Select Page

Učitelji 2022/23

Prvo in drugo obdobje (1.-5. razred) - razredniki

ŠOLSKO LETO 2022/23

OSNOVNA ŠOLA ŠKOFLJICA (OD 1. DO 5. RAZREDA)

Štev. Oddelek Skupaj Razredniki/Razredničarke Učilnice
1. 1. a 25 Tjaša Zadnikel, Majda Lužar  U 4
2. 1. b 26 Nataša Lenič, Nataša Omahen  U 5
3. 1. c 25 Mateja Adamič, Bojana Ivanjko  U 6
/ SKUPAJ 71    
4. 2. a 21 Nataša Cingerle  U 3
5. 2. b 22 Irena Balažic  U 2
6. 2. c 21 Mateja Špendal  U 1
7. 2. d 22 Maša Primožič  U 5 a
/ SKUPAJ 86    
8. 3. a 22 Ines Mustar Zof U 9
9. 3. b 22 Karmen Mihelič Čampa U 14
10. 3. c 21 Tanja Sazonov U 8
11. 3. d 22 Katja Klodič U 14 a
/ SKUPAJ 87    
12. 4. a 27 Jerica Brložnik  U 13
13. 4. b 28 Alenka Meglič Myint  U 12
14. 4. c 28 Metka Lišinović  U 11
/ SKUPAJ 83    
Štev Oddelek Skupaj Razredniki/Razredničarke Učilnice
15. 5. a 25 Nataša Spreitzer Jamnik  U 35
16. 5. b 27 Mojca Ahčin  U 7
17. 5. c 27 Štefka Pšeničnik  U 10
18. 5. d 25 Andreja Didovič  U 34
/ SKUPAJ 104    

 

PODRUŽNIČNA ŠOLA ŽELIMLJE

Štev. Oddelek Skupaj Razredniki Učilnice
0,5 1. ž 2 Tina Lešić Leva
0,5 2. ž 3 Tina Lešić Leva
1 SKUPAJ 5    
0,5 3. ž 7 Seliha Delić Desna
0,5 4. ž 2 Seliha Delić Desna
2 SKUPAJ 9    

 

PODRUŽNIČNA ŠOLA LAVRICA (OD 1. DO 5. RAZREDA)

Štev. Oddelek Skupaj Razredniki/Razredničarke Učilnice
1. 1. l 20 Iris Klun, Marjana Černe L-U4
2. 1. m 21 Mojca Koleša, Natalija Žerovnik L-U5
3. 1. n 21 Maja Cerar, Natalija Žerovnik L-U6
/ SKUPAJ 62    
4. 2. l 23 Martina Jordan L-U1
5. 2. m 23 Jana Rus L-U2
6. 2. n 23 Helena Škufca Strle L-U3
/ SKUPAJ 69    
7. 3. l 25 Barbara Zorc Strojan L-U17
8. 3. m 25 Saša Gajer L-U16
9. 3. n 24 Elma Ciriković L-U15
/ SKUPAJ 74    
10. 4. l 27 Marjana Strgar L-U12
11. 4. m 28 Anamarija Pakiž Anić L-U11
/ SKUPAJ 55    
12. 5. l 21 Anamarija Škulj L-U14
13. 5. m 24 Martina Kovačič L-U13
14. 5. n 19 Petra Krhin L-U20
/ SKUPAJ 64    

 

Drugo in tretje obdobje (6.-9. razred) - razredniki

OŠ ŠKOFLJICA – predmetna stopnja

RAZREDNIKI (OD 6. DO 9. RAZREDA)

