Select Page

Šolski prevozi

Prevoze učencev v šolo zagotavlja Občina Škofljica v dogovoru z zavodom Osnovna šola Škofljica v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli. Prosimo vas, da natančno pregledate vozne rede in jih upoštevate pri napotitvi otrok na avtobusne postaje. Vse starše učencev prvega razreda, ki se bodo vozili z avtobusom ali s kombiniranim vozilom, prosimo, da izpolnijo izjavo, s katero bodo potrdili, da bo njihov otrok imel zakonsko zagotovljeno spremstvo do redne avtobusne postaje oz. do postaje, kjer bo ustavljalo kombinirano vozilo in jo oddate razredničarki ali neposredno v tajništvo.  Izjava je objavljena na spletnih straneh šole, prav jo lahko prejmete tudi pri razredničarki svojega otroka.

Spodaj so objavljene relacije, prihodi na avtobusne postaje v smeri šole ter odhodi v posamezne kraje. Na koncu vsake linije je navedeno, katerim učencem po odločitvi občinske uprave pripada mesečna vozovnica Urbana v skladu z določbami 56. člena Zakona o osnovni šoli oz. na podlagi opredeljenih nevarnih poti v šolo.

Celotni vozni redi, opisi postaj ter morebitna dodatna pojasnila so objavljena tudi na spletnih straneh Občine Škofljica ter na spletnih straneh Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o.

Prevozi učencev v šolskem letu 2022/23

Izjava o spremstvu učenca 1. razreda

PDF; 151 kB

Vozni redi 2022/2023

Linija mestnega prometa 3B

LINIJA MESTNEGA PROMETA 3 B

PRIHOD V ŠOLO

Postaja

ODHODI V SMERI ŠKOFLJICE

POD HRIBOM

07:07

07:56

08:09

08:58

LAVRICA PRI MALČI

07:08

07:57

08:10

08:59

LAVRICA

07:10

07:59

08:12

09:01

ŠKOFLJICA (Petkovšek)

07:11

08:00

08:13

09:02

ŠKOFLJICA (Žaga)

07:12

08:01

08:14

09:03

OŠ ŠKOFLJICA

07:14

08:03

08:16

09:05

ODHOD IZ ŠOLE

Postaja

ODHODI V SMERI LAVRICE

OBRAČALIŠČE PRI ŠOLI

11.30;  12.10;  12.30;  13.05; 13.40;  14.11;  14.58;  15.30;   16.00

Mestna vozovnica Urbana po odločitvi ustanovitelja Občine Škofljica pripada učencem, ki se v šolo vozijo z Lavrice.

Linija mestnega prometa 3G

LINIJA MESTNEGA PROMETA 3 G

PRIHOD V ŠOLO

Postaja

ODHODI V SMERI LJUBLJANE

REBER

07:05

07:18

07:48

08:14

ŠKOFLJICA JAVORNIK

07:07

07:20

07:50

08:16

ŠKOFLJICA

07:08

07:21

07:51

08:17

ODHOD IZ ŠOLE

Postaja

ODHODI V SMERI GROSUPLJA

ŠKOFLJICA ŠPICA

11.46;  12.16;  12.43;  12.58; 13.18, 13.41;  14.07;  14.29;    14.56 

 

Prevoznik Nered bo s kombiniranim vozilom poskrbel za prevoz učencev od 1. do 3. razreda z naselja Reber, učencem od 4. do 9. razreda z naselja Reber pa ustanovitelj subvencionira vozovnice Urbana.

LINIJA 83: Vrh nad Želimljami – Gradišče – Smrjene – Pijava Gorica – OŠ Škofljica

RELACIJA 1: VRH NAD ŽELIMLJAMI – GRADIŠČE – SMRJENE – PIJAVA GORICA – OŠ ŠKOFLJICA

PRIHOD V ŠOLO

Postajališča

ODHOD V SMERI ŠKOFLJICE

                        Prevoznik

LPP

BORGER

LPP

BENO

OŠ Škofljica

06:25

06:25

07:15

07:15

Vrh nad Želimljami 2

06:35

06:35

07:25

07:25

Vrh nad Želimljami 1

06:36

06:36

07:26

07:26

Vrh nad Želimljami GD

06:38

06:38

07:28

07:28

Gradišče 112

06:40

06:40

07:30

07:30

Gradišče  center

06:42

06:42

07:32

07:32

Gradišče 1

06:43

06:43

07:33

07:33

Smrjene (obstoječa)

