ponedeljek L_K3 P desno  (vhod 2. in 3. triada) 11.05–11.35
PB Prelovšek Janja sreda L_ZBO I. levo 10.15–10.45
ISP Razpotnik Teja petek L_ZBO I. levo 8.20–8.50
GUM, PB, PZ Sellak Špela Helena petek L_K2 I. levo 8.20–8.50
N2N,NI1, NI2, NI3 Strgar Mojca četrtek L_ZBO I. levo 8.20–8.50
PB Strušnik Manica sreda L_ZBO I. levo 12.00–12.30
LUM, NUM, IP LS1, PB Glažar Ana sreda L_K2 P desno  (vhod 2. in 3. triada) 11.05–11.35
TJA, N1A Vencelj Nataša ponedeljek L_ZBO I. levo 9.25–9.55
DSP Vinšek Blanka torek L_K14 I. levo 12.00–12.30
DSP Zgonc Melita četrtek L_KNJIŽ I. levo 11.05–11.35
1. M, N, JV, PB Žerovnik Natalija petek L_K1 P desno  (vhod 1.triada) 12.20–12.50

 

INDIVIDUALNE GOVORILNE URE – razredna stopnja – PŠ Želimlje

UČITELJI RAZREDNIKI – PŠ Želimlje

POUČUJE UČITELJICA DAN ČAS
1., 2. Ž Tina Lešić ponedeljek 12’00 – 12’30
3., 4. Ž Seliha Delić torek 12’00 – 12’30

 

UČITELJI NERAZREDNIKI – PŠ Želimlje

POUČUJE UČITELJICA DAN ČAS
DSP Maša Gabrijel ponedeljek 7.55–8.15
PB, TJA Petra Klešnik Khan sreda 11’10 – 11’40

 

Učilnice za roditeljske sestanke in popoldanske govorilne ure– PS in RS - PŠ Lavrica

Šolsko leto 2022/23

ODDELEK RAZREDNIK UČILNICA NADSTROPJE  
1. l Kresnik Katja (Klun Iris) L-U4 pritličje

Roditeljski sestanek ob 17.00

 

1. m Koleša Mojca L-U5 pritličje
1. n Cerar Maja L-U6 pritličje
2. l Jordan Martina L-U1 pritličje
2. m Rus Jana L-U2 pritličje
2. n Škufca Strle Helena L-U3 pritličje
3. l Zorc Strojan Barbara L-U17 1. nadstropje
3. m Gajer Saša L-U16 1. nadstropje
3. n Ciriković Elma L-U15 1. nadstropje
4. l Strgar Marjana L-U12 1. nadstropje Roditeljski sestanek ob 18.00
4. m Pakiž Anić Anamarija L-U11 1. nadstropje
5. l Škulj Anamarija L-U14 1. nadstropje
5. m Kovačič Martina L-U13 1. nadstropje
5. n Krhin Petra L-U20 1. nadstropje

 

ODDELEK RAZREDNIK UČILNICA NADSTROPJE NADOMESTNI RAZREDNIK  
6. l Gorjup Rok L-TEH pritličje Vinšek Blanka Roditeljski sestanek  ob 17.00
6. m Potočnik Bojana L-U11 1. nadstropje Di Batista Petra
7. l Tomažin Špela L-U18 1. nadstropje Pečar Mateja
7. m Čufer Jan L-U7 pritličje Peklar Justin Tatjana
8. l Haromet Danijel L-U22 1. nadstropje Hajnrihar Anja Roditeljski sestanek ob 18.00
8. m Garafol Nataša L-U21 1. nadstropje Legan Anja
8. n Dizdar Suzana L-GOS 1. nadstropje Pavšek Tevž
9. l Trošt Urška L-U19 1. nadstropje Sellak Špela Helena
9. m Bešter Špela L-RAČ 1. nadstropje Berlec Rahela

 

NERAZREDNIKI

IME IN PRIIMEK NAZIV PROSTORA; čas prisotnosti NADSTROPJE ŠT. PROSTORA
Berlec Rahela Kabinet I. nadstr. L_K15
Černe Marjana Z učiteljico 1. L    
Di Batista Petra Zbornica I. nadstr. zbornica
Eržen Polonca Zbornica – NOVEMBER, JANUAR, APRIL I. nadstr. zbornica
Fink Polona Kabinet svetovalnih delavk I. nadstr. L_K16
Glažar Ana Zbornica I. nadstr. zbornica
Jordan Adriana Zbornica – APRIL I. nadstr. zbornica
Klešnik Khan Petra

PŠ Želimlje – OKTOBER, DECEMBER, APRIL

PŠ Lavrica – NOVEMBER, JANUAR, MAREC, MAJ

 

I. nadstr.

 

zbornica

Lazar Sara Zbornica I. nadstr. zbornica
Legan Anja Kabinet I. nadstr. L_K13
Marinič Jožica Zbornica I. nadstr. zbornica
Murko Ana Zbornica – NOVEMBER, FEBRUAR, MAJ I. nadstr. zbornica
Pavšek Tevž Kabinet pritličje telovadnica
Pečar Mateja Kabinet pritličje telovadnica
Peklar Justin Tatjana Zbornica – OKTOBER, DECEMBER, FEBRUAR, APRIL I. nadstr. zbornica
Prelovšek Janja Zbornica I. nadstr. l_k2 / zbornica
Sellak Špela Helena Zbornica I. nadstr. zbornica
Strgar Mojca V času GU predmetne stopnje – OKTOBER, JANUAR, MAREC, MAJ I. nadstr. zbornica
Strušnik Manica Zbornica I. nadstr. zbornica
Vencelj Nataša Zbornica I. nadstr. zbornica
Vinšek Blanka Kabinet I. nadstr. L_K14
Zgonc Melita Zbornica I. nadstr. zbornica
Žerovnik Natalija Z učiteljicama 1. m in 1. n    
INDIVIDUALNE GOVORILNE URE – razredna stopnja – PŠ Želimlje

INDIVIDUALNE GOVORILNE URE – razredna stopnja – PŠ Želimlje

UČITELJI RAZREDNIKI – PŠ Želimlje

POUČUJE

UČITELJICA

DAN

ČAS

1., 2. Ž

Tina Lešić

ponedeljek

12’00 – 12’30

3., 4. Ž

Seliha Delić

torek

12’00 – 12’30

 

UČITELJI NERAZREDNIKI – PŠ Želimlje

POUČUJE

UČITELJICA

DAN

ČAS

DSP

Maša Gabrijel

ponedeljek

7.55–8.15

PB, TJA

Petra Klešnik Khan

sreda

11’10 – 11’40

 

Govorilne ure za učence
Poleg govorilnih ur za starše organiziramo dopoldanske govorilne ure tudi za učence. Te so ob isti uri kot dopoldanske govorilne ure za starše v tednu, ki je določen z letnim koledarjem. Na govorilno uro gre lahko učenec sam, po predhodnem dogovoru z razrednikom ali učiteljem, ki ima takrat učno uro, lahko pa ga povabi učitelj. Namenjene so individualnim pogovorom in dodatnim pojasnilom.
Pravilnik o darilih
Skip to content

Z nadaljevanjem obiska te spletne strani sprejemate uporabo piškotkov. več informacij

Z namenom zagotavljanja najboljše možne uporabniške izkušnje, so piškotni na tem spletnem mestu vklopljeni. Z nadaljevanjem obiska tega spletnega mesta se strinjate z njihovo uporabo.

Zapri