Select Page

Učitelji 2022/23

Prvo in drugo obdobje (1.-5. razred) - razredniki

ŠOLSKO LETO 2022/23

OSNOVNA ŠOLA ŠKOFLJICA (OD 1. DO 5. RAZREDA)

Štev. Oddelek Skupaj Razredniki/Razredničarke Učilnice
1. 1. a 25 Tjaša Zadnikel, Majda Lužar  U 4
2. 1. b 26 Nataša Lenič, Nataša Omahen  U 5
3. 1. c 25 Mateja Adamič, Bojana Ivanjko  U 6
/ SKUPAJ 71    
4. 2. a 21 Nataša Cingerle  U 3
5. 2. b 22 Irena Balažic  U 2
6. 2. c 21 Mateja Špendal  U 1
7. 2. d 22 Maša Primožič  U 5 a
/ SKUPAJ 86    
8. 3. a 22 Ines Mustar Zof U 9
9. 3. b 22 Karmen Mihelič Čampa U 14
10. 3. c 21 Tanja Sazonov U 8
11. 3. d 22 Katja Klodič U 14 a
/ SKUPAJ 87    
12. 4. a 27 Jerica Brložnik  U 13
13. 4. b 28 Alenka Meglič Myint  U 12
14. 4. c 28 Metka Lišinović  U 11
/ SKUPAJ 83    
Štev Oddelek Skupaj Razredniki/Razredničarke Učilnice
15. 5. a 25 Nataša Spreitzer Jamnik  U 35
16. 5. b 27 Mojca Ahčin  U 7
17. 5. c 27 Štefka Pšeničnik  U 10
18. 5. d 25 Andreja Didovič  U 34
/ SKUPAJ 104    

 

PODRUŽNIČNA ŠOLA ŽELIMLJE

Štev. Oddelek Skupaj Razredniki Učilnice
0,5 1. ž 2 Tina Lešić Leva
0,5 2. ž 3 Tina Lešić Leva
1 SKUPAJ 5    
0,5 3. ž 7 Seliha Delić Desna
0,5 4. ž 2 Seliha Delić Desna
2 SKUPAJ 9    

 

PODRUŽNIČNA ŠOLA LAVRICA (OD 1. DO 5. RAZREDA)

Štev. Oddelek Skupaj Razredniki/Razredničarke Učilnice
1. 1. l 20 Katja Koprivc, Marjana Černe L-U4
2. 1. m 21 Mojca Koleša, Natalija Žerovnik L-U5
3. 1. n 21 Maja Cerar, Natalija Žerovnik L-U6
/ SKUPAJ 62    
4. 2. l 23 Martina Jordan L-U1
5. 2. m 23 Jana Rus L-U2
6. 2. n 23 Helena Škufca Strle L-U3
/ SKUPAJ 69    
7. 3. l 25 Barbara Zorc Strojan L-U17
8. 3. m 25 Saša Gajer L-U16
9. 3. n 24 Elma Ciriković L-U15
/ SKUPAJ 74    
10. 4. l 27 Marjana Strgar L-U12
11. 4. m 28 Anamarija Pakiž Anić L-U11
/ SKUPAJ 55    
12. 5. l 21 Anamarija Škulj L-U14
13. 5. m 24 Martina Kovačič L-U13
14. 5. n 19 Petra Krhin L-U20
/ SKUPAJ 64    

 

Drugo in tretje obdobje (6.-9. razred) - razredniki

OŠ ŠKOFLJICA – predmetna stopnja

RAZREDNIKI (OD 6. DO 9. RAZREDA)

Štev. Oddelek Skupaj Razredniki Učilnice
1. 6. a 23 Petra Pavlin U 28
2. 6. b 25 Andraž Pahor U 17
3. 6. c 24 Igor Repše U 16
4. 6. d 24 Meta Hrast U 33
/ SKUPAJ 96    
5. 7. a 23 Lucija Rupret U 25
6. 7. b 25 Polonca Košir U 33a
7. 7. c 22 Mateja Novak U 24
8. 7. d 23 Tina Tolar U 27
/ SKUPAJ 93    
9. 8. a 25 Mersiha Pašić U 22
10. 8. b 27 Ana Nuša Rigler U 29
11. 8. c 28 Gregor Kovačič U 32
12. 8. d 27 Polonca Eržen U 28a
/ SKUPAJ 107    
13. 9. a 20 Andreja Janežič Stanešič U 21
14. 9. b 22 Helena Tomšič U 15
15. 9. c 22 Nataša Šavrič U 20
16. 9. d 23 Dragica Rigler U 19
/ SKUPAJ 87    

 

PŠ LAVRICA – predmetna stopnja

RAZREDNIKI (OD 6. DO 9. RAZREDA)

Štev. Oddelek Skupaj Razredniki Učilnice
1. 6. l 24 Rok Gorjup L-TEH
2. 6. m 23 Bojana Potočnik L-U11
/ SKUPAJ 47    
3. 7. l 27 Špela Tomažin L-U18
4. 7. m 26 Jan Čufer L-U7
/ SKUPAJ 53    
5. 8. l 20 Danijel Haromet L-U22
6. 8. m 22 Nataša Garafol L-U21
7. 8. n 21 Suzana Dizdar L-GOS
/ SKUPAJ 63    
8. 9. l 23 Urška Trošt L-U19
9. 9. m 24 Špela Bešter L-RAČ
/ SKUPAJ 47    

 

Učitelji posameznih predmetov

UČITELJI POSAMEZNIH PREDMETOV

OŠ ŠKOFLJICA

OPB

Regina Bokan, Ksenija Jemenšek, Lili Ana Jaklič, Branka Lončarič, Branka Elikan, Tatjana Košir, Metka Uršič Cotič, Tjaša Koprivc, Andreja Žagar, Urška Vodišek, Mateja Špendal, Nina Grzetič, Petra Pavlin, Mojca Strgar, Bojana Ivanjko, Nataša Omahen, Petra Ivanetič Ljoki. Prav tako bodo v oddelkih podaljšanega bivanja poučevale tudi razredne in predmetne učiteljice in učitelji.

Od 1. do 5. razreda poučujeta angleščino učiteljici Mateja Špendal in Nina Grzetič. V 5. razredih poučuje šport učitelj Andraž Pahor.

PODRUŽNIČNA ŠOLA LAVRICA

OPB

Bojana Potočnik, Petra Di Batista, Janja Prelovšek, Melita Zgonc, Saša Gajer, Špela Helena Sellak, Damjana Urbar, Petra Jeršin. Prav tako bodo v oddelkih podaljšanega bivanja poučevali tudi učitelji razrednega in predmetnega pouka.

Od 1. do 5. razreda poučujeta angleščino učitelja  Nataša Vencelj in Jan Čufer. V 5. razredih poučuje šport učitelj Tevž Pavšek.

PODRUŽNIČNA ŠOLA ŽELIMLJE

OPB

Petra KLEŠNIK KHAN, Špela Helena Sellak

V 2., 3. in 4. razredu poučuje angleščino učiteljica Petra Klešnik Khan.

UČITELJI OBVEZNIH PREDMETOV

OŠ ŠKOFLJICA

Predmet

 Učitelj

slovenščina

 Katarina Hafner Blatnik, Metka Pukšič Mavsar, Polonca Košir, Špela Zorko

angleščina

Liza Bratuž Derenčin, Andreja Janežič Stanešič, Mersiha Pašić

geografija

Tina Tolar, Helena Tomšič

zgodovina

Gregor Kovačič, Tina Tolar, Danijel Haromet

domovinska in državljanska kultura in etika

 Helena Tomšič

biologija

 Dragica Rigler, Andrej Mohorič

naravoslovje

Andrej Mohorič, Polona Avguštin

kemija

 Ana Nuša Rigler

fizika

Majda Golc, Polonca Eržen, Ana Nuša Rigler

matematika

Polonca Eržen, Diana Kvartuh, Meta Hrast, Rok Gorjup, Nataša Šavrič

šport

Igor Repše, Tanja Gabrijel, Andraž Pahor, Petra Veršnjak, Mateja Pečar

likovna umetnost

 Lucija Rupret

glasbena umetnost

Mateja  Novak

gospodinjstvo

Dragica Rigler, Petra Pavlin

tehnika in tehnologija

Sašo Pirnat, Rok Gorjup, Teja Razpotnik

POŠ LAVRICA

Predmet

 Učitelj

slovenščina

Špela Bešter, Urška Rozman

angleščina

Jan Čufer, Špela Tomažin

geografija

Bojana Potočnik

zgodovina

Danijel Haromet

domovinska in državljanska kultura in etika

Danijel Haromet

biologija

Suzana Dizdar

naravoslovje

Suzana Dizdar, Polona Avguštin

kemija

Polona Avguštin

fizika

Polonca Eržen

matematika

Urška Trošt, Rok Gorjup,

šport

Petra Veršnjak, Mateja Pečar, Tevž Pavšek, Teja Razpotnik

likovna umetnost

Damjana Trope

glasbena umetnost

Špela Helena Sellak

gospodinjstvo

Suzana Dizdar

tehnika in tehnologija

Rok Gorjup, Tatjana Peklar Justin  

UČITELJI OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

OŠ ŠKOFLJICA

Predmet

Učitelj, ki poučuje

Daljnogledi in planeti

Polonca Eržen

Likovno snovanje 1, 2

Damjana Trope

Likovno snovanje 3

Lucija Rupret

Francoščina 2, 3

Danijel Haromet

Nemščina 1, 2, 3

Mojca Strgar

Obdelava gradiv – les

Sašo Pirnat

Sodobna priprava hrane

Andrej Mohorič

Načini prehranjevanja

Petra Pavlin

Šport za sprostitev

Petra Veršnjak

Šport za zdravje

Igor Repše

Izbrani šport – košarka

Mateja Pečar

Izbrani šport – odbojka

Igor Repše

Urejanje besedil, Multimedija

Adriana Jordan

Računalniška omrežje

Diana Kvartuh

Poskusi v kemiji

Polona Avguštin

Ansambelska igra

Mateja Novak

Genetika

Dragica Rigler

POŠ LAVRICA

 

Predmet

 

Daljnogledi in planeti

Polonca Eržen

Nemščina 1, 2

Mojca Strgar, Tjaša Koprivc

Sodobna priprava hrane

Suzana Dizdar

Šport za sprostitev, Šport za zdravje

Tevž Pavšek

Urejanje besedil, Multimedija

Adriana Jordan

Likovno snovanje 2

Damjana Trope

Poskusi v kemiji

Polona Avguštin

UČITELJI NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

OŠ ŠKOFLJICA

Predmet

Učitelj, ki poučuje

Nemščina

Mojca Strgar, Tjaša Koprivc

Umetnost

Damjana Trope

Šport

Andraž Pahor

Tehnika

Sašo Pirnat, Rok Gorjup

Računalništvo

Adriana Jordan

Prvi tuji jezik – angleščina

Nina Grzetič, Mateja Špendal

POŠ LAVRICA

Predmet – Lavrica

Učitelj, ki poučuje

Nemščina

Mojca Strgar, Tjaša Koprivc

Umetnost

Damjana Trope

Šport

Teja Razpotnik

Računalništvo

Adriana Jordan

Prvi tuji jezik – angleščina

Anamarija Pakiž Anić, Nataša Vencelj

 

Z nadaljevanjem obiska te spletne strani sprejemate uporabo piškotkov. več informacij

Z namenom zagotavljanja najboljše možne uporabniške izkušnje, so piškotni na tem spletnem mestu vklopljeni. Z nadaljevanjem obiska tega spletnega mesta se strinjate z njihovo uporabo.

Zapri