Select Page

Roditeljski sestanki in govorilne ure

RODITELJSKI SESTANKI IN GOVORILNE URE

Pedagoški delavci bodo imeli redne stike s starši na dopoldanskih in popoldanskih govorilnih urah. Popoldanske govorilne ure se za vse učence začenjajo vedno ob 17. uri. Roditeljski sestanki pa se začno za učence 1., 2., 3., 6. in 7. razreda ob 17. uri, medtem ko za razrede 4., 5., 8. in 9. ob 18. uri. V primerih, ko so roditeljski sestanki vezani na predavanje, se lahko začetek sestanka premakne na drugo uro. O spremembi starše oz. učence obvestijo razredniki oz. bo obvestilo objavljeno na spletni strani šole. Staršem svetujemo, da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure, ker le tako lahko spremljate otrokov napredek v šoli.

PREDAVANJA

V goste bomo povabili uveljavljene predavatelje s področja vzgoje in svetovanja, ki bodo spregovorili staršem v novembru, januarju in aprilu.

 
Roditeljski sestanki in popoldanske govorilne ure - DATUMI

OŠ ŠKOFLJICA

mesec  

od 1. do 5. razreda

 

 

od 6. do 9. razreda

 

september RS ponedeljek, 11. 09. 2023 RS torek, 12. 09. 2023
oktober GU torek, 17. 10. 2023 GU torek, 24. 10. 2023
november GU torek, 14. 11. 2023 GU torek, 21. 11. 2023
december GU torek, 12. 12. 2023 GU torek, 19. 12. 2023
januar GU torek, 16. 01. 2024 GU torek, 23. 01. 2024
februar RS ponedeljek, 12. 02. 2024 RS

ponedeljek, 12. 02. – samo za 9. razred

torek, 27. 02. 2024

marec GU torek, 12. 03. 2024 GU torek, 19. 03. 2024
april GU torek, 16. 04. 2024 GU torek, 23. 04. 2024
maj GU torek, 14. 05. 2024 GU torek, 21. 05. 2024
Učilnice za roditeljske sestanke in popoldanske govorilne ure – PREDMETNA STOPNJA OŠ Škofljica

Učilnice za roditeljske sestanke in popoldanske govorilne ure – predmetna stopnja  NA ŠKOFLJICI 2023/2024

ODDELEK RAZREDNIK UČILNICA NADSTROPJE NADOMESTNI RAZREDNIK  
6. a Katarina Hafner Blatnik 17U 1. levo Tanja Gabrijel  Roditeljski sestanek ob 17.00
6. b Andrej Starc 26U 3. desno Dragica Rigler
6. c Andrej Mohorič 28U 3. desno Petra Veršnjak
6. d Metka Pukšič Mavsar 16U 1. levo Nataša Šavrič
7. a Pavlin Petra 19U 1. levo Sabina Guid
7. b Andraž Pahor 20U medetaža Andreja Janežič Stanešič
7. c Repše Igor 21U 3. desno Tina Tolar
7. d Meta Hrast 22U medetaža Špela Zorko
8. a Rupret Lucija 25U 3. desno Luka Žgur Roditeljski sestanek ob 18.00
8. b Košir Polonca 33Ua nad jedilnico Maša Gabrijel
8. c Novak Mateja 30U 3. levo Barbara Obolnar
8. d Liza Bratuž Derenčin 23U medetaža Kristina Jović
9. a Damjana Jerše 33U nad jedilnico Mateja Lunder
9. b Helena Tomšič 15U 1. levo Tanja Virant
9. c Kovačič Gregor 32U nad jedilnico Mateja Poboljšaj
9. d Eržen Polonca 28Ua 3. desno Majda Golc

 

