Select Page

Šolski prevozi

Prevoze učencev v šolo zagotavlja Občina Škofljica v dogovoru z zavodom Osnovna šola Škofljica v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli. Prosimo vas, da natančno pregledate vozne rede in jih upoštevate pri napotitvi otrok na avtobusne postaje. Vse starše učencev prvega razreda, ki se bodo vozili z avtobusom ali s kombiniranim vozilom, prosimo, da izpolnijo izjavo, s katero bodo potrdili, da bo njihov otrok imel zakonsko zagotovljeno spremstvo do redne avtobusne postaje oz. do postaje, kjer bo ustavljalo kombinirano vozilo in jo oddate razredničarki ali neposredno v tajništvo.  Izjava je objavljena na spletnih straneh šole, prav jo lahko prejmete tudi pri razredničarki svojega otroka.

Spodaj so objavljene relacije, prihodi na avtobusne postaje v smeri šole ter odhodi v posamezne kraje. Na koncu vsake linije je navedeno, katerim učencem po odločitvi občinske uprave pripada mesečna vozovnica Urbana v skladu z določbami 56. člena Zakona o osnovni šoli oz. na podlagi opredeljenih nevarnih poti v šolo.

Celotni vozni redi, opisi postaj ter morebitna dodatna pojasnila so objavljena tudi na spletnih straneh Občine Škofljica ter na spletnih straneh Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o.

Prevozi učencev v šolskem letu 2023/24

Izjava o spremstvu učenca 1. razreda

PDF; 151 kB

Vozni redi 2023/2024

Linija mestnega prometa 3B

LINIJA MESTNEGA PROMETA 3 B

ISKANJE POSTAJALIŠČNEGA VOZNEGA REDA

PRIHOD V ŠOLO

Postaja ODHODI V SMERI ŠKOFLJICE
POD HRIBOM 07:07 07:56 08:09 08:58
LAVRICA PRI MALČI 07:08 07:57 08:10 08:59
LAVRICA 07:10 07:59 08:12 09:01
ŠKOFLJICA (Petkovšek) 07:11 08:00 08:13 09:02
ŠKOFLJICA (Žaga) 07:12 08:01 08:14 09:03
OŠ ŠKOFLJICA 07:14 08:03 08:16 09:05

ODHOD IZ ŠOLE

Postaja ODHODI V SMERI LAVRICE
OBRAČALIŠČE PRI ŠOLI 11.30;  12.10;  12.30;  13.05; 13.40;  14.11;  14.58;  15.30;   16.00

Mestna vozovnica Urbana po odločitvi ustanovitelja Občine Škofljica pripada učencem, ki se v šolo vozijo z Lavrice.

Linija mestnega prometa 3G

LINIJA MESTNEGA PROMETA 3 G

ISKANJE POSTAJALIŠČNEGA VOZNEGA REDA

PRIHOD V ŠOLO

Postaja ODHODI V SMERI LJUBLJANE
REBER 07:05 07:18 07:48 08:14
ŠKOFLJICA JAVORNIK 07:07 07:20 07:50 08:16
ŠKOFLJICA 07:08 07:21 07:51 08:17

ODHOD IZ ŠOLE

Postaja ODHODI V SMERI GROSUPLJA
ŠKOFLJICA ŠPICA

11.46;  12.16;  12.43;  12.58; 13.18, 13.41;  14.07;  14.29;    14.56

 

Prevoznik Nered bo s kombiniranim vozilom poskrbel za prevoz učencev od 1. do 3. razreda z naselja Reber, učencem od 4. do 9. razreda z naselja Reber pa ustanovitelj subvencionira vozovnice Urbana.

LINIJA 83: Vrh nad Želimljami – Gradišče – Smrjene – Pijava Gorica – OŠ Škofljica

