Select Page

Učitelji 2018/20

Prvo in drugo obdobje (1.-5. razred)

ŠOLSKO LETO 2019/20

OSNOVNA ŠOLA ŠKOFLJICA (OD 1. DO 5. RAZREDA)

 Razred

 Učiteljica

1. a

Nataša CINGERLE, Nataša OMAHEN

1. b

Irena BALAŽIC, Bojana IVANJKO

1. c

Nataša ŠTEBE, Majda LUŽAR

2. a

Mateja ADAMIČ

2. b

Tjaša ZADNIKEL

2. c

Mateja ŠPENDAL

2. d

Nataša LENIČ

3. a

Tanja SAZONOV

3. b

Maša PRIMOŽIČ

3. c

Karmen MIHELIČ ČAMPA

3. d

Ines MUSTAR ZOF

4. a

Alenka MEGLIČ MYINT

4. b

Katja KLODIČ

4. c

Metka LIŠINOVIĆ

4. d

Jerica BRLOŽNIK

5. a

Nataša SPREITZER JAMNIK

5. b

Andreja DIDOVIČ

5. c

Andrej KOSEDNAR

5. d

Mojca AHČIN

OPB

Regina Bokan, Ksenija Jemenšek, Lili Ana Jaklič, Branka Lončarič, Branka Elikan, Tatjana Košir, Metka Uršič Cotič, Tjaša Koprivc, Andreja Žagar, Štefka Pšeničnik, Urška Vodišek, Andraž Pahor. Prav tako bodo v oddelkih podaljšanega bivanja poučevale tudi razredne in predmetne učiteljice in učitelji.

Od 1. do 5. razreda poučujejo angleščino učiteljice Mateja Špendal, Nina Grzetič in Špela Tomažin. V 5. razredih poučuje šport učiteljica Mateja Pečar. Neobvezne izbirne predmete poučujejo Mojca Strgar, Damjana Urbar, Rok Gorjup, Tatjana Peklar Justin in Mateja Pečar. 

PODRUŽNIČNA ŠOLA ŽELIMLJE

 Razred

 Učitelj           

1. in 2. razred

Tina ZELENKO

3. in 4. razred

Seliha DELIĆ

OPB

Petra KLEŠNIK KHAN

V 2., 3. in 4. razredu poučuje angleščino učiteljica Petra Klešnik Khan.

PODRUŽNIČNA ŠOLA LAVRICA (OD 1. DO 5. RAZREDA)

 Razred

 Učitelj

1. l

Martina JORDAN, Natalija ŽEROVNIK

1. m

Helena