Select Page

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje

Urnik jutranjega varstva in podaljšanega bivanja
  začetek JV za učence 1. r. začetek JV zaučence od 2.do 5. razreda varstvo vozačev zaključek PB
Škofljica 6.00 6.30 7.00 17.00
Lavrica 6.30 7.00 / 16.30
Želimlje / / 7.30 16.00
Jutranje varstvo
Ob prihodu starši prvošolca pripeljejo do učiteljice. V igralnici se učenci družijo s prijatelji, poslušajo pravljice, igrajo različne družabne, socialne in domišljijske igre, ponujene so jim tudi različne ustvarjalne delavnice.
Kosilo in popoldanska malica

Učenci si v razredu umijejo roke, se postavijo v kolono in skupaj z učiteljico odidejo v jedilnico. Pri kosilu učence navajamo, da se kulturno prehranjujejo in da imajo oziroma pridobivajo spoštljiv odnos do hrane. Učence se spodbuja, da se pri prehranjevanju potrudijo in vsaj nekaj pojedo. Po kosilu pospravijo za sabo in skupaj z učiteljico odidejo v razred. Kosilo se prične na matični šoli Škofljica ob 11.50 in poteka po razporedu posameznih oddelkov do 13.45 ure.

Na PŠ Lavrica imajo učenci kosilo od 12.00 do 13.45. Učenci jedo v učilnici po razporedu, ki ga pripravijo učiteljice. Sami nosijo pladnje in jih na koncu tudi pospravijo.

Na PŠ Želimlje traja kosilo od 12.40 do 13.20. Učenci kosijo v jedilnici Zavoda sv. Frančiška Saleškega.

Učencem, ki ostanejo v podaljšanem bivanju po 15. uri, nudimo za malico sadje, kruh in čaj.

Sprostitvene dejavnosti

Sprostitvene dejavnosti sledijo pred kosilom ali po njem (glede na urnik skupine) in so načeloma vedno zunaj – tudi pozimi. Na matični šoli Škofljica se učenci igrajo pred šolo – na igrišču, v gozdičku, na igralih in v telovadnici. Če je vreme slabo, se igrajo v učilnici, kjer prosto ustvarjajo, se pogovarjajo, obiščejo knjižnico, pozimi občasno pogledajo tudi kakšen poučen ter njihovi starosti primeren film. Na PŠ Lavrica in PŠ Želimlje se učenci po kosilu igrajo, barvajo, rišejo, se rekreirajo ipd. Igrajo se na igrišču in na igralih pred šolo. V času PB potekajo tudi interesne dejavnosti in glasbena šola.

Samostojno učenje

S samostojnim učenjem pričnemo med 13.45 in 14. uro oziroma glede na razpored za kosilo. Samostojno učenje traja 50 minut. Starše prosimo, da v tem času ne prihajajo po svoje otroke, saj jih navajamo na sprotno delo in jim privzgajamo navado časa in prostora. Učenci s svojim odhodom motijo zbranost in tišino v razredu.

V času samostojnega učenja učenci napišejo domače naloge, berejo, delajo vaje in se učijo. Učencem se nudi individualna učna pomoč. Če učenec ne uspe narediti domače naloge v času učne ure, jo je dolžan narediti doma. Učitelj PB preveri, ali je učenec v učni uri opravil domačo nalogo, starši pa jo doma pregledajo. Nižjim razredom pregledajo tudi šolske torbe, peresnico in beležko

Ustvarjalno preživljanje časa
V tem času potekajo različne delavnice (poskusi iz naravoslovja, glasbene, kreativne, vzgojne, likovne, literarne in športne), tutorstvo, delo na vrtu, igre s pogovorom, socialne igre, čistilne akcije in ekološko osveščanje. V tem času se učenci učijo razmišljati, izražati čustva in občutja, konstruktivno reševati konflikte, se sporazumevati ter razvijati dobre medsebojne odnose.
Podaljšano bivanje po 15. uri

Na OŠ Škofljica se oddelki pričnejo združevati ob 15. uri. V tem času se učenci igrajo v okviru sprostitvenih dejavnosti. Če je lepo vreme, so učenci 1. razredov na igralih, učenci 2. razredov v gozdičku in učenci od 3. do 5. razreda na igrišču. V primeru slabega vremena se zadržujejo v razredih, igralnici, telovadnici ali v skupnem prostoru na zgornjem hodniku. Ob 16.30 so vsi učenci združeni v gozdičku ali na igralih, v primeru slabega vremena pa v igralnici v pritličju. S PB zaključimo ob 17. uri. Na PŠ Lavrica se razredi združujejo po 15.15. V tem času potekajo sprostitvene dejavnosti. Od 15.40 do 16.30 so učenci v učilnicah, na dvorišču pred šolo ali na športnem igrišču.

