Šolski prevozi

Prevoze učencev v šolo zagotavlja Občina Škofljica v dogovoru z zavodom Osnovna šola Škofljica v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli. Prosimo vas, da natančno pregledate vozne rede in jih upoštevate pri napotitvi otrok na avtobusne postaje. Vse starše učencev prvega razreda, ki se bodo vozili z avtobusom ali s kombiniranim vozilom, prosimo, da izpolnijo izjavo, s katero bodo potrdili, da bo njihov otrok imel zakonsko zagotovljeno spremstvo do redne avtobusne postaje oz. do postaje, kjer bo ustavljalo kombinirano vozilo in jo oddate razredničarki ali neposredno v tajništvo.  Izjava je objavljena na spletnih straneh šole, prav jo lahko prejmete tudi pri razredničarki svojega otroka.

Spodaj so objavljene relacije, prihodi na avtobusne postaje v smeri šole ter odhodi v posamezne kraje. Na koncu vsake linije je navedeno, katerim učencem po odločitvi občinske uprave pripada mesečna vozovnica Urbana v skladu z določbami 56. člena Zakona o osnovni šoli oz. na podlagi opredeljenih nevarnih poti v šolo.

Celotni vozni redi, opisi postaj ter morebitna dodatna pojasnila so objavljena tudi na spletnih straneh Občine Škofljica ter na spletnih straneh Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o.

Prevozi učencev v šolskem letu 2017/18

Izjava o spremstvu učenca 1. razreda

PDF; 151 kB

Projekt Zdrav življenjski slog 2017/18

Žal nismo bili uspešni na razpisu za projekt ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG, zato se projekt v tem šolskem letu v našem zavodu ne bo izvajal.

Vozni redi 2017/2018

Linija mestnega prometa 3B

Nujno obvestilo, 5. 4. 2018

S podjetja LPP so nas obvestili, da se je ob spremembi voznega reda linije 3 B izkazalo, da jutranji avtobus, ki bi po voznem redu moral prispeti pred OŠ Škofljica ob 7:20, zamuja za približno 5 minut zaradi obnove cest po Ljubljani. Da učenci ne bi zamujali pouka, se bo s ponedeljkom, 9. 4. 2018, spremenil vozni red avtobusa, ki naj bi prišel na Škofljico ob 7.20.

Nov vozni red:

Pod Hribom 7:03
Lavrica pri Malči 7:05
Lavrica 7:07
Škofljica Petkovšek 7:09
Škofljica Žaga 7:11
OŠ Škofljica 7:14

Opravičujemo se za spremembe, vendar je gneča po Ljubljani prevelika, da bi lahko ostali pri prvotnem voznem redu.

Obveščeni smo bili, da se s 1. 4. 2018 pričnejo na področju Ljubljane izvajati popolne zapore nekaterih cest, zato bodo avtobusi linij mestnega potniškega prometa izvajali vožnje po obvoznih trasah. To delno vpliva tudi na linijo 3. B, za katero se je vozni red malo spremenil.  V podjetju LPP pričakujejo, da do zamud ne bo prihajalo, dejansko stanje pa se bo pokazalo ob pričetku izvajanja voženj. 

Opozarjamo vse učence, da naj bodo pozorni na spremembe voznega reda, ki veljajo od 1. 4. 2018.