06:45

06:45

07:35

07:35

Smrjene 1

06:46

06:46

07:36

07:36

Smrjene 2 (novo naselje)

06:48

06:48

07:38

07:38

Smrjene 3 (center)

06:50

06:50

07:40

07:40

Smrjene 4 (križišče Vino)

06:52

06:52

07:42

07:42

Smrjanska c. 18

06:55

06:55

07:45

07:45

Pijava Gorica (Čot)

06:57

06:57

07:47

07:47

Glinek

07:01

07:01

07:51

07:51

OŠ Škofljica

07:10

07:10

08:00

08:00

ODHOD IZ ŠOLE

Postajališča

ODHOD V SMERI VRHA NAD ŽELIMLJAMI

prevoznik

LPP

BORGER

LPP

BORGER

LPP

BORGER

LPP

OŠ Škofljica

12:10

12:10

13:05

13:05

14:00

14:00

14:55

Glinek

12:12

12:12

13:07

13:07

14:02

14:02

14:57

Smrjanska c. 18

12:17

12:17

13:12

13:12

14:07

14:07

15:02

Smrjene 4 (križišče Vino)

12:20

12:20

13:15

13:15

14:10

14:10

15:05

Smrjene 3 (center)

12:23

12:23

13:18

13:18

14:12

14:12

15:07

Smrjene 2 (novo naselje)

12:25

12:25

13:20

13:20

14:14

14:14

15:09

Smrjene 1

12:27

12:27

13:22

13:22

14:16

14:16

15:11

Smrjene (obstoječa)

12:28

12:28

13:23

13:23

14:17

14:17

15:12

Gradišče 1

12:31

12:31

13:26

13:26

14:20

14:20

15:15

Gradišče  center

12:32

12:32

13:27

13:27

14:21

14:21

15:16

Gradišče 112

12:34

12:34

13:29

13:29

14:23

14:23

15:18

Vrh nad Želimljami GD

12:38

12:38

13:33

13:33

14:27

14:27

15:22

Vrh nad Želimljami 1

12:40

12:40

13:35

13:35

14:29

14:29

15:24

Vrh nad Želimljami 2

12:42

12:42

13:37

13:37

14:31

14:31

15:26

Pijava Gorica (Čot)

12:47

12:47

13:42

13:42

14:36

14:36

15:31

OŠ Škofljica

12:55

12:55

13:50

13:50

14:45

14:45

15:40

Vsi učenci uporabljajo Urbano.

LINIJA 83: OŠ Škofljica – Pijava Gorica – Smrjene – Gradišče – Vrh nad Želimljami

RELACIJA 1: OŠ ŠKOFLJICA – PIJAVA GORICA – SMRJENE – GRADIŠČE – VRH NAD ŽELIMLJAMI

ODHOD IZ ŠOLE

Postajališča

ODHOD V SMERI VRHA NAD ŽELIMLJAMI

prevoznik

LPP

BORGER

LPP

BORGER

LPP

BORGER

LPP

OŠ Škofljica

12:10

12:10

13:05

13:05

14:00

14:00

14:55

Glinek

12:12

12:12

13:07

13:07

14:02

14:02

14:57

Smrjanska c. 18

12:17

12:17

13:12

13:12

14:07

14:07

15:02

Smrjene 4 (križišče Vino)

12:20

12:20

13:15

13:15

14:10

14:10

15:05

Smrjene 3 (center)

12:23

12:23

13:18

13:18

14:12

14:12

15:07

Smrjene 2 (novo naselje)

12:25

12:25

13:20

13:20

14:14

14:14

15:09

Smrjene 1

12:27

12:27

13:22

13:22

14:16

14:16

15:11

Smrjene (obstoječa)

12:28

12:28

13:23

13:23

14:17

14:17

15:12

Gradišče 1

12:31

12:31

13:26

13:26

14:20

14:20

15:15

Gradišče  center

12:32

12:32

13:27

13:27

14:21

14:21

15:16

Gradišče 112

12:34

12:34

13:29

13:29

14:23

14:23

15:18

Vrh nad Želimljami GD

12:38

12:38

13:33

13:33

14:27

14:27

15:22

Vrh nad Želimljami 1

12:40

12:40

13:35

13:35

14:29

14:29

15:24

Vrh nad Želimljami 2

12:42

12:42

13:37

13:37

14:31

14:31

15:26

Pijava Gorica (Čot)

12:47

12:47

13:42

13:42

14:36

14:36

15:31

OŠ Škofljica

12:55

12:55

13:50

13:50

14:45

14:45

15:40

Vsi učenci uporabljajo Urbano.

