Select Page

Šolski prevozi

Prevoze učencev v šolo zagotavlja Občina Škofljica v dogovoru z zavodom Osnovna šola Škofljica v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli. Prosimo vas, da natančno pregledate vozne rede in jih upoštevate pri napotitvi otrok na avtobusne postaje. Vse starše učencev prvega razreda, ki se bodo vozili z avtobusom ali s kombiniranim vozilom, prosimo, da izpolnijo izjavo, s katero bodo potrdili, da bo njihov otrok imel zakonsko zagotovljeno spremstvo do redne avtobusne postaje oz. do postaje, kjer bo ustavljalo kombinirano vozilo in jo oddate razredničarki ali neposredno v tajništvo.  Izjava je objavljena na spletnih straneh šole, prav jo lahko prejmete tudi pri razredničarki svojega otroka.

Spodaj so objavljene relacije, prihodi na avtobusne postaje v smeri šole ter odhodi v posamezne kraje. Na koncu vsake linije je navedeno, katerim učencem po odločitvi občinske uprave pripada mesečna vozovnica Urbana v skladu z določbami 56. člena Zakona o osnovni šoli oz. na podlagi opredeljenih nevarnih poti v šolo.

Celotni vozni redi, opisi postaj ter morebitna dodatna pojasnila so objavljena tudi na spletnih straneh Občine Škofljica ter na spletnih straneh Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o.

Prevozi učencev v šolskem letu 2019/20

Izjava o spremstvu učenca 1. razreda

PDF; 151 kB

Vozni redi 2019/2020

Linija mestnega prometa 3B

LINIJA MESTNEGA PROMETA 3 B

PRIHOD V ŠOLO

Postaja odhod odhod odhod odhod
POD HRIBOM 6:57 7:36 7:57 8:07
LAVRICA PRI MALČI 6:59 7:38 7:59 8:09
LAVRICA 7:00 7:39 8:00 8:10
ŠKOFLJICA (Petkovšek) 7:02 7:41 8:02 8:12
ŠKOFLJICA (Žaga) 7:03 7:42 8:03 8:13
ŠKOFLJICA (Špica) 7:04 7:43 8:04 8:14
OŠ ŠKOFLJICA 7:05 7:44 8:05 8:15

ODHOD IZ ŠOLE

postaja ODHODI V SMERI LAVRICE
OBRAČALIŠČE PRI ŠOLI

11.35;  12.05;  12.32;  13.00

13.40;  14.05;  14.30;  14.51

15.16;  15.39

Mestna vozovnica urbana po odločitvi ustanovitelja Občine Škofljica pripada samo učencem, ki se v šolo vozijo z Lavrice.

Linija mestnega prometa 3G

LINIJA MESTNEGA PROMETA 3 G

PRIHOD V ŠOLO

Postaja

odhod

odhod

odhod

odhod

REBER

7:00

7:15

7:45

8:10

ŠKOFLJICA JAVORNIK

7:02

7:17

7:46

8:11

ŠKOFLJICA

7:03

7:18

7:47

8:12

ODHOD IZ ŠOLE

postaja

ODHODI V SMERI GROSUPLJA

ŠKOFLJICA ŽAGA

11.48;  12.17;  12.42;  12.57

13.19;  13.42;  14.07;  14.25; 14.50

ŠKOFLJICA ŠPICA

11.49;  12.18;  12.43;  12.58

13.20, 13.43;  14.08;  14.26; 14.51 

Šola bo s kombiniranim vozilom poskrbela za prevoz učencev od 1. do 3. razreda z naselja Reber, učencem od 4. do 9. razreda z naselja Reber bo ustanovitelj dodelil subvencionirane vozovnice urbana.

Relacija 1: Vrh nad Želimljami – Gradišče – Smrjene – Pijava Gorica – OŠ Škofljica

RELACIJA 1: VRH NAD ŽELIMLJAMI – GRADIŠČE – SMRJENE – PIJAVA GORICA – OŠ ŠKOFLJICA

PRIHOD V ŠOLO

Postajališča

       

Vrh nad Želimljami 2

6:35

6:35

7:25

7:25

Vrh nad Želimljami 1

6:36

6:36

7:26

7:26

Vrh nad Želimljami GD

6:38

6:38

7:28

7:28

Gradišče 112

6:40

6:40

7:30

7:30

Gradišče  center

6:42

6:42

7:32

7:32

Gradišče 1

6:43

6:43

7:33

7:33

Smrjene (obstoječa)

6:45

6:45

7:35

7:35

Smrjene 1

6:46

6:46

7:36

7:36

Smrjene 2 (novo naselje)

6:48

6:48

7:38

7:38

Smrjene 3 (center)

6:50

6:50

7:40

7:40

Smrjene 4 (križišče Vino)

6.52

6.52

 

