Select Page

Odsotnost od pouka

Učenec mora biti prisoten pri pouku in pri dejavnostih obveznega programa. V primeru njegove odsotnosti morajo starši ali skrbniki v roku petih dni obvestiti razrednika o vzroku za izostanek. Ko se učenec vrne k pouku, morajo starši najkasneje v petih dneh razredniku napisati opravičilo. Če razrednik v omenjenem roku ne prejme opravičila, se izostanki štejejo za neopravičene.

Posebna pravica staršev in učencev je, da lahko v šolskem letu učenec izrabi pet prostih dni, kar morajo starši sporočiti razredniku vsaj tri dni pred izostankom. Napovedana odsotnost ni možna v času zaključevanja ocen.

Vzgoja, ki temelji zgolj na zahtevah in nasvetih, ne pa na zgledih, je slaba vzgoja. (Jan Amos Komensky) 

Spodbude prihajajo od zunaj, spoznanja od znotraj, a le, ko oboje sovpade, dobimo razvoj. (Seneka)

Skip to content

Z nadaljevanjem obiska te spletne strani sprejemate uporabo piškotkov. več informacij

Z namenom zagotavljanja najboljše možne uporabniške izkušnje, so piškotni na tem spletnem mestu vklopljeni. Z nadaljevanjem obiska tega spletnega mesta se strinjate z njihovo uporabo.

Zapri