odhod
Postajališče 1 2 3 4
Pod Hribom 6:40 7:11 7:54 8:36
Lavrica pri Malči 6:41 7:13 7:56 8:37
Lavrica 6:43 7:14 7:57 8:38
Škofljica Petkov. 6:44 7:16 7:59 8:39
Škofljica žaga 6:45 7:18 8:00 8:40
ŠKOFLJICA OŠ 6:47 7:20 8:02 8:42
ODHOD IZ ŠOLE:
odhod
Postajališče 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ŠKOFLJICA OŠ 11:35 12:05 12:33 13:00 13:40 14:02 14:26 14:50 15:13 15:35
ŠKOFLJICA 11:37 12:07 12:35 13:02 13:43 14:04 14:28 14:53 15:15 15:37
Škofljica žaga 11:38 12:08 12:36 13:03 13:44 14:05 14:29 14:54 15:16 15:38
Škofljica Petkov. 11:39 12:09 12:37 13:04 13:45 14:06 14:30 14:55 15:17 15:39
Lavrica 11:40 12:10 12:38 13:06 13:46 14:08 14:32 14:56 15:18 15:40
Lavrica pri Malči 11:41 12:11 12:39 13:07 13:47 14:09 14:33 14:57 15:19 15:41
Pod Hribom 11:42 12:13 12:41 13:08 13:49 14:10 14:34 14:59 15:20 15:42

 

Vozni red do 1. 4. 2018

PRIHOD V ŠOLO

Postaja ODHOD
POD HRIBOM 7:13 7:39 7:59 8:42
LAVRICA PRI MALČI 7:14 7:40 8:00 8:43
LAVRICA 7:16 7:42 8:02 8:44
ŠKOFLJICA (Petkovšek) 7:17 7:43 8:03 8:45
ŠKOFLJICA (Žaga) 7:18 7:44 8:04 8:46
OŠ ŠKOFLJICA 7:20 7:46 8:06 8:48

 

ODHOD IZ ŠOLE

postaja ODHODI V SMERI LAVRICE
OBRAČALIŠČE PRI ŠOLI 11.35;  12.05;  12.32;  13.00; 13.40;  14.05;  14.30;  14.51;   15.16; 15.39

Mestna vozovnica urbana po odločitvi ustanovitelja Občine Škofljica pripada samo učencem, ki se v šolo vozijo z Lavrice.

 

Linija mestnega prometa 3G

PRIHOD V ŠOLO

Postaja odhod odhod odhod odhod
REBER 7:00 7:15 7:45 8:10
ŠKOFLJICA JAVORNIK 7:02 7:17 7:46 8:11
ŠKOFLJICA 7:03 7:18 7:47 8:12

 

ODHOD IZ ŠOLE

postaja ODHODI V SMERI GROSUPLJA
ŠKOFLJICA ŽAGA 11.48;  12.17;  12.42;  12.57

13.19;  13.42;  14.07;  14.25; 14.50

ŠKOFLJICA ŠPICA 11.49;  12.18;  12.43;  12.58

13.20, 13.43;  14.08;  14.26; 14.51

Prevoznik Nered bo s kombiniranim vozilom poskrbel za prevoz učencev od 1. do 3. razreda z naselja Reber, učencem od 4. do 9. razreda z naselja Reber pa ustanovitelj subvencionira vozovnice Urbana.

Relacija 1: Vrh nad Želimljami – Gradišče – Smrjene – Pijava Gorica – OŠ Škofljica

PRIHOD V ŠOLO

Postajališča
Vrh nad Želimljami 2 6:35 6:35 7:25 7:25
Vrh nad Želimljami 1 6:36 6:36 7:26 7:26
Vrh nad Želimljami GD 6:38 6:38 7:28 7:28
Gradišče 112 6:40 6:40 7:30 7:30
Gradišče  center 6:42 6:42 7:32 7:32
Gradišče 1 6:43 6:43 7:33 7:33
Smrjene (obstoječa) 6:45 6:45 7:35 7:35
Smrjene 1 6:46 6:46 7:36 7:36
Smrjene 2 (novo naselje) 6:48 6:48 7:38 7:38
Smrjene 3 (center) 6:50 6:50 7:40 7:40
Smrjene 4 (križišče Vino) 6.52 6.52
Smrjanska c. 18 6.55 6.55 7:45 7:45
Pijava Gorica 6.57 6.57 7:47 7:47
Glinek 7:01 7:01 7:51 7:51
OŠ Škofljica 7:10 7:10 8:00 8:00
Relacija 1: OŠ Škofljica – Pijava Gorica – Smrjene – Gradišče – Vrh nad Želimljami

