Select Page
Osnovna šola Škofljica
Klanec 5
1291 Škofljica
Datum: 17. 11. 2020

Učiteljski zbor zavoda OŠ Škofljica je na predlog ravnatelja Romana Brunška na svoji redni pedagoški konferenci dne 17. 11. 2020 sprejel naslednja

PRAVILA ZA POUK V ČASU IZVAJANJA ŠOLANJA  NA DALJAVO

Šolanje na daljavo je oblika šolanja, ki se izvaja zaradi razglašene epidemije, odloka Vlade Republike Slovenije ali odrejene karantene za posamezni oddelek. V zavodu Osnovna šola Škofljica so dogovorjena pravila za izvajanje pouka na daljavo. Pričujoča pravila pa urejajo sodelovanje in obnašanje učencev pri pouku v času izvajanja šolanja na daljavo. Navezujejo se na vse oblike izvajanja pouka na daljavo, kot so videokonference, prejemanje in oddajanje gradiva v spletnih učilnicah in komunikacijo po spletni pošti.

SPLOŠNA PRAVILA

 • Pouk na daljavo sprejemamo enako resno kot izvajanje pouka v šoli, zato se nanj ustrezno pripravimo in sodelujemo po svojih najboljših močeh.
 • Redno in pravočasno spremljamo spletne učilnice, elektronsko pošto in objave na šolskih spletnih straneh, da bomo lahko ustrezno sodelovali pri pouku na daljavo.
 • Upoštevamo šolski urnik in skrbno opravljamo svoje obveznosti. Tako sproti naredimo vse naloge in opravimo druge zadolžitve učiteljev, nato pa svoje gradivo v skladu z navodili do navedenega roka pošiljamo v pregled in vrednotenje.
 • Zavedati se moramo, da smo lahko tudi v času pouka na daljavo pohvaljeni, nas bodo učitelji spodbujali in motivirali. Prav tako pa velja, da bodo učitelji v primeru neprimernega obnašanja in kršenja dogovorjenih pravil lahko tudi vzgojno ukrepali.

PRAVILA PISANJA PRI POŠILJANJU ELEKTRONSKE POŠTE

 • Pri pošiljanju elektronske pošte smo pazljivi, da uporabljamo ustrezne e-naslove in da pošiljamo elektronsko pošto vedno pravemu naslovniku.
 • V okvirček Zadeve na kratko napišemo, kaj pošiljamo in za večjo preglednost, kdo pošilja (npr. Rešene vaje – Janez Menart).
 • Na začetku pisanja e-pošte napišemo uvodni nagovor (Spoštovani) ali pa pozdrav (Pozdravljeni!).
 • Pišemo v slovenskem zbornem jeziku z upoštevanjem pravopisnih in slovničnih pravil.
 • Skrbni smo pri izražanju oz. izboru besedišča, ne uporabljamo slenga in okrajšav, kot to mladostniki navadno počnete pri komuniciranju na družbenih omrežjih.
 • Na koncu se vljudno poslovimo (S spoštovanjem, Lep pozdrav).
 • Obvezno napišemo ime in priimek ter razred in oddelek (Rado Murnik, 7. c).

PRAVILA OBNAŠANJA PRI VIDEOKONFERENCAH PO SPLETU

Kot smo navajeni iz vsakdanjega življenja, veljajo določena pravila vljudnega vedenja tudi na spletu. Govorimo o spletni etiki oz. spletnem bontonu. Spletna etika pomeni vzorno in odgovorno vedenje na spletu, kamor sodi tudi sodelovanje v videokonferencah s pomočjo različnih aplikacij (ZOOM, TEAMS …).

