Select Page

Subvencioniranje šole v naravi in taborov

Iz namenskih sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport bomo učencem iz socialno ogroženih družin na podlagi vloge in priložene dokumentacije regresirali poletno šolo v naravi. Sredstva šolskega sklada in donacij bomo namenili regresiranju zimske in letne šole v naravi, različnih taborov in po potrebi posameznikom udeležbo na dejavnostih ob pouku ter druge dejavnosti v skladu z odločitvijo Upravnega odbora šolskega sklada. 

Kriteriji, ki jih bomo upoštevali pri dodeljevanju regresa, so naslednji:

  • višina dohodkov na družinskega člana,
  • število šoloobveznih in nepreskrbljenih otrok v družini,
  • invalidnost ali dolgotrajna bolezen,
  • dolgotrajna socialna problematika,
  • alkoholizem v družini,
  • posebni pogoji in razmere v družini.

Roki za oddajo vlog bodo objavljeni na šolski spletni strani ter na oglasnih deskah matične in podružničnih šol. Prav tako je rok za oddajo vloge za regresirano prehrano objavljen tudi na prijavnicah za posamezne tabore oz. šolo v naravi.

Obravnavane bodo SAMO vloge, ki bodo na šolo prispele pravočasno, to pomeni do datuma, navedenega na prijavnici za posamezno dejavnost.

UO šolskega sklada

 

Skip to content

Z nadaljevanjem obiska te spletne strani sprejemate uporabo piškotkov. več informacij

Z namenom zagotavljanja najboljše možne uporabniške izkušnje, so piškotni na tem spletnem mestu vklopljeni. Z nadaljevanjem obiska tega spletnega mesta se strinjate z njihovo uporabo.

Zapri