ODHOD IZ ŠOLE

Postajališča ODHOD
OŠ Škofljica 12:10 12:10 13:05 13:05 14:00 14:00 14:55
Glinek 12:12 12:12 13:07 13:07 14:02 14:02 14:57
Smrjanska c. 18 12:17 12:17 13:12 13:12 14:07 14:07 15:02
Smrjene 4–križišče Vino 12:20 12:20 13:15 13:15 14:10 14:10 15:05
Smrjene 3 (center) 12:23 12:23 13:18 13:18 14:12 14:12 15:07
Smrjene 2-novo naselje 12:25 12:25 13:20 13:20 14:14 14:14 15:09
Smrjene 1 12:27 12:27 13:22 13:22 14:16 14:16 15:11
Postaja (obstoječa) 12:28 12:28 13:23 13:23 14:17 14:17 15:12
Gradišče 1 12:31 12:31 13:26 13:26 14:20 14:20 15:15
Gradišče  center 12:32 12:32 13:27 13:27 14:21 14:21 15:16
Gradišče 112 12:34 12:34 13:29 13:29 14:23 14:23 15:18
Vrh nad Želimljami GD 12:38 12:38 13:33 13:33 14:27 14:27 15:22
Vrh nad Želimljami 1 12:40 12:40 13:35 13:35 14:29 14:29 15:24
Vrh nad Želimljami 2 12:42 12:42 13:37 13:37 14:31 14:31 15:26
Pijava Gorica – Čot 12:47 12:47 13:42 13:42 14:36 14:36 15:31
OŠ Škofljica 12:55 12:55 13:50 13:50 14:45 14:45 15.40

Vsi učenci uporabljajo urbano.

Relacija 2: Drenik – Gorenje Blato – Gumnišče – OŠ Škofljica

RELACIJA 2: DRENIK – GORENJE BLATO – GUMNIŠČE – OŠ ŠKOFLJICA

 

PRIHOD V ŠOLO

Postajališča
Cesta na Drenik 2 (6) 6:30 6:55 7:30
Cesta na Drenik 1 (36) 6:31 6:56 7:31
Drenik vas 6:59 7:34
Drenik 6:32 7:02 7:37
Gorenje Blato 2 Križišče 6:35 7:06 7:41
Gorenje Blato 1 (56) 6:38 7:09 7:44
Gorenje Blato Center 6:40 7:11 7:46
Gumnišče 1 (34) 6:42 7:13 7:48
Gumnišče Center 6:44 7:15 7:50
Glinek Gumnišče 6:46 7:17 7:52
OŠ Škofljica 6:48 7:20 7:55
Relacija 2: OŠ Škofljica – Gumnišče – Gorenje Blato – Drenik

ODHOD IZ ŠOLE

Postajališča
OŠ Škofljica 12:10 13:05 14:00 14:50
Glinek Gumnišče 12:14 13:09 14:04 14:54
Gumnišče Center 12:16 13:11 14:06 14:56
Gumnišče 1 (34) 12:17 13:12 14:07 14:57
Gornje Blato Center 12:19 13:14 14:09 14:59
Gornje Blato 1 (56) 12:20 13:15 14:10 15:00
Gornje Blato 2 Križišče 12:23 13:18 14:13 15:03
Drenik 12:24 13:19 14:14 15:04
Drenik vas 12:27 13:22
Cesta na Drenik 1 (36) 12:30 13:25 14:15 15:05
Cesta na Drenik 2 (6) 12:32 13:27 14:17 15:07

Vsi učenci uporabljajo urbano, saj je občina mnenja, da je cesta med Gumniščem in šolo nevarna zaradi gostote jutranjega prometa, medtem ko ni nikjer narejenega primernega pločnika.