 • Z razporedom videokonferenc seznanimo starše oz. domače, da nam pomagajo pripraviti vse ustrezno, nato pa jih prosimo, da nas ne motijo pri pouku.
 • Povezave na videokonferenco ne smemo posredovati tretjim osebam, saj je povezava namenjena samo učencem v oddelku.
 • V primeru, da imamo težave s povezavo ali prijavljanjem, obvestimo učitelja oz. to sporočimo sošolcu, da nas učitelj ponovno povabi v srečanje.
 • Na srečanje se pripravimo, in sicer tako, da imamo pri roki zvezke, delovne zvezek in ostale pripomočke. Med videokonferenco se ne odmikamo od zaslona in ne hodimo po sobi, ampak smo zbrani za samo delo in sodelovanje pri pouku.
 • Na srečanje se pravočasno prijavimo. Izklopimo mikrofon in počakamo, da nas učitelj povabi k besedi. Upoštevamo dogovor o javljanju k besedi ter o ostalih možnostih komunikacije, ki jih nudi aplikacija.
 • Napovedanih videokonferenc se moramo udeležiti, drugače moramo napisati učitelju opravičilo, zakaj nas pri uri ni bilo. Opravičilo mora biti tehtno. V primeru, da učitelj ne prejme pojasnila oz. opravičila, se bo smatralo, da nas ni pri pouku in se nam lahko dodeli tudi neopravičena ura.
 • Če je le mogoče, na aplikaciji nastavimo svoje ime in priimek, saj je tako komunikacija vljudnejša in preglednejša.
 • V času izvajanja pouka preko ZOOM-a imamo vklopljene kamere, saj je prav, da se s sošolci in učiteljem vidimo in da se nam ne pridruži nepovabljen gost, ki bi motil naše srečanje. Takšne neznane oz. nevidne osebe bodo s srečanja odstranjene. Če ne želite vpogleda v vašo sobo, si nastavite virtualen zaslon. Za pomoč se obrnite na učitelja.
 • Pri sodelovanju v videokonferencah upoštevamo bonton, smo strpni in prijazni. Obnašamo se tako, kot želimo, da se drugi obnašajo do nas.
 • Na spletu ravnamo enako kot v resničnem življenju. Česar ne bi izrekli v živo, ne natipkamo v živo. Zavedati se moramo, da nismo nikoli anonimni in da za seboj vedno puščamo elektronsko sled.
 • Vedno spoštujemo mnenje drugih. V času izvajanja pouka po videokonferenci smo strpni do napak drugih in se ne posmehujemo neznanju ali tehničnim težavam sošolcev. Ves čas smo prijazni in se kulturno obnašamo.
 • Ko je pouk v živo, svoje znanje delimo z drugimi, smo povezovalni in na sošolce delujemo spodbudno. Prizadevamo si za sodelovanje, podporo in medsebojno pomoč.
 • Izvajanja pouka v živo ne motimo s klepetanjem, telefoniranjem, neprimernimi izrazi ali celo z žalitvami.
 • Na možnost Klepet /Chat/ pišemo samo ustrezne in premišljene komentarje, ki se nanašajo na temo oz. neposredno dejavnost.
 • Pri ocenjevanju poskrbimo, da smo v sobi sami in da zagotovimo takšno situacijo, kot je pri pouku, ko odgovarjamo pred sošolci in učitelji samostojno, brez staršev in ostalih sorodnikov.
 • Upoštevamo pravila, ki veljajo pri ocenjevanju, smo pošteni in ne goljufamo sebe in učiteljev, ampak samozavestno dokažemo znanje, ki smo si ga prej ustrezno pridobili.
 • Vsakršno fotografiranje in snemanje sošolcev ali učiteljev spada med težje kršitve in je strogo prepovedano. Vsako pošiljanje nedovoljenih posnetkov ali fotografij sošolcev ali učiteljev je lahko sankcionirano v skladu z zakonom.

Izvajanje pouka na daljavo nam nudi možnost, da se izobrazimo tudi na področju uporabe tehničnih sredstev in v spretnostih komuniciranja z uporabo različnih sodobnih možnosti. Pri tem pa se zavedajmo, da še vedno veljajo osnovna pravila sporazumevanja in prijaznih medsebojnih odnosov.

Roman Brunšek, ravnatelj

Šolanje na daljavo

Pravila vedenja na videokonferencah

Pravila pri pošiljanju e-pošte

 

 

ŠOLANJE NA DALJAVO 2020/2021 - POVEZAVE DO SPLETNIH UČILNIC ZA UČENCE OD 1. DO 9. RAZREDA
Skip to content

Z nadaljevanjem obiska te spletne strani sprejemate uporabo piškotkov. več informacij

Z namenom zagotavljanja najboljše možne uporabniške izkušnje, so piškotni na tem spletnem mestu vklopljeni. Z nadaljevanjem obiska tega spletnega mesta se strinjate z njihovo uporabo.

Zapri