 

Smrjanska c. 18

6.55

6.55

7:45

7:45

Pijava Gorica

6.57

6.57

7:47

7:47

Glinek

7:01

7:01

7:51

7:51

OŠ Škofljica

7:10

7:10

8:00

8:00

 

Relacija 1: OŠ Škofljica – Pijava Gorica – Smrjene – Gradišče – Vrh nad Želimljami

RELACIJA 1: OŠ ŠKOFLJICA – PIJAVA GORICA – SMRJENE – GRADIŠČE – VRH NAD ŽELIMLJAMI

ODHOD IZ ŠOLE

Postajališča

           

 

OŠ Škofljica

12:10

12:10

13:05

13:05

14:00

14:00

14:55

Glinek

12:12

12:12

13:07

13:07

14:02

14:02

14:57

Pijava Gorica

12:16

12:16

13:11

13:11

14:06

14:06

15:01

Smrjanska c. 18

12:17

12:17

13:12

13:12

14:07

14:07

15:02

Smrjene 4

12:20

12:20

13:15

13:15

14:10

14:10

15:05

Smrjene 3 (center)

12:23

12:23

13:18

13:18

14:12

14:12

15:07

Smrjene 2-novo naselje

12:25

12:25

13:20

13:20

14:14

14:14

15:09

Smrjene 1

12:27

12:27

13:22

13:22

14:16

14:16

15:11

Postaja (obstoječa)

12:28

12:28

13:23

13:23

14:17

14:17

15:12

Gradišče 1

12:31

12:31

13:26

13:26

14:20

14:20

15:15

Gradišče  center

12:32

12:32

13:27

13:27

14:21

14:21

15:16

Gradišče 112

12:34

12:34

13:29

13:29

14:23

14:23

15:18

Vrh nad Želimljami GD

12:38

12:38

13:33

13:33

14:27

14:27

15:22

Vrh nad Želimljami 1

12:40

12:40

13:35

13:35

14:29

14:29

15:24

Vrh nad Želimljami 2

12:42

12:42

13:37

13:37

14:31

14:31

15:26

Vsi učenci uporabljajo urbano.

Relacija 2: Drenik – Gorenje Blato – Gumnišče – OŠ Škofljica

RELACIJA 2: DRENIK – GORENJE BLATO – GUMNIŠČE – OŠ ŠKOFLJICA

 

PRIHOD V ŠOLO

Postajališča      
Cesta na Drenik 2 (6) 6:30 6:55 7:30
Cesta na Drenik 1 (36) 6:31 6:56 7:31
Drenik vas 6:59 7:34
Drenik 6:32 7:02 7:37
Gorenje Blato 2 Križišče 6:35 7:06 7:41
Gorenje Blato 1 (56) 6:38 7:09 7:44
Gorenje Blato Center 6:40 7:11 7:46
Gumnišče 1 (34) 6:42 7:13 7:48
Gumnišče Center 6:44 7:15 7:50
Glinek Gumnišče 6:46 7:17 7:52
OŠ Škofljica 6:48 7:20 7:55
Relacija 2: OŠ Škofljica – Gumnišče – Gorenje Blato – Drenik

ODHOD IZ ŠOLE

Postajališča        
OŠ Škofljica 12:10 13:05 14:00 14:50
Glinek Gumnišče 12:14 13:09 14:04 14:54
Gumnišče Center 12:16 13:11 14:06 14:56
Gumnišče 1 (34) 12:17 13:12 14:07 14:57
Gornje Blato Center 12:19 13:14 14:09 14:59
Gornje Blato 1 (56) 12:20 13:15 14:10 15:00
Gornje Blato 2 Križišče 12:23 13:18 14:13 15:03
Drenik 12:24 13:19 14:14 15:04
Drenik vas 12:27 13:22
Cesta na Drenik 1 (36) 12:30 13:25 14:15 15:05
Cesta na Drenik 2 (6) 12:32 13:27 14:17 15:07

Vsi učenci uporabljajo urbano, saj je občina mnenja, da je cesta med Gumniščem in šolo nevarna zaradi gostote jutranjega prometa, medtem ko ni nikjer narejenega primernega pločnika.

Relacija 3: Želimlje – Pijava Gorica – Škofljica

PRIHOD V ŠOLO

Postajališča

   

Želimlje

7:05

7:40

Pijava Gorica

7:12

7:51

Škofljica

7:16

7:55

ODHOD IZ ŠOLE

Postajališča

     

Škofljica

12:10

13:05

14:49

Pijava Gorica

12:14

13:09

14:53

Želimlje

12:21

13:16

15:00

Vsi učenci uporabljajo urbano.