Relacija 3: Želimlje – Pijava Gorica – Škofljica

PRIHOD V ŠOLO

Postajališča ODHOD
Želimlje 7:05 7:40
Pijava Gorica (cerkev) 7:12 7:51
Glinek 7:14 7:53
Škofljica 7:16 7:55

ODHOD IZ ŠOLE

Postajališča ODHOD
Škofljica 12:10 13:05 14:49
Glinek 12:12 13:07 14:51
Pijava Gorica 12:14 13:09 14:53
Želimlje 12:21 13:16 15:00

Vsi učenci uporabljajo urbano.

Relacija 4: Orle – Lavrica – OŠ Škofljica

PRIHOD V ŠOLO

Postajališča ODHOD
Orle – GD 6:30 6:55 7:48 9:15
Orle – križišče 6:31 6:56 7:49 9:16
Hrastarija 6:33 6:58 7:51 9:18
Pri Jeršinu 6:36 7:01 7:54 9:21
Sela 6:38 7:03 7:56 9:23
Lavrica 6:42 7:07 8:00 9:27
Lavrica – šola 6:44 7:09 8:02 9:29
Škofljica – šola / 7:16 8:09 /

ODHOD IZ ŠOLE

Postajališča ODHOD
Škofljica – šola 12:10 13:05 14:00 14:50
Lavrica 12:15 13:10 14:05 14:55
Lavrica – šola 12:17 13:12 14:07 14:57
Sela 12:21 13:16 14:11 15:01
Pri Jeršinu 12:23 13:18 14:13 15:03
Hrastarija 12:25 13:20 14:15 15:05
Orle križišče 12:27 13:22 14:17 15:07
Orle – GD 12:30 13:25 14:20 15:10

Vsi učenci uporabljajo Urbano.

Kombinirana vozila
  1. Kombinirano vozilo (izvajalec Nered, d. o.)

PRIHOD V ŠOLO

URA POSTAJA
6.30 KLADA
6.45 OŠ Škofljica
7.00 SUŠA
7.13 pod PIJAVO GORICO
7.15 GUMNIŠČE (desno od Kočevke)
7.20 OŠ Škofljica
7.55 BREZJE
8.10 OŠ Škofljica

ODHOD IZ ŠOLE: vsak dan po končanem pouku: 12.10, 13.05, 14.00, 14.50.

 2.  Kombiniramo vozilo (izvajalec Nered, d. o.)

PRIHOD V ŠOLO

URA POSTAJA
6.35 PLEŠE
6.40 DOLE
6.55 OŠ Škofljica
7.00 BREZJE
7.10 GUMNIŠČE (ob stari Kočevki)
7.20 OŠ Škofljica
7.30 DOLE
7.35 ŠMARSKA
7.40 OŠ Škofljica

 

ODHOD IZ ŠOLE: vsak dan po končanem pouku: 12.10, 13.05; 14.00, 14.50.

  1. Kombiniramo vozilo (izvajalec Sintrako)

PRIHOD V ŠOLO

 

URA POSTAJA RAZREDI
6.50 VINO od 4. do 9. razreda
7.10 VINO od 1. do 3. razreda

ODHOD IZ ŠOLE: vsak dan po končanem pouku: 12.10, 13.05; 14.00, 14.50.

Celotni vozni redi, opisi postaj ter morebitna dodatna pojasnila so objavljena tudi na spletnih straneh Občine Škofljica ter na spletnih straneh Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o. Za morebitna dodatna pojasnila se lahko obrnete na vodstvo šole, na Občino Škofljica (gospa Zdenka Repovž) ali neposredno na JP Ljubljanski potniški promet.

V primeru, da učenec izgubi mesečno vozovnico, se starši obrnejo neposredno na JP Ljubljanski potniški promet. Za točnost voznih redov je odgovoren izvajalec prevozov.

 Roman Brunšek, ravnatelj

Z nadaljevanjem obiska te spletne strani sprejemate uporabo piškotkov. več informacij

Z namenom zagotavljanja najboljše možne uporabniške izkušnje, so piškotni na tem spletnem mestu vklopljeni. Z nadaljevanjem obiska tega spletnega mesta se strinjate z njihovo uporabo.

Zapri