Obvezni izbirni predmeti

Del obveznega programa so izbirni predmeti, ki jih učenec izbere glede na svoje interese, sposobnosti in nadarjenost. Izbirni predmeti predstavljajo popestritev in obogatitev učnega procesa ter tudi priložnost, da se učenci pri njih dokažejo. Učenec izbere dve uri izbirnih predmetov tedensko. S soglasjem staršev lahko učenec obiskuje tedensko tri ure izbirnih predmetov. Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.

Novela Zakona o osnovni šoli na novo ureja izbirne predmete.

17. člen: Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

52. člen: Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.
O oprostitvi iz prejšnjih odstavkov odloči ravnatelj.

Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredujete PISNO VLOGO, ki ji priložite potrdilo o vpisu svojega otroka v glasbeno šolo z javnim veljavnim programom. V vlogi navedete, ali želite, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko. Ravnatelj v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, odloči o oprostitvi za posamezno leto. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, pa starši posredujete vlogo najkasneje do 31. avgusta.

 

Obvezni izbirni predmeti 2019/2020

V šolskem letu 2019/20 bomo na osnovi prijav izvajali 22 izbirnih predmetov v 31 skupinah. To so naslednji obvezni izbirni predmeti:

ŠT. PREDMET Razred Učitelj
1 Francoščina 1 7 Danijel Haromet
2 Likovno snovanje 1 7 Lucija Rupret
3 Nemščina 1 7 Mojca Strgar
4 Šport za sprostitev 7 Petra Veršnjak
5 Urejanje besedil 7 Diana Kvartuh
6 Francoščina 2 8 Danijel Haromet
7 Likovno snovanje 2 8 Lucija Rupret
8 Multimedija 8 Diana Kvartuh
9 Nemščina 2 8 Mojca Strgar
10 Šport za zdravje 8 Igor Repše
11 Izbrani šport (košarka) 9 Mateja Pečar
12 Likovno snovanje 3 9 Lucija Rupret
13 Načini prehranjevanja 9 Dragica Rigler
14 Nemščina 3 9 Mojca Strgar
15 Računalniško omrežje 9 Diana Kvartuh
16 Retorika 9 Metka Cotič Uršič
17 Sodobna priprava hrane 7, 8   Andrej Mohorič
18 Ansambelska igra 8, 9 Mateja Novak
19 Poskusi v kemiji 8, 9 Ana Nuša Rigler
20 Obdelava gradiv – les 7, 8, 9 Sašo Pirnat
21 Daljnogledi in planeti 7, 8, 9 Polonca Eržen
22 Turistična vzgoja 7, 8, 9 Gregor Kovačič

ČASOVNICA

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI predstavitev 20192020

Vloga za oprostitev obiskovanja izbirnih predmetov 20192020

Z nadaljevanjem obiska te spletne strani sprejemate uporabo piškotkov. več informacij

Z namenom zagotavljanja najboljše možne uporabniške izkušnje, so piškotni na tem spletnem mestu vklopljeni. Z nadaljevanjem obiska tega spletnega mesta se strinjate z njihovo uporabo.

Zapri