Štev. Oddelek Skupaj Razredniki Učilnice
1. 6. a 23 Petra Pavlin U 28
2. 6. b 25 Andraž Pahor U 17
3. 6. c 24 Igor Repše U 16
4. 6. d 24 Meta Hrast U 33
/ SKUPAJ 96    
5. 7. a 23 Lucija Rupret U 25
6. 7. b 25 Polonca Košir U 33a
7. 7. c 22 Mateja Novak U 24
8. 7. d 23 Tina Tolar U 27
/ SKUPAJ 93    
9. 8. a 25 Mersiha Pašić U 22
10. 8. b 27 Ana Nuša Rigler U 29
11. 8. c 28 Gregor Kovačič U 32
12. 8. d 27 Polonca Eržen U 28a
/ SKUPAJ 107    
13. 9. a 20 Andreja Janežič Stanešič U 21
14. 9. b 22 Helena Tomšič U 15
15. 9. c 22 Nataša Šavrič U 20
16. 9. d 23 Dragica Rigler U 19
/ SKUPAJ 87    

 

PŠ LAVRICA – predmetna stopnja

RAZREDNIKI (OD 6. DO 9. RAZREDA)

Štev. Oddelek Skupaj Razredniki Učilnice
1. 6. l 24 Rok Gorjup L-TEH
2. 6. m 23 Bojana Potočnik L-U11
/ SKUPAJ 47    
3. 7. l 27 Špela Tomažin L-U18
4. 7. m 26 Jan Čufer L-U7
/ SKUPAJ 53    
5. 8. l 20 Danijel Haromet L-U22
6. 8. m 22 Nataša Garafol L-U21
7. 8. n 21 Suzana Dizdar L-GOS
/ SKUPAJ 63    
8. 9. l 23 Urška Trošt L-U19
9. 9. m 24 Špela Bešter L-RAČ
/ SKUPAJ 47    

 

Učitelji posameznih predmetov

UČITELJI POSAMEZNIH PREDMETOV

OŠ ŠKOFLJICA

OPB Regina Bokan, Ksenija Jemenšek, Lili Ana Jaklič, Branka Lončarič, Branka Elikan, Tatjana Košir, Metka Uršič Cotič, Tjaša Koprivc, Andreja Žagar, Urška Vodišek, Mateja Špendal, Nina Grzetič, Petra Pavlin, Mojca Strgar, Bojana Ivanjko, Nataša Omahen, Petra Ivanetič Ljoki. Prav tako bodo v oddelkih podaljšanega bivanja poučevale tudi razredne in predmetne učiteljice in učitelji.

Od 1. do 5. razreda poučujeta angleščino učiteljici Mateja Špendal in Nina Grzetič. V 5. razredih poučuje šport učitelj Andraž Pahor.

PODRUŽNIČNA ŠOLA LAVRICA

OPB Bojana Potočnik, Petra Di Batista, Janja Prelovšek, Melita Zgonc, Saša Gajer, Špela Helena Sellak. Prav tako bodo v oddelkih podaljšanega bivanja poučevali tudi učitelji razrednega in predmetnega pouka.

Od 1. do 5. razreda poučujeta angleščino učitelja  Nataša Vencelj in Jan Čufer. V 5. razredih poučuje šport učitelj Tevž Pavšek.

PODRUŽNIČNA ŠOLA ŽELIMLJE

OPB Petra KLEŠNIK KHAN, Špela Helena Sellak

V 2., 3. in 4. razredu poučuje angleščino učiteljica Petra Klešnik Khan.

UČITELJI OBVEZNIH PREDMETOV

OŠ ŠKOFLJICA

Predmet  Učitelj
slovenščina  Katarina Hafner Blatnik, Metka Pukšič Mavsar, Polonca Košir, Kristina Anželj
angleščina Liza Bratuž Derenčin, Andreja Janežič Stanešič, Mersiha Pašić
geografija Tina Tolar, Helena Tomšič
zgodovina Gregor Kovačič, Tina Tolar
domovinska in državljanska kultura in etika  Helena Tomšič
biologija  Dragica Rigler
naravoslovje Andrej Mohorič
kemija  Ana Nuša Rigler
fizika Majda Golc, Polonca Eržen, Ana Nuša Rigler, Meta Hrast
matematika Polonca Eržen, Sabina Širca/Diana Kvartuh, Meta Hrast,  Nataša Šavrič
šport Igor Repše, Tanja Gabrijel, Andraž Pahor, Eva Bonča
likovna umetnost Lucija Rupret
glasbena umetnost Mateja  Novak
gospodinjstvo Dragica Rigler, Petra Pavlin
tehnika in tehnologija Andrej Starc, Petra Pavlin