NERAZREDNIKI

IME IN PRIIMEK NAZIV PROSTORA; čas prisotnosti NADSTROPJE ŠT. PROSTORA
Andreja Babnik Kabinet – NOVEMBER, JANUAR, MAREC, MAJ II. nadstropje 2 K
Maša Gabrijel Učilnica – OKTOBER, NOVEMBER, JANUAR, MAREC, MAJ nad jedilnico 31Ua
Tanja Gabrijel Zbornica I. nadstropje zbornica
Iris Gaube Korošec Kabinet – NOVEMBER, JANUAR,  MAREC, MAJ III. desno K_LUM
Anja Hajrihar Prisotna na POŠ Lavrica    
Majda Golc Pisarna pomočnice ravnatelja I. desno 2 P
Sabina Guid Kabinet – NOVEMBER, JANUAR, MAREC, MAJ II. nadstropje 4 K
Andreja Janežič Stanešič Kabinet TJA medetaža K_TJA
Adriana Jordan Prisotna na POŠ Lavrica    
Kristina Jović Učilnica III. nadstropje 29U
Mateja Lunder Pisarna psihologinje II. nadstropje 9 P
Nevenka Miklič Perme Prisotna na POŠ Lavrica    
Mateja Poboljšaj PisarnaNOVEMBER, JANUAR, MAREC, MAJ nad jedilnico 6 P
Dragica Rigler Zbornica I. nadstropje zbornica
Nataša Šavrič Kabinet III. desno 12K
Regina Šerjak Učilnica nad jedilnico 31U
Tina Tolar Učilnica III. desno 27U
Petra Veršnjak Zbornica I. nadstropje zbornica
Tanja Virant Učilnica  – OKTOBER, NOVEMBER, JANUAR, MAREC, MAJ I. desno 14Ua
Špela Zorko Kabinet I. levo 6K
Luka Žgur Učilnica  – NOVEMBER, JANUAR, APRIL, MAJ III. desno 11K

 

Učilnice za roditeljske sestanke in popoldanske govorilne ure – RAZREDNA STOPNJA OŠ Škofljica

OŠ ŠKOFLJICA  – RAZREDNIKI (RAZREDNA STOPNJA)

ODDELEK RAZREDNIK UČILNICA NADSTROPJE ČAS
1. a Tjaša Zadnikel 4U pritličje (učilnica desno)

Roditeljski sestanek ob 17. uri

 

1. b Nataša Lenič 5U pritličje (učilnica desno)
1. c Mateja Adamič 6U pritličje (učilnica desno)
2. a Nataša Cingerle 3U pritličje (učilnica levo
2. b Irena Balažic 2U pritličje (učilnica levo
2. c Mateja Špendal 1U pritličje (učilnica levo)
2. d Maša Primožič 5Ua pritličje (učilnica desno)
3. a Ines  Mustar  Zof 9U Il. nadstropje (učilnica desno)
3. b Karmen Mihelič Čampa 14U Il. nadstropje (učilnica levo)
3. c Tanja  Sazonov 8U Il. nadstropje (učilnica desno)
3. d Katja Klodič 14Ua I. desno (učilnica ob jedilnici)
4. a Jerica Brložnik 13U Il. nadstropje (učilnica levo)

Roditeljski sestanek ob 18. uri

 

4. b Alenka Meglič Myint 12U Il. nadstropje (učilnica levo)
4. c Metka Lišinović 11U Il. nadstropje (učilnica desno)
5. a Nataša Spreitzer Jamnik 35U I. nadstropje (učilnica nad telovadnico)
5. b Mojca Ahčin 7U Il. nadstropje (učilnica nad avlo desno)
5. c Štefka Pšeničnik 10U Il. nadstropje (učilnica desno)
5. d Andreja Didović 34U I. nadstropje (učilnica nad telovadnico)

 

OŠ ŠKOFLJICA – NERAZREDNIKI (RAZREDNA STOPNJA)

(Če ni navedeno drugače, potekajo govorilne ure nerazrednikov v času GU na razredni stopnji.)

Učiteljica/učitelj Naziv prostora/Čas prisotnosti Nadstropje Oznaka prostora
Majda  Lužar, Branka Lončarič Učilnica 1. a pritličje 4 U
Nataša  Omahen, Ksenija Jemenšek Učilnica 1. b pritličje 5 U
Bojana  Ivanjko, Regina Bokan Učilnica 1. c pritličje 6 U
Tjaša Koprivc Yilmaz Kabinet 1.-2. razred pritličje 1 K
Urška Vodišek Učilnica 2. b pritličje 2 U
Tatjana Košir Kabinet 1.-2. razred pritličje  3 K
Lili  Ana Jaklič Kabinet 3.-5. razred II. levo 3 K
Andreja Žagar Kabinet 3.-5. razred II. levo 3 K
Petra Jeršin Učilnica 4. a II. levo 13 U
Ana Rebov Učilnica 4. b  – OKTOBER, DECEMBER, JANUAR, MAREC, MAJ II. levo 12 U
Kim Remšak Učilnica 4. c – NOVEMBER, JANUAR, MAREC, MAJ II. desno 11U
Iris Gaube Korošec Učilnica 6. c I. levo 16 U
Nina Grzetič Učilnica 9. d I. levo 19 U
Teja Glavan Učilnica 6. b I. levo 17 U
Andraž Pahor Učilnica 6. b – v času govorilnih ur na predmetni stopnji I. levo 17 U
Denis Vrbanec/Tanja Gabrijel Učilnica 3. d – v času govorilnih ur na predmetni stopnji ob jedilnici 14 Ua
Eva Bonča Zbornica – v času govorilnih ur na predmetni stopnji I. nadstropje zbornica
Andrej Starc Učilnica tehnike – v času govorilnih ur na predmetni stopnji III. desno 26 U
Ana Glažar Na Lavrici  – v času govorilnih ur predmetne stopnje I. nadstropje zbornica
Maša Gabrijel Kabinet – OKTOBER, DECEMBER, APRIL I. levo 6K
Sabina Guid Kabinet  – OKTOBER, DECEMBER, APRIL II. levo 4K
Mateja Poboljšaj Pisarna  – OKTOBER, DECEMBER, APRIL nad jedilnico 6P
Maja Tomše Učilnica  – OKTOBER, DECEMBER, APRIL nad jedilnico 31 Ua
Tanja Virant Učilnica  – OKTOBER, DECEMBER, APRIL nad jedilnico 31 U