RELACIJA 1: VRH NAD ŽELIMLJAMI – GRADIŠČE – SMRJENE – PIJAVA GORICA – OŠ ŠKOFLJICA

PRIHOD V ŠOLO

Postajališča ODHOD V SMERI ŠKOFLJICE
                        Prevoznik LPP BORGER LPP BENO
OŠ Škofljica 06:25 06:25 07:15 07:15
Vrh nad Želimljami 2 06:35 06:35 07:25 07:25
Vrh nad Želimljami 1 06:36 06:36 07:26 07:26
Vrh nad Želimljami GD 06:37 06:37 07:27 07:27
Gradišče 112 06:38 06:38 07:28 07:28
Gradišče  center 06:39 06:39 07:29 07:29
Gradišče 1 06:40 06:40 07:30 07:30
Smrjene (obstoječa) 06:42 06:42 07:32 07:32
Smrjene 1 06:43 06:43 07:33 07:33
Smrjene 2 (novo naselje) 06:44 06:44 07:34 07:34
Smrjene 3 (center) 06:45 06:45 07:35 07:35
Smrjene 4 (križišče Vino) 06:47 06:47 07:37 07:37
Smrjanska c. 18 06:49 06:49 07:39 07:39
Pijava Gorica (Čot) 06:51 06:51 07:41 07:41
Glinek 06:55 06:55 07:45 07:45
OŠ Škofljica 07:00 07:00 07:50 07:50

ODHOD IZ ŠOLE

Postajališča ODHOD V SMERI VRHA NAD ŽELIMLJAMI
    Prevoznik LPP BORGER LPP BENO  LPP BORGER  LPP BORGER
OŠ Škofljica 12:10 12:10 13:10 13:10 14:00 14:00 15:00 15:50
Glinek 12:12 12:12 13:12 13:12 14:02 14:02 15:02 15:52
Smrjanska c. 18 12:16 12:16 13:16 13.16 14:06 14:06 15:06 15:56
Smrjene 4 (križišče Vino) 12:18 12:18 13:17 13.17 14:07 14:07 15:07 15:57
Smrjene 3 (center) 12:21 12:21 13:18 13:18 14:08 14:08 15:08 15:58
Smrjene 2 (novo naselje) 12:23 12:23 13:19 13:19 14:09 14:09 15:09 15:59
Smrjene 1 12:25 12:25 13:20 13:20 14:10 14:10 15:10 16:00
Smrjene (obstoječa) 12:26 12:26 13:21 13:21 14:11 14:11 15:11 16:01
Gradišče 1 12:29 12:29 13:23 13:23 14:13 14.13 15:13 16:03
Gradišče center 12:30 12:30 13:25 13.25 14:15 14:15 15:15 16:05
Gradišče 112 12:32 12:32 13:27 13:27 14:17 14:17 15:17 16:07
Vrh nad Želimljami GD 12:34 12:34 13:29 13:29 14:19 14.19 15:19 16:09
Vrh nad Želimljami 1 12:35 12:35 13:30 13.30 14:20 14:20 15:20 16:10
Vrh nad Želimljami 2 12:36 12:36 13:31 13.31 14:21 14:21 15:21 16:11
Pijava Gorica (Čot) 12:37 12:37 13.32 13:32 14:22 14:22 15:22 16:12

Vsi učenci uporabljajo Urbano.

LINIJA 83: OŠ Škofljica – Pijava Gorica – Smrjene – Gradišče – Vrh nad Želimljami

RELACIJA 1: OŠ ŠKOFLJICA – PIJAVA GORICA – SMRJENE – GRADIŠČE – VRH NAD ŽELIMLJAMI

ODHOD IZ ŠOLE

Postajališča ODHOD V SMERI VRHA NAD ŽELIMLJAMI
prevoznik LPP BORGER LPP BORGER LPP BORGER LPP
OŠ Škofljica 12:10 12:10 13:10 13:10 14:00 14:00 15:00
Glinek 12:12 12:12 13:12 13:12 14:02 14:02 15:02
Smrjanska c. 18 12:16 12:16 13:16 13.16 14:06 14:06 15:06
Smrjene 4 (križišče Vino) 12:18 12:18 13:17 13.17 14:07 14:07 15:07
Smrjene 3 (center) 12:21 12:21 13:18 13:18 14:08 14:08 15:08
Smrjene 2 (novo naselje) 12:23 12:23 13:19 13:19 14:09 14:09 15:09
Smrjene 1 12:25 12:25 13:20 13:20 14:10 14:10 15:10
Smrjene (obstoječa) 12:26 12:26 13:21 13:21 14:11 14:11 15:11
Gradišče 1 12:29 12:29 13:23 13:23 14:13 14.13 15:13
Gradišče  center 12:30 12:30 13:25 13.25 14:15 14:15 15:15
Gradišče 112 12:32 12:32 13:27 13:27 14:17 14:17 15:17
Vrh nad Želimljami GD 12:34 12:34 13:29 13:29 14:19 14.19 15:19
Vrh nad Želimljami 1 12:35 12:35 13:30 13.30 14:20 14:20 15:20
Vrh nad Želimljami 2 12:36 12:36 13:31 13.31 14:21 14:21 15:21
Pijava Gorica (Čot) 12:37 12:37 13.32 13:32 14:22 14:22 15:22
OŠ Škofljica 12:46 12:46 13:40 13:40 14:30 14:30 15:30

Vsi učenci uporabljajo Urbano.

