Select Page

Obvezni izbirni predmeti

Del obveznega programa so izbirni predmeti, ki jih učenec izbere glede na svoje interese, sposobnosti in nadarjenost. Izbirni predmeti predstavljajo popestritev in obogatitev učnega procesa ter tudi priložnost, da se učenci pri njih dokažejo. Učenec izbere dve uri izbirnih predmetov tedensko. S soglasjem staršev lahko učenec obiskuje tedensko tri ure izbirnih predmetov. Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.

Novela Zakona o osnovni šoli na novo ureja izbirne predmete.

17. člen: Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

52. člen: Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.
O oprostitvi iz prejšnjih odstavkov odloči ravnatelj.

Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredujete PISNO VLOGO, ki ji priložite potrdilo o vpisu svojega otroka v glasbeno šolo z javnim veljavnim programom. V vlogi navedete, ali želite, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko. Ravnatelj v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, odloči o oprostitvi za posamezno leto. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, pa starši posredujete vlogo najkasneje do 31. avgusta.

 

Obvezni izbirni predmeti 2020/2021

 

Seznam izbirnih predmetov za šolsko leto 2020/2021

 

  Izbirni predmet Razred
1. Nemščina 1 7.
2. Francoščina 1 7.
3. Šport za sprostitev 7.
4. Likovno snovanje 1 7.
5. Nemščina 2 8.
6. Francoščina 2 8.
7. Šport za zdravje 8.
8. Multimedija 8.
9. Likovno snovanje 2 8.
10. Nemščina 3 9.
11. Francoščina 3 9.
12. Izbrani šport (košarka) 9.
13. Izbrani šport (odbojka) 9.
14. Računalniška omrežje 9.
15. Likovno snovanje 3 9.
16. Načini prehranjevanja 9.
17. Sodobna priprava hrane 7., 8.
18. Obdelava gradiv – les 7., 8., 9.
19. Turistična vzgoja 7., 8., 9.
20. Zvezde in vesolje 7., 8., 9.
21. Šolski novinarstvo 7., 8., 9.
22. Ples 7., 8., 9.
23. Poskusi v kemiji 8., 9.
24. Glasbena dela 8., 9.
25. Likovno snovanje 1_Lavrica 7.
26. Nemščina 1_Lavrica 7.
27. Sodobna priprava hrane 1_Lavrica 7.
28. Šport za sprostitev 1_Lavrica 7.
29. Urejanje besedil_Lavrica 7.

 

 

 

Z nadaljevanjem obiska te spletne strani sprejemate uporabo piškotkov. več informacij

Z namenom zagotavljanja najboljše možne uporabniške izkušnje, so piškotni na tem spletnem mestu vklopljeni. Z nadaljevanjem obiska tega spletnega mesta se strinjate z njihovo uporabo.

Zapri