LINIJA 84: Drenik – Gorenje Blato – Gumnišče – OŠ Škofljica

RELACIJA 2: DRENIK – GORENJE BLATO – GUMNIŠČE – OŠ ŠKOFLJICA

PRIHOD V ŠOLO

Postajališča

ODHOD V SMERI ŠOLE

                            Prevoznik

NERED

NERED

OŠ Škofljica

06:50

07:25

Želimlje

Pijava Gorica (pri cerkevi)

Cesta na Drenik 2 (6)

06:55

07:30

Cesta na Drenik 1 (36)

06:56

07:31

Drenik vas

06:59

07:34

Drenik

07:02

07:37

Gorenje Blato 2 Križišče

07:06

07:41

Gorenje Blato 1 (56)

07:09

07:44

Gornje Blato center 3

07:11

07:46

Gumnišče 1 (34)

07:13

07:48

Gumnišče center

07:15

07:50

Glinek Gumnišče

07:17

07:52

OŠ Škofljica

07:20

07:55

ODHOD IZ ŠOLE

Postajališča

ODHOD V SMERI DRENIKA

                      Prevoznik

NERED

NERED

NERED

NERED

OŠ Škofljica

12:10

13:05

14:00

14:50

Glinek Gumnišče

12:14

13:09

14:04

14:54

Gumnišče Center

12:16

13:11

14:06

14:56

Gumnišče 1 (34)

12:17

13:12

14:07

14:57

Gorenje Blato center 3

12:19

13:14

14:09

14:59

Gorenje Blato 1 (56)

12:20

13:15

14:10

15:00

Gorenje Blato 2 Križišče

12:23

13:18

14:13

15:03

Drenik

12:24

13:19

14:14

15:04

Drenik vas

12:27

13:22

Cesta na Drenik 1 (36)

12:30

13:25

14:15

15:05

Cesta na Drenik 2 (6)

12:32

13:27

14:17

15:07

Želimlje

14:24

Pijava Gorica (pri cerkvi)

14:29

OŠ Škofljica

12:40

13:35

14:38

15:15

Vsi učenci uporabljajo Urbano.

LINIJA 84: OŠ Škofljica – Gumnišče – Gorenje Blato – Drenik

ODHOD IZ ŠOLE

Postajališča

ODHOD V SMERI DRENIKA

                      Prevoznik

NERED

NERED

NERED

NERED

OŠ Škofljica

12:10

13:05

14:00

14:50

Glinek Gumnišče

12:14

13:09

14:04

14:54

Gumnišče Center

12:16

13:11

14:06

14:56

Gumnišče 1 (34)

12:17

13:12

14:07

14:57

Gorenje Blato center 3

12:19

13:14

14:09

14:59

Gorenje Blato 1 (56)

12:20

13:15

14:10

15:00

Gorenje Blato 2 Križišče

12:23

13:18

14:13

15:03

Drenik

12:24

13:19

14:14

15:04

Drenik vas

12:27

13:22

Cesta na Drenik 1 (36)

12:30

13:25

14:15

15:05

Cesta na Drenik 2 (6)

12:32

13:27

14:17

15:07

Želimlje

14:24

Pijava Gorica (pri cerkvi)

14:29

OŠ Škofljica

12:40

13:35

14:38

15:15

Vsi učenci uporabljajo Urbano.

LINIJA 82: Želimlje – Pijava Gorica – Škofljica

PRIHOD V ŠOLO

Postajališče

ODHOD V SMERI ŠKOFLJICE

Prevoznik

LPP

LPP

Želimlje

07:05

07:40

Pijava Gorica (cerkev)

07:12

07:45

Glinek

07:14

07:53

Škofljica

07:16

07:55

ODHOD IZ ŠOLE

Postajališča

ODHOD V SMERI ŽELIMLJA

Prevoznik

LPP

LPP

LPP

BORGER

Škofljica

12:10

13:05

14:45

14:49

Glinek

12:12

13:07

14:47

14:51

Pijava Gorica

12:14

13:09

14:49

14:53

Želimlje

12:21

13:16

14:56

15:00

Vsi učenci uporabljajo Urbano.

LINIJA 86: Orle – Lavrica – OŠ Škofljica

 

 

ODHOD V ŠOLO

ODHOD PROTI DOMU

 

Postajališča

1

2

3

4

5

6

7

8

Škofljica šola

7:16

12:10

13:05

14:00

14:55

Lavrica

6:08

6:38

12:15

13:10

14:05

15:00

15:45

Lavrica šola

6:10

6:40

12:17

13:12

14:07

15:02

15:47

Sela

7:22

12:21

13:16

14:11

15:06

15:51

Pri Jeršinu

6:13

6:43

7:24

12:23

13:18

14.13

15:08

15:53

Hrastarija

6:15

6:45

7:26

12:25

13:20

14:15

15:10

15:55

Orle križišče

6:19

6:49

7:28

12:27

13:22

14:17

15:12

15:57

Orle GD

6:26

6:51

7:48

12:30

13:25

14:20

15:15

16:00

Orle križišče

6:27

6:52

7:49

12:31

13:26

14:21

15:16

16:01

Hrastarija

6:29

6:54

7:51

12:33

13:28

14:23

15:18

16:03

Pri Jeršinu

6:32

6:57

7:54

12:36

13:31

14:26

15:21

16:06

Sela

6:34

6:59

7:56

12:38

13:33

14:28

15:23

16:08

Lavrica

6:38

7:03

8:00

15:27

16:12

Lavrica šola

6:40

7:05

8:02

Škofljica šola

7:12

8:09

12:44

13:39

14:34

Vsi učenci uporabljajo Urbano.

Kombinirana vozila
  1. Kombinirano vozilo (izvajalec Nered, d. o. o.)

  PRIHOD V ŠOLO

  URA

  POSTAJA

  6.30

  KLADA

  6.45

  OŠ Škofljica

  7.00

  SUŠA

  7.13

  pod PIJAVO GORICO

  7.15

  GUMNIŠČE (desno od Kočevke)

  7.20

  OŠ Škofljica

  7.55

  BREZJE

  8.10

  OŠ Škofljica

  ODHOD IZ ŠOLE: Vsak dan po končanem pouku: 12.10, 13.05, 14.00, 14.50 glede na potrebe učencev oz. v skladu z rednim šolskim urnikom.

  1. Kombiniramo vozilo (izvajalec Nered, d. o. o.)

  PRIHOD V ŠOLO

  URA

  POSTAJA

  6.35

  PLEŠE

  6.40

  DOLE

  6.55

  OŠ Škofljica

  7.00

  BREZJE

  7.10

  GUMNIŠČE (ob stari Kočevki)

  7.20

  OŠ Škofljica

  7.30

  DOLE

  7.35

  ŠMARSKA

  7.40

  OŠ Škofljica

  ODHOD IZ ŠOLE: Vsak dan po končanem pouku: 12.10, 13.05, 14.00, 14.50 glede na potrebe učencev oz. v skladu z rednim šolskim urnikom.

  1. Kombiniramo vozilo (izvajalec Sintrako)

  PRIHOD V ŠOLO

  URA

  POSTAJA

  RAZREDI

  6.50

  VINO

  od 4. do 9. razreda

  7.02

  OŠ ŠKOFLJICA

   

  7.10

  VINO

  od 1. do 3. razreda

  7.22

  OŠ ŠKOFLJICA

   

  ODHOD IZ ŠOLE: Vsak dan po končanem pouku: 12.10, 13.05, 14.00, 14.50 glede na potrebe učencev oz. v skladu z rednim šolskim urnikom.

  Celotni vozni redi, opisi postaj ter morebitna dodatna pojasnila so objavljena tudi na spletnih straneh Občine Škofljica ter na spletnih straneh Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o. Za morebitna dodatna pojasnila se lahko obrnete na vodstvo šole, na Občino Škofljica ali neposredno na JP Ljubljanski potniški promet.

  V primeru, da učenec izgubi mesečno vozovnico, se starši obrnejo neposredno na JP Ljubljanski potniški promet. Za točnost voznih redov je odgovoren izvajalec prevozov.

  Roman Brunšek, ravnatelj

Skip to content

Z nadaljevanjem obiska te spletne strani sprejemate uporabo piškotkov. več informacij

Z namenom zagotavljanja najboljše možne uporabniške izkušnje, so piškotni na tem spletnem mestu vklopljeni. Z nadaljevanjem obiska tega spletnega mesta se strinjate z njihovo uporabo.

Zapri