LINIJA 84: Drenik – Gorenje Blato – Gumnišče – OŠ Škofljica

RELACIJA 2: DRENIK – GORENJE BLATO – GUMNIŠČE – OŠ ŠKOFLJICA

PRIHOD V ŠOLO

Postajališča ODHOD V SMERI ŠOLE
                            Prevoznik NERED NERED
OŠ Škofljica 06:50 07:25
Želimlje
Pijava Gorica (pri cerkevi)
Cesta na Drenik 2 (6) 06:55 07:30
Cesta na Drenik 1 (36) 06:56 07:31
Drenik vas 06:59 07:34
Drenik 07:02 07:37
Gorenje Blato 2 Križišče 07:06 07:41
Gorenje Blato 1 (56) 07:09 07:44
Gornje Blato center 3 07:11 07:46
Gumnišče 1 (34) 07:13 07:48
Gumnišče center 07:15 07:50
Glinek Gumnišče 07:17 07:52
OŠ Škofljica 07:20 07:55

ODHOD IZ ŠOLE

Postajališča ODHOD V SMERI DRENIKA
                      Prevoznik NERED NERED NERED NERED
OŠ Škofljica 12:10 13:05 14:00 14:50
Glinek Gumnišče 12:14 13:09 14:04 14:54
Gumnišče Center 12:16 13:11 14:06 14:56
Gumnišče 1 (34) 12:17 13:12 14:07 14:57
Gorenje Blato center 3 12:19 13:14 14:09 14:59
Gorenje Blato 1 (56) 12:20 13:15 14:10 15:00
Gorenje Blato 2 Križišče 12:23 13:18 14:13 15:03
Drenik 12:24 13:19 14:14 15:04
Drenik vas 12:27 13:22
Cesta na Drenik 1 (36) 12:30 13:25 14:15 15:05
Cesta na Drenik 2 (6) 12:32 13:27 14:17 15:07
Želimlje 14:24
Pijava Gorica (pri cerkvi) 14:29
OŠ Škofljica 12:40 13:35 14:38 15:15

Vsi učenci uporabljajo Urbano.

LINIJA 84: OŠ Škofljica – Gumnišče – Gorenje Blato – Drenik

ODHOD IZ ŠOLE

Postajališča

ODHOD V SMERI DRENIKA

                      Prevoznik

NERED

NERED

NERED

NERED

OŠ Škofljica

12:10

13:05

14:00

14:50

Glinek Gumnišče

12:14

13:09

14:04

14:54

Gumnišče Center

12:16

13:11

14:06

14:56

Gumnišče 1 (34)

12:17

13:12

14:07

14:57

Gorenje Blato center 3

12:19

13:14

14:09

14:59

Gorenje Blato 1 (56)

12:20

13:15

14:10

15:00

Gorenje Blato 2 Križišče

12:23

13:18

14:13

15:03

Drenik

12:24

13:19

14:14

15:04

Drenik vas

12:27

13:22

Cesta na Drenik 1 (36)

12:30

13:25

14:15

15:05

Cesta na Drenik 2 (6)

12:32

13:27

14:17

15:07

Želimlje

14:24

Pijava Gorica (pri cerkvi)

14:29

OŠ Škofljica

12:40

13:35

14:38

15:15

Vsi učenci uporabljajo Urbano.

LINIJA 82: Želimlje – Pijava Gorica – Škofljica

PRIHOD V ŠOLO

Postajališče ODHOD V SMERI ŠKOFLJICE
Prevoznik LPP LPP
Želimlje 07:05 07:40
Pijava Gorica (cerkev) 07:12 07:45
Glinek 07:14 07:53
Škofljica 07:16 07:55

ODHOD IZ ŠOLE

Postajališča ODHOD V SMERI ŽELIMLJA
Prevoznik LPP LPP LPP BORGER
Škofljica 12:10 13:05 14:45 14:49
Glinek 12:12 13:07 14:47 14:51
Pijava Gorica 12:14 13:09 14:49 14:53
Želimlje 12:21 13:16 14:56 15:00

Vsi učenci uporabljajo Urbano.