POŠ LAVRICA

Predmet  Učitelj
slovenščina Špela Bešter, Nataša Garafol
angleščina Jan Čufer, Špela Tomažin
geografija Bojana Potočnik
zgodovina Danijel Haromet
domovinska in državljanska kultura in etika Danijel Haromet, Bojana Potočnik
biologija Suzana Dizdar
naravoslovje Suzana Dizdar, Rahela Berlec
kemija Rahela Berlec
fizika Polonca Eržen
matematika Urška Trošt, Rok Gorjup
šport Mateja Pečar, Tevž Pavšek, Janja Prelovšek, Petra Di Batista
likovna umetnost Ana Glažar
glasbena umetnost Špela Helena Sellak
gospodinjstvo Suzana Dizdar
tehnika in tehnologija Urška Trošt, Tatjana Peklar Justin, Petra Pavlin

UČITELJI OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

OŠ ŠKOFLJICA

Predmet Učitelj, ki poučuje
Daljnogledi in planeti, Zvezde Polonca Eržen
Likovno snovanje 1, 2 Ana Glažar
Likovno snovanje 3 Lucija Rupret
Francoščina 3 Danijel Haromet
Nemščina 1, 2, 3 Liza Bratuž Derenčin
Urejanje besedil Andrej Starc
Sodobna priprava hrane Andrej Mohorič
Načini prehranjevanja Petra Pavlin, Dragica Rigler
Šport za sprostitev Eva Bonča
Šport za zdravje Igor Repše
Izbrani šport – nogomet Andraž Pahor
Izbrani šport – odbojka Igor Repše
Multimedija Marjan Bakan
Računalniška omrežje Marjan Bakan
Poskusi v kemiji Rahela Berlec
Ansambelska igra Mateja Novak
Turistična vzgoja Gregor Kovačič
POŠ LAVRICA  
Predmet  
Turistična vzgoja Danijel Haromet
Nemščina 1, 2,3 Mojca Strgar
Sodobna priprava hrane Suzana Dizdar
Izbrani šport – odbojka Mateja Pečar
Izbrani šport – nogomet Tevž Pavšek
Šport za sprostitev, Šport za zdravje Tevž Pavšek
Urejanje besedil, Multimedija Računalniška omrežja Adriana Jordan
Likovno snovanje 1, 2, 3 Ana Glažar
Francoščina 1 Danijel Haromet
Poskusi v kemiji Rahela Berlec

UČITELJI NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

OŠ ŠKOFLJICA

Predmet Učitelj, ki poučuje
Nemščina Iris Gaube Korošec
Umetnost Ana Glažar
Šport Andraž Pahor
Računalništvo Andrej Starc
Prvi tuji jezik – angleščina Teja Glavan

POŠ LAVRICA

Predmet – Lavrica Učitelj, ki poučuje
Nemščina Mojca Strgar
Umetnost Ana Glažar
Šport Tevž Pavšek
Računalništvo Adriana Jordan
Prvi tuji jezik – angleščina  Nataša Vencelj, Iris Klun

 

Z nadaljevanjem obiska te spletne strani sprejemate uporabo piškotkov. več informacij

Z namenom zagotavljanja najboljše možne uporabniške izkušnje, so piškotni na tem spletnem mestu vklopljeni. Z nadaljevanjem obiska tega spletnega mesta se strinjate z njihovo uporabo.

Zapri