Starši prevzamejo učenca osebno pri učitelju, ki vodi oddelek podaljšanega bivanja, ali pri dežurnemu učitelju in ne na parkirišču.

Prosimo vas, da prihajate po otroke pravočasno. Starši, ki zamudijo, bodo prejeli obrazec, na katerem dežurni učitelj za vašega otroka izpolni uro odhoda oz. čas zamude. Prosimo, da podpisanega vrnete.

Na svetu zavoda je bil 2. julija 2003 sprejet naslednji sklep:

Starši, ki otroka ne prevzamejo do izteka poslovnega časa oddelka podaljšanega bivanja, plačajo za vsako začeto nadaljnjo uro po izteku poslovnega časa vse stroške (bruto osebni dohodek delavca – učitelja ali vzgojitelja v podaljšanem bivanju).

Pravila in pretok informacij v PB
Urnik PB oz. urnik interesnih dejavnosti in glasbene šole je objavljen na oglasni deski pred razredom. Učenci prve triade bodo imeli obvestila učiteljev v beležki. Nujno je, da starši redno spremljate obvestila.

  • Starši morate vsak dan pregledati in pospraviti garderobno omarico, ko pridete po otroka.  Še posebej je pomembno, da vsak dan odnašate domov  mokra oblačila, hrano itd.
  • Z otroškimi vozički je prepovedan prehod skozi igralnico, ker se otroci igrajo tudi na tleh. Za prehod je potrebna uporaba drsečih copat.
  • Igralnica je namenjena samo učencem, ki obiskujejo podaljšano bivanje.
  • Šolska igrala so namenjena mlajšim otrokom. Šolsko igrišče in igrala so do 17. ure namenjena samo učencem oddelkov PB.
  • Učenci dnevno odnašajo domov v pranje bidone in vsak petek kozarčke za vodo oz. čaj.
  • Učenci v šolo ne nosijo dragocenih stvari (nalivnike, igrače, nakit); za njih ne prevzemamo odgovornosti.
  • Učenci lahko prinesejo od doma igrače enkrat na teden po dogovoru z učiteljem, vendar morajo nanje paziti sami. Prosimo, naj bodo to igrače, ki imajo oznako dobre igrače (plišaste živali, punčke, družabne igre …).
  • Potrebščine otroku podpišite, saj drugače ne vemo, čigave so, in se izgubljene kopičijo v razredu.
  • Učenci se na območju šole ne smejo voziti z rolerji in rolkami, prav tako ne smejo imeti prižganih mobitelov in ostalih predvajalnikov zvokov ter elektronskih igric v času PB.
Odhodi domov
Učenci odhajajo domov po učni uri, torej po 15. uri,  sicer se moti pedagoško delo. Starši  ob prihodu po učenca počakajo pred vrati in ne vstopajo v razred, ker s tem motijo ostale učence in delo. Po učenca lahko pridejo starši oz. druge odgovorne osebe, ki so jih starši napisali na evidenčni list. Vsako spremembo (izpis iz PB, spremembo odhoda domov oz. kadar pride kdo drug po učenca ipd.) je potrebno zapisati na poseben list (ne v beležko), ki ga učenec odda učitelju podaljšanega bivanja.

Učenci, ki končajo s poukom in niso v podaljšanem bivanju, gredo takoj po pouku domov. Učenci, ki gredo na kosilo in niso v PB, počakajo v avli, kjer so pod nadzorom dežurnega učitelja. Nihče se ne zadržuje v šoli ali v njeni okolici! Po interesnih dejavnostih, ki so organizirane v sklopu dejavnosti šole in so določene z Letnim delovnim  načrtom, se učenci vrnejo v podaljšano bivanje.

Za učence, ki se vključujejo v dejavnosti, ki jih na šoli vodijo zunanji izvajalci, le-ti prevzamejo tudi odgovornost glede prihoda in odhoda iz skupine. Učitelj glasbene šole, trener idr. pride po otroka, ga pripelje nazaj ter ga preda učitelju PB ali učitelju dežurnega varstva.

Skip to content

Z nadaljevanjem obiska te spletne strani sprejemate uporabo piškotkov. več informacij

Z namenom zagotavljanja najboljše možne uporabniške izkušnje, so piškotni na tem spletnem mestu vklopljeni. Z nadaljevanjem obiska tega spletnega mesta se strinjate z njihovo uporabo.

Zapri