LINIJA 86: Orle – Lavrica – OŠ Škofljica

 

 

ODHOD V ŠOLO

ODHOD PROTI DOMU

 

Postajališča

1

2

3

4

5

6

7

8

Škofljica šola

7:16

12:10

13:05

14:00

14:55

Lavrica

6:08

6:38

12:15

13:10

14:05

15:00

15:45

Lavrica šola

6:10

6:40

12:17

13:12

14:07

15:02

15:47

Sela

7:22

12:21

13:16

14:11

15:06

15:51

Pri Jeršinu

6:13

6:43

7:24

12:23

13:18

14.13

15:08

15:53

Hrastarija

6:15

6:45

7:26

12:25

13:20

14:15

15:10

15:55

Orle križišče

6:19

6:49

7:28

12:27

13:22

14:17

15:12

15:57

Orle GD

6:26

6:51

7:48

12:30

13:25

14:20

15:15

16:00

Orle križišče

6:27

6:52

7:49

12:31

13:26

14:21

15:16

16:01

Hrastarija

6:29

6:54

7:51

12:33

13:28

14:23

15:18

16:03

Pri Jeršinu

6:32

6:57

7:54

12:36

13:31

14:26

15:21

16:06

Sela

6:34

6:59

7:56

12:38

13:33

14:28

15:23

16:08

Lavrica

6:38

7:03

8:00

15:27

16:12

Lavrica šola

6:40

7:05

8:02

Škofljica šola

7:12

8:09

12:44

13:39

14:34

Vsi učenci uporabljajo Urbano.

Kombinirana vozila
  1. Kombinirano vozilo (izvajalec Nered, d. o. o.)

  PRIHOD V ŠOLO

  URA

  POSTAJA

  6.30

  KLADA

  6.45

  OŠ Škofljica

  7.00

  SUŠA

  7.13

  pod PIJAVO GORICO

  7.15

  GUMNIŠČE (desno od Kočevke)

  7.20

  OŠ Škofljica

  7.55

  BREZJE

  8.10

  OŠ Škofljica

  ODHOD IZ ŠOLE: Vsak dan po končanem pouku: 12.10, 13.05, 14.00, 14.50 glede na potrebe učencev oz. v skladu z rednim šolskim urnikom.

  1. Kombiniramo vozilo (izvajalec Nered, d. o. o.)

  PRIHOD V ŠOLO

  URA

  POSTAJA

  6.35

  PLEŠE

  6.40

  DOLE

  6.55

  OŠ Škofljica

  7.00

  BREZJE

  7.10

  GUMNIŠČE (ob stari Kočevki)

  7.20

  OŠ Škofljica

  7.30

  DOLE

  7.35

  ŠMARSKA

  7.40

  OŠ Škofljica

  ODHOD IZ ŠOLE: Vsak dan po končanem pouku: 12.10, 13.05, 14.00, 14.50 glede na potrebe učencev oz. v skladu z rednim šolskim urnikom.

  1. Kombiniramo vozilo (izvajalec Sintrako)

  PRIHOD V ŠOLO

  URA

  POSTAJA

  RAZREDI

  6.50

  VINO

  od 4. do 9. razreda

  7.02

  OŠ ŠKOFLJICA

   

  7.10

  VINO

  od 1. do 3. razreda

  7.22

  OŠ ŠKOFLJICA

   

  ODHOD IZ ŠOLE: Vsak dan po končanem pouku: 12.10, 13.05, 14.00, 14.50 glede na potrebe učencev oz. v skladu z rednim šolskim urnikom.

  Celotni vozni redi, opisi postaj ter morebitna dodatna pojasnila so objavljena tudi na spletnih straneh Občine Škofljica ter na spletnih straneh Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o. Za morebitna dodatna pojasnila se lahko obrnete na vodstvo šole, na Občino Škofljica ali neposredno na JP Ljubljanski potniški promet.

  V primeru, da učenec izgubi mesečno vozovnico, se starši obrnejo neposredno na JP Ljubljanski potniški promet. Za točnost voznih redov je odgovoren izvajalec prevozov.

  Roman Brunšek, ravnatelj

Skip to content

Z nadaljevanjem obiska te spletne strani sprejemate uporabo piškotkov. več informacij

Z namenom zagotavljanja najboljše možne uporabniške izkušnje, so piškotni na tem spletnem mestu vklopljeni. Z nadaljevanjem obiska tega spletnega mesta se strinjate z njihovo uporabo.

Zapri