 

Dopoldanske govorilne ure - PREDMETNA STOPNJA na Škofljici

Dopoldanske govorilne ure so določene glede na urnik posameznega učitelja, zato bodo ure, ko imajo učitelji dopoldansko govorilno uro, objavljene na oglasni deski in na naši spletni strani. Učitelji so na voljo staršem v tistih tednih, ko ni popoldanskih govorilnih ur oz. roditeljskih sestankov ali po predhodnem dogovoru. Za vse razrede bodo predvidoma organizirana dva roditeljska sestanka. Učitelji in starši se lahko sestanejo tudi izven predvidenega časa za govorilne ure na željo staršev, učencev, razrednikov, ravnatelja ali svetovalne službe.

DOPOLDANSKE GOVORILNE URE – predmetna stopnja na ŠKOFLJICI
Ime Priimek Poučuje Dan Ura
Andreja Babnik DSP petek 08.30 – 09.00
Liza Bratuž Derenčin TJA sreda 10.15 – 10.45
Polonca Eržen MAT ponedeljek 13.00 – 13.30
Gaube Korošec Iris IP-NI1, IP-2, IP-NI3 ponedeljek 12.00 – 12.30
Urša Filipič DSP ponedeljek 10.15 – 10.45
Maša Gabrijel DSP ponedeljek 11.55 – 12.25
Tanja Gabrijel ŠPO, IP-PLES četrtek 10.15 – 10.45
Majda Golc FIZ četrtek 11.05 – 11.35
Nina Grzetič DSP TJA sreda 12.00 – 12.30
Sabina Guid DSP sreda 11.05 – 11.35
Katarina Hafner Blatnik SLJ četrtek 12.10  – 12.40
Meta Hrast MAT, FIZ sreda 10.15 – 10.45
Andreja Janežič Stanešič TJA ponedeljek 11.05 – 11.35
Ksenija Jemenšek DSP TJA ponedeljek 12.00 – 12.30
Damjan Jerše TJA četrtek 10.15 – 10.45
Kristina Jović KEM, FIZ torek 13.00 – 13.30
Polonca Košir SLJ sreda 11.55 – 12.25
Gregor Kovačič ZGO, IP-TVZ četrtek 10.15 – 10.45
Diana Kvartuh MAT, IP-ROM torek 11.05 – 11.35
Kristina Miklič Perne IP-LS1, IP-LS2, NUM četrtek 12.00 – 12.30
Andrej Mohorič NAR, IP-SPH petek 11.55 – 12.25
Mateja Novak GUM četrtek 11.05 – 11.35
Andraž Pahor ŠPO, IP-KOŠ, IP-NOG, NŠP sreda 11.05 – 11.35
Petra Pavlin BIO, GOS, TIT, IP-NPH ponedeljek 10.20 – 10.50
Mateja Poboljšaj DSP sreda 11.55 – 12.25
Metka Pukšič Mavsar SLJ sreda 11.05 – 11.35
Igor Repše ŠPO, IP-ŠZZ, IP-NOG sreda 10.15 – 10.45
Dragica Rigler BIO, GOS četrtek 10.15 – 10.45
Lucija Rupret LUM, IP-LS3 torek 11.05 – 11.35
Andrej Starc TIT, IP-MME, NRA sreda 08.50 – 09.20
Nataša Šavrič MAT torek 11.55 – 12.25
Regina Šerjak DSP torek 10.15 – 10.45
Tina Tolar GEO, ZGO ponedeljek 09.25 – 09.55
Helena Tomšič GEO, DKE sreda 07.30 – 08.00
Petra Veršnjak ŠPO, IP-ŠSP četrtek 11.05 – 11.35
Tanja Virant DSP torek 11.05 – 11.35
Špela Zorko SLJ petek 11.05 – 11.35
Luka Žgur FIZ, IP-DIP, IP-ZVE ponedeljek 09.35 – 10.05
INDIVIDUALNE GOVORILNE URE – razredna stopnja - Škofljica

INDIVIDUALNE GOVORILNE URE – razredna stopnja

RAZREDNIKI RS –  MATIČNA ŠOLA

RAZRED

UČITELJICA/UČITELJ

DAN

ČAS

1. a

Tjaša Zadnikel

sreda

12’00–12’30

1. b

Nataša Lenič

torek

12’00–12’30

1. c

Mateja Adamič

sreda

11’55–12’25

2. a

Nataša Cingerle

torek

11’05–11’35

2. b

Irena Balažic

četrtek

9’30–10’00

2. c

Mateja Špendal

torek

12’45–13’15

2. d

Maša Primožič

petek

9’30–10’00

3. a

Ines  Mustar  Zof

ponedeljek

12’45–13’15

3. b

Karmen Mihelič Čampa

četrtek

13’00–13’45

3. c

Tanja  Sazonov

torek

12’45–13’15

3. d

Katja Klodič

četrtek

11’05–11’35

4. a

Jerica Brložnik

torek

11’05–11’35

4. b

Alenka Meglič Myint

ponedeljek

12’00–12’30

4. c

Metka Lišinović

ponedeljek

12’00–12’30

5. a

Nataša Spreitzer Jamnik

ponedeljek

11’05–11’35

5. b

Mojca Ahčin

petek

9’30–10’00

5. c

Štefka Pšeničnik

torek

9’30–10’00

5. d

Andreja Didović

petek

9’30–10’00

UČITELJI NERAZREDNIKI RS – MATIČNA ŠOLA

POUČUJE

UČITELJICA/UČITELJ

DAN

ČAS

1. a razred

Majda Lužar

četrtek

11’05–11’35

1. b razred

Nataša  Omahen

sreda

8’45–9’15

1. c razred

Bojana  Ivanjko

sreda

8’50–9’20

TJA

Nina Grzetič

četrtek

12’00–12’30

TJA

Teja Glavan

torek

13’35–14’05

ŠPO 5. a, NŠP

Andraž Pahor

torek

11’05–11’35

ŠPO 5. b

Tanja Gabrijel/ Denis Vrbanec

sreda

12’10–12’40

ŠPO 5. c

Eva Bonča

sreda

7’30–8’00

N2N, OPB

Iris Gaube Korošec

ponedeljek

12’00–12’30

NUM

Ana Glažar

sreda – na Lavrici

11’05-11’35

OPB

Branka Lončarič

torek

11’10–11’40

OPB

Ksenija Jemenšek

četrtek

11’05–11’35

OPB

Regina  Bokan

ponedeljek

13’30–14’00

OPB

Tjaša Koprivc Yilmaz

sreda

12’00–12’30

OPB

Urška Vodišek

torek

11’15–11’45

OPB

Tatjana Košir

četrtek

12’15–12’45

OPB

Lili Ana Jaklič

sreda

12’00–12’30

OPB

Andreja Žagar

sreda

12’00–12’30

OPB

Ana Rebov

četrtek

11’30–11’50

OPB

Kim Ramšak

sreda – lihi tedni

11’20–11’50

DSP

Sabina Guid

četrtek

9’30–10’00

DSP

Mateja Poboljšaj

sreda

11’05–11’35

DSP

Tanja Virant

četrtek

11’05–11’35

DSP

Maša Gabrijel

torek

12’10–12’40

DSP, OPB

Petra Jeršin

ponedeljek

12’05–12’35

 (če ni navedeno drugače, je lokacija GU na Škofljici)

Govorilne ure za učence
Poleg govorilnih ur za starše organiziramo dopoldanske govorilne ure tudi za učence. Te so ob isti uri kot dopoldanske govorilne ure za starše v tednu, ki je določen z letnim koledarjem. Na govorilno uro gre lahko učenec sam, po predhodnem dogovoru z razrednikom ali učiteljem, ki ima takrat učno uro, lahko pa ga povabi učitelj. Namenjene so individualnim pogovorom in dodatnim pojasnilom.
Pravilnik o darilih
Skip to content

Z nadaljevanjem obiska te spletne strani sprejemate uporabo piškotkov. več informacij

Z namenom zagotavljanja najboljše možne uporabniške izkušnje, so piškotni na tem spletnem mestu vklopljeni. Z nadaljevanjem obiska tega spletnega mesta se strinjate z njihovo uporabo.

Zapri