Relacija 4: Orle – Lavrica – OŠ Škofljica

PRIHOD V ŠOLO

Postajališča      
Orle 6:50 6:55 7:55
Lavrica 7:05 7:10 8:05
OŠ Škofljica 7:12 7:17 8:12

ODHOD IZ ŠOLE

Postajališča        
OŠ Škofljica 12:10 13:05 14:00 14:50
Lavrica 12:17 13:12 14:07 14:57
Orle 12:30 13:25 14:20 15:10

Vsi učenci uporabljajo urbano.

Izvleček voznega reda velja od 04.11.2019

 

 

 

 

 

 

LINIJA: 86 ORLE – LAVRICA – ŠKOFLJICA

VOZNI RED PO PREDLOGU VAŠKE SKUPNOSTI

 

                     

 

Postajališča

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Škofljica šola

7:16

12:10

13:05

14:00

14:55

18:00

Lavrica

6:08

6:38

09:00

11:00

12:15

13:10

14:05

15:00

15:45

18:05

Lavrica šola

6:10

6:40

09:02

11:02

12:17

13:12

14:07

15:02

15:47

18:07

Sela

7:22

12:21

13:16

14:11

15:06

15:51

18:11

Pri Jeršinu

6:13

6:43

7:24

09:05

11:05

12:23

13:18

14.13

15:08

15:53

18:13

Hrastarija

6:15

6:45

7:26

09:07

11:07

12:25

13:20

14:15

15:10

15:55

18:15

Orle križišče

6:19

6:49

7:28

09:09

11:09

12:27

13:22

14:17

15:12

15:57

18:17

Orle GD

5:56

6:26

6:51

7:48

09:15

11:15

12:30

13:25

14:20

15:15

16:00

18:18

Orle križišče

5:57

6:27

6:52

7:49

09:16

11:16

12:31

13:26

14:21

15:16

16:01

18:19

Hrastarija

5:59

6:29

6:54

7:51

09:18

11:18

12:33

13:28

14:23

15:18

16:03

18:21

Pri Jeršinu

6:02

6:32

6:57

7:54

09:21

11:21

12:36

13:31

14:26

15:21

16:06

18:24

Sela

6:04

6:34

6:59

7:56

09:23

11:23

12:38

13:33

14:28

15:23

16:08

18:26

Lavrica

6:08

6:38

7:03

8:00

09:27

11:27

15:27

16:12

18:30

Lavrica šola

6:10

6:40

7:05

8:02

09:29

11:29

Škofljica šola

7:12

8:09

12:44

13:39

14:34

18:35

 

prihod

                   

 

Linija obratuje v dneh šolskega pouka.

 

 

 

 

 

 
Kombinirana vozila
  1. Kombinirano vozilo (izvajalec Nered, d. o.)

PRIHOD V ŠOLO

URA

POSTAJA

6.20

KLADA

6.45

OŠ Škofljica

7.00

SUŠA

7.15

GUMNIŠČE (desno od Kočevke)

7.20

OŠ Škofljica

7.35

SUŠA

7.40

PŠ Želimlje

7.55

BREZJE

8.10

OŠ Škofljica

ODHOD IZ ŠOLE:

  • vsak dan po končanem pouku: 12.10, 13.05, 14.00;
  • ob ponedeljkih, torkih in sredah tudi ob 14.50.
  1. Kombiniramo vozilo (izvajalec Nered, d. o.)

PRIHOD V ŠOLO

URA

POSTAJA

6.35

PLEŠE

6.40

DOLE

6.55

OŠ Škofljica

7.05

BREZJE

7.10

GUMNIŠČE (ob stari Kočevki)

7.20

OŠ Škofljica

7.30

DOLE

7.35

ŠMARSKA

7.40

OŠ Škofljica

 

ODHOD IZ ŠOLE:

  • vsak dan po končanem pouku: 12.10, 13.05; 14.00;
  • ob ponedeljkih, torkih in sredah tudi ob 14.50.
  1. Kombiniramo vozilo (izvajalec Sintrako)

PRIHOD V ŠOLO

URA

POSTAJA

RAZREDI

6.50

VINO

od 4. do 9. razreda

7.10

VINO

od 1. do 3. razreda

ODHOD IZ ŠOLE:

  • vsak dan po končanem pouku: 12.10, 13.05; 14.00;
  • ob ponedeljkih in torkih tudi ob 14.50.

 

Za podrobnejše informacije se lahko obrnete na vodstvo šole, na gospo Zdenko Repovž na Občini Škofljica ali neposredno na izvajalce prevozov.

Roman Brunšek, ravnatelj

Z nadaljevanjem obiska te spletne strani sprejemate uporabo piškotkov. več informacij

Z namenom zagotavljanja najboljše možne uporabniške izkušnje, so piškotni na tem spletnem mestu vklopljeni. Z nadaljevanjem obiska tega spletnega mesta se strinjate z njihovo uporabo.

Zapri