Subvencioniranje šole v naravi in taborov

Iz namenskih sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport bomo učencem iz socialno ogroženih družin na podlagi vloge in priložene dokumentacije regresirali letno šolo v naravi. Sredstva šolskega sklada bomo namenili regresiranju zimske šole v naravi, naravoslovnih taborov (1. razred, 2. razred in 4. razred) ter taborov za nadarjene (športni, likovni, glasbeni in jezikovni). Kriteriji, ki jih bomo upoštevali pri subvencioniranju, so naslednji:

  • višina dohodkov na družinskega člana,
  • število šoloobveznih otrok v družini,
  • invalidnost ali dolgotrajna bolezen,
  • dolgotrajna socialna problematika,
  • alkoholizem v družini,
  • posebni pogoji in razmere v družini.

Roki za oddajo vlog za subvencioniranje zimske in letne šole v naravi,  naravoslovnih taborov (1. razred, 2. razred in 4. razred) ter taborov za nadarjene (športni, likovni, glasbeni in jezikovni) so zapisani na prijavnicah.

Obravnavane bodo SAMO vloge, ki bodo na šolo prispele pravočasno, to pomeni do datuma, navedenega na prijavnici za posamezno dejavnost.

UO šolskega sklada

 

Z nadaljevanjem obiska te spletne strani sprejemate uporabo piškotkov. več informacij

Z namenom zagotavljanja najboljše možne uporabniške izkušnje, so piškotni na tem spletnem mestu vklopljeni. Z nadaljevanjem obiska tega spletnega mesta se strinjate z njihovo uporabo.

Zapri