Roditeljski sestanki in govorilne ure

RODITELJSKI SESTANKI IN GOVORILNE URE

Pedagoški delavci bodo imeli redne stike s starši na dopoldanskih in popoldanskih govorilnih urah. Popoldanske govorilne ure se za vse učence začenjajo vedno ob 17. uri. Roditeljski sestanki pa se začno za učence 1., 2., 3., 6. in 7. razreda ob 17. uri, medtem ko za razrede 4., 5., 8. in 9. ob 18. uri. V primerih, ko so roditeljski sestanki vezani na predavanje, se lahko začetek sestanka premakne na drugo uro. O spremembi starše oz. učence obvestijo razredniki oz. bo obvestilo objavljeno na spletni strani šole. Staršem svetujemo, da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure, ker le tako lahko spremljate otrokov napredek v šoli.

PREDAVANJA

V goste bomo povabili uveljavljene predavatelje s področja vzgoje in svetovanja, ki bodo spregovorili staršem v novembru, januarju in aprilu.

 
Roditeljski sestanki in popoldanske govorilne ure - DATUMI

Popoldanske govorilne ure in roditeljski sestanki

mesec

 

od 1. do 5. razreda

 

od 6. do 9. razreda

september

RS

torek, 10. 09. 2019

sreda, 11. 09. 2019

RS

četrtek, 12. 09. 2019

oktober

GU

torek, 15. 10. 2019

GU

torek, 22. 10. 2019

november

GU

torek, 12. 11. 2019

GU

torek, 19. 11. 2019

december

GU

torek, 10. 12. 2019

GU

torek, 17. 12. 2019

januar

GU/RS

torek, 14. 01. 2020

GU/RS

torek, 21. 01. 2020

februar

GU

torek, 11. 02. 2020

RS samo za 5. raz.

GU

torek, 25. 02. 2020

RS samo za 9. raz.

marec

GU/RS

torek, 10. 03. 2020

GU/RS

torek, 17. 03. 2020

april

GU

torek, 14. 04. 2020

GU

torek, 21. 04. 2020

maj

GU

torek, 12. 05. 2020

GU

torek, 19. 05. 2020

Dopoldanske govorilne ure so določene glede na urnik posameznega učitelja, zato bodo ure, ko imajo učitelji dopoldansko govorilno uro, objavljene na oglasni deski in na naši spletni strani. Učitelji so na voljo staršem v tistih tednih, ko ni popoldanskih govorilnih ur oz. roditeljskih sestankov ali po predhodnem dogovoru. Učitelji predmetne stopnje so v času dopoldanskih ur v zbornici.

Za vse razrede bodo predvidoma organizirani trije roditeljski sestanki ali pa bo enega izmed njih nadomestilo skupno predavanje. Učitelji in starši se lahko sestanejo tudi izven predvidenega časa za govorilne ure na željo staršev, učencev, razrednikov, ravnatelja ali svetovalne službe. Informacij o učnem uspehu ne dajemo po telefonu.

Učilnice za roditeljske sestanke in popoldanske govorilne ure – PREDMETNA STOPNJA

ODDELEK

RAZREDNIK

UČILNICA

NADSTROPJE

NADOMESTNI RAZREDNIK

 

6. a

Janežič Stanešič Andreja

21U

III. medetaža

Mojca Strgar

Roditeljski sestanek ob 17.00

6. b

Tomšič Helena

15U

I. levo

Mateja Pečar

6. c

Šavrič Nataša

20U

III. medetaža

Sabina Guid

6. d

 Danijel Haromet

33U

pri računovodstvu

Igor Repše

6. l

Urška Trošt

LU 18

LAVRICA

Špela Tomažin

6. m

Špela Bešter

LU19

LAVRICA

Tevž Pavšek

7. a

Pukšič Mavsar Metka

16U

I. levo

Rok Gorjup

7. b

Mohorič Andrej

28U

III. desno

Sašo Pirnat

7. c

Hafner Blatnik Katarina

17U

I. levo

Barbara Obolnar

7. d

Hrast Meta

19U

I. levo

Tatjana Peklar Justin

7. e

Bratuž Derenčin Liza

23U

III. medetaža

Suzana Dizdar

8. a

Novak Mateja

24U

III. desno

Petra Veršnjak

Roditeljski sestanek ob 18.00

8. b

Košir Polonca

33Ua

pri računovodstvu

Tanja Gabrijel

8. c

Rupret Lucija

25U

III. desno

Damjana Urbar

8. d

Tolar Tina

27U

III. desno

Dunja Kaluža

8. e

Rigler Ana Nuša

29U

III. desno

Barbara Kramžar

9. a

Pašić Mersiha

30U

III. levo

Dragica Rigler

9. b

Eržen Polonca

28Ua

III. desno

Mateja Lunder

9. c

Kovačič Gregor

32U

pri računovodstvu

Mateja Poboljšaj

9. d

Kvartuh Diana

22U

III. medetaža

Majda Golc

Dopoldanske govorilne ure - PREDMETNA STOPNJA
Dopoldanske govorilne ure so določene glede na urnik posameznega učitelja, zato bodo ure, ko imajo učitelji dopoldansko govorilno uro, objavljene na oglasni deski in na naši spletni strani. Učitelji so na voljo staršem v tistih tednih, ko ni popoldanskih govorilnih ur oz. roditeljskih sestankov ali po predhodnem dogovoru. Za vse razrede bodo predvidoma organizirani trije roditeljski sestanki ali pa bo enega izmed njih nadomestilo skupno predavanje. Učitelji in starši se lahko sestanejo tudi izven predvidenega časa za govorilne ure na željo staršev, učencev, razrednikov, ravnatelja ali svetovalne službe.  Informacij o učnem uspehu ne dajemo po telefonu.
GOVORILNE URE – RAZREDNA STOPNJA
INDIVIDUALNE GOVORILNE URE – razredna stopnja

RAZREDNIKI RS –  MATIČNA ŠOLA

RAZRED UČITELJICA/UČITELJ DAN ČAS
1. a Mateja Adamič torek 7’45 – 8’15
1. b Tjaša Zadnikel sreda 7’45 – 8’15
1. c, N1A Mateja Špendal ponedeljek 12’00 – 12’30
1. d Nataša Lenič četrtek 7’40 – 8’10
2. a Irena  Balažic ponedeljek 12’45 – 13’15
2. b Nataša Spreitzer Jamnik sreda 7’45 – 8’15
2. c Nataša Cingerle

 

ponedeljek 11’55 – 12’25
2. d Nataša Štebe sreda 7’45 – 8’15
3. a Ines  Mustar  Zof torek 7’45 – 8’15
3. b Karmen Mihelič Čampa torek 7’45 – 8’15
3. c Andrej Kosednar sreda 7’45 – 8’15
3. d Tanja  Sazonov sreda 7’45  8’15
4. a Metka Lišinović četrtek 11’55 – 12’25
4. b Katja Klodič torek 11’05 – 11’35
4. c Alenka Meglič Myint ponedeljek 7’45 – 8’15
4. d Jerica Brložnik četrtek 11’55 – 12’25
5. b Andreja Didović ponedeljek 11’05 – 11’30

UČITELJI NERAZREDNIKI RS – MATIČNA ŠOLA

POUČUJE UČITELJICA/UČITELJ DAN ČAS
1. a, OPB Bojana  Ivanjko petek 11’55 – 12’25
1. b, OPB Majda Lužar četrtek 11’00 – 11’30
1. c, OPB Jana Rus ponedeljek 12’00 – 12’30
1. d, OPB Nataša  Omahen ponedeljek 12’15 – 12’45
TJA, N1A Nina Grzetič torek 8’30 – 9’00
TJA Špela Tomažin sreda 11’55 – 11’25
ŠPO, NŠP Mateja Pečar ponedeljek 10’30 – 11’00
N2N Mojca Strgar četrtek 11’20 –11’50
NRA Diana Kvartuh torek 11’05 –11’35
ZGO, OPB13 Danijel Haromet torek 11’05 – 11’35
NUM, OPB Valentina Hladnik torek 8’20 – 8’50
BIO, NAR, SPH, OPB13 Andrej Mohorič sreda 10’15 – 10’45
OPB1 Regina  Bokan torek 10’35 – 11’05
OPB2, DSP Ksenija Jemenšek sreda 11’00 – 11’30
OPB3 Tjaša Koprivc ponedeljek 12’45 – 13’15
OPB4 Ivanka Dobravec ponedeljek 12’00 – 12’30
OPB5 Lili Ana Jaklič petek 12’00 – 12’30
OPB6 Petra Pavlin sreda 11’05 – 11’30
OPB7 Branka Elikan četrtek 12’00 – 12’30
OPB8 Tatjana Košir ponedeljek 12’00 – 12’30
OPB9 Andreja Žagar ponedeljek 12’00 – 12’30
OPB10 Metka Cotič četrtek 12’20 – 12’50
DSP Sabina Guid torek 11’00 – 11’30
DSP Mateja Poboljšaj petek 11’05 – 11’35
DSP Blanka Vinšek petek – na PŠ Lavrica 10’30 – 11’00

 

INDIVIDUALNE GOVORILNE URE – PŠ Lavrica

UČITELJI RAZREDNIKI – PŠ Lavrica

POUČUJE

UČITELJICA

DAN

UČILNICA

NADST.

ČAS

1. L

Martina Jordan

sreda

L_K1

I. levo

12’00– 12’30

1. M

Helena Škufca Strle

četrtek

L_K1

I. levo

12’00– 12’30

2. L

Elma Ciriković

petek

L_U3

I. levo

12’00 – 12’30

2. M

Mojca Koleša

petek

L_U3

I. levo

12’00 – 12’30

2. N

Marjana Strgar

petek

L_U3

I. levo

11’10 – 11’40

3. L

Saša Gajer

petek

L_U17

II. desno

7’40 – 8’10

3. M

Barbara Zorc Strojan

petek

L_K16

II. desno

7’45 – 8’15

4. L, N1A

Anamarija Pakiž Anić

ponedeljek

L_U11

II. desno

11’10 – 11’40

4. M

Teja Razpotnik

ponedeljek

L_K11

II. desno

12’00 – 12’30

5. L

Martina Kovačič

četrtek

L_U13

II. desno

9’30 – 10’00

5. M

Alma Ignjatović

četrtek

L_K11

II. desno

11’15 – 11’45

5. N

Petra Krhin

torek

L_K11

II. desno

9’30 – 10’00

6. L, MAT, TIT, NTE

Urška Trošt

ponedeljek

L_TEH

II. levo

10’20 – 10’40

6. M, SLJ, PB

Špela Bešter

četrtek

L_KNJIŽ

I. desno

9’30 – 10’00

 

UČITELJI NERAZREDNIKI – PŠ Lavrica

POUČUJE

UČITELJICA

DAN

UČILNICA

NADST.

ČAS

DSP

Maja Bolha Eržen

torek

L_ZBO

II. levo

9’30 – 9’50

1. L, PB

Marjana Černe

petek

L_K1

I. levo

8’20 – 8’50

PB

Petra Di Batista

sreda

L_K1

I. levo

11’10 – 11’40

GOS, NRA

Suzana Dizdar

sreda

L_GOS

II. levo

12’00 – 12’20

ŠPO

Lucija Erčulj

ponedeljek

L_ZBO

II. levo

8’30 – 9’00

ZGO

Danijel Haromet

torek

L_ZBO

II. levo

9’20 – 9’40

PB

Teuta Imeri

ponedeljek

L_ZBO

II. levo

11’15 – 11’45

SLJ

Dunja Kaluža

ponedeljek (na Lavrici)

L_ZBO

II. levo

9’25 – 9’45

ŠPO

Tevž Pavšek

sreda (na Lavrici)

L_ZBO

II. levo

11’30 – 11’50

PB

Bojana Potočnik

ponedeljek

L_ZBO

II. levo

12’10 – 12’40

POUČUJE

UČITELJICA

DAN

UČILNICA

NADST.

ČAS

PB

Janja Prelovšek

četrtek

L_ZBO

II. levo

11’15 – 11’45

N2N

Mojca Strgar

sreda (na Lavrici)

L_Z

II. levo

8’20 – 8’40

TJA

Špela Tomažin

ponedeljek (na Lavrici)

L_ZBO

II. levo

12’00 – 12’20

GEO

Helena Tomšič

četrtek (na Lavrici)

L_ZBO

II. levo

8’20 – 8’40

LUM, NUM

Damjana Urbar

četrtek

L_GOS

II. levo

10’40 – 11’00

TJA

Nataša Vencelj

ponedeljek

L_ZBO

II. levo

12’50 – 13’20

DSP

Blanka Vinšek

sreda

L_K14

II. levo

11’10 – 11’40

DSP

Melita Zgonc

petek (na Lavrici)

L_K13

II. levo

11’50 – 12’10

PB

Natalija Žerovnik

sreda

L_K1

I. levo

12’00– 12’30

INDIVIDUALNE GOVORILNE URE – razredna stopnja – PŠ Želimlje

UČITELJI RAZREDNIKI – PŠ Želimlje

POUČUJE

UČITELJICA

DAN

ČAS

1., 2. Ž

Tina Zelenko

ponedeljek

12’00 – 12’30

3., 4. Ž

Seliha Delić

torek

12’00 – 12’30

 

UČITELJI NERAZREDNIKI – PŠ Želimlje

POUČUJE

UČITELJICA

DAN

ČAS

DSP

Maja Bolha Eržen

četrtek

8’20 – 8’40

PB, TJA, ISP

Petra Klešnik Khan

sreda

11’30 – 11’50

 

Učilnice za govorilne ure in roditeljske sestanke – RAZREDNA STOPNJA
RAZREDNIKI

RAZRED UČITELJICA/UČITELJ NADSTROPJE ŠT.  PROSTORA OPOMBE
1. a Mateja Adamič pritličje 1 U Roditeljski sestanek ob 17’00.
1. b Tjaša Zadnikel pritličje 6 U
1. c Mateja Špendal pritličje 2 U
1. d Nataša Lenič pritličje 3 U
2. a Irena Balažic pritličje 4 U
2. b Nataša Spreitzer Jamnik I. nadstropje – nad telovadnico 34 U
2. c Nataša Cingerle pritličje 5 U
2. d Nataša Štebe I. nadstropje – nad telovadnico 35 U
3. a Ines  Mustar  Zof II. nadstropje 9 U
3. b Karmen Mihelič Čampa Il. nadstropje 11 U
3. c Andrej Kosednar II. nadstropje 8 U
3. d Tanja  Sazonov II. nadstropje 10 U
4. a Metka Lišinović II. nadstropje 14 U Roditeljski sestanek ob 18’00.
4. b Katja Klodić II. nadstropje – nad jedilnico 31 U
4. c Alenka Meglič Myint II. nadstropje 12 U
4. d Jerica Brložnik II. nadstropje  13 U
5. b Andreja Didović II. nadstropje 7 U

UČITELJI NERAZREDNIKI

RAZRED/

PREDMET

UČITELJICA/UČITELJ NADSTROPJE ŠT. PROSTORA Opombe
1. a Bojana  Ivanjko pritličje igralnica GU na razredni stopnji
1. b Majda Lužar pritličje igralnica GU na razredni stopnji
1. c Jana Rus pritličje igralnica GU na razredni stopnji
1. d Nataša  Omahen pritličje igralnica GU na razredni stopnji
TJA Nina Grzetič II. nadstropje 3 K GU na razredni stopnji
TJA Špela Tomažin III. nadstropje – medetaža K_TJA

(kabinet angleščine)

OKTOBER, DECEMBER, APRIL – v času GU na razredni stopnji (na Škofljici)
ŠPO, NŠP Mateja Pečar I. levo 17 U GU na predmetni stopnji
N2N, OPB Mojca Strgar II. nadstropje 19 U

(na Škofljici)

OKTOBER, DECEMBER, APRIL – v času GU na razredni stopnji (na Škofljici)
NRA Diana Kvartuh III. medetaža 22 U GU na predmetni stopnji
NUM, PB Valentina Hladnik II. nadstropje 13 U NOVEMBER, FEBRUAR, MAJ – v času GU na predmetni stopnji
BIO, NAR, SPH, OPB Andrej Mohorič III. desno 29 U GU na predmetni stopnji
ZGO, OPB Danijel Haromet II. nadstropje 11 U GU na predmetni stopnji:

NOVEMBER, FEBRUAR, MAJ

PB Regina  Bokan pritličje 1 K

– kabinet

GU na razredni stopnji
PB Ksenija Jemenšek pritličje 1 K

– kabinet

GU na razredni stopnji
PB Tjaša Koprivc pritličje 1 K

– kabinet

GU na razredni stopnji
PB Petra Pavlin pritličje 1 K

– kabinet

GU na razredni stopnji
PB Ivanka Dobravec pritličje 1 K

– kabinet

GU na razredni stopnji
PB Urška Jarc pritličje 1 K –

kabinet

GU na razredni stopnji
PB Branka Elikan II. nadstropje 2 K – kabinet GU na razredni stopnji
PB Tatjana Košir II. nadstropje 2 K – kabinet GU na razredni stopnji
PB Metka Cotič II. nadstropje 2 K – kabinet GU na razredni stopnji
DSP Sabina Guid II. nadstropje 4 K – kabinet OKTOBER, DECEMBER, APRIL – GU na razredni stopnji
DSP Mateja Poboljšaj I. desno 6 P –

pisarna

OKTOBER, DECEMBER, APRIL – GU na razredni stopnji
DSP Blanka Vinšek na Lavrici L – zbornica

(na Lavrici)

Na Lavrici v času GU na razredni stopnji.
Govorilne ure za učence
Poleg govorilnih ur za starše organiziramo dopoldanske govorilne ure tudi za učence. Te so ob isti uri kot dopoldanske govorilne ure za starše v tednu, ki je določen z letnim koledarjem. Na govorilno uro gre lahko učenec sam, po predhodnem dogovoru z razrednikom ali učiteljem, ki ima takrat učno uro, lahko pa ga povabi učitelj. Namenjene so individualnim pogovorom in dodatnim pojasnilom.
Pravilnik o darilih

Z nadaljevanjem obiska te spletne strani sprejemate uporabo piškotkov. več informacij

Z namenom zagotavljanja najboljše možne uporabniške izkušnje, so piškotni na tem spletnem mestu vklopljeni. Z nadaljevanjem obiska tega spletnega mesta se strinjate z njihovo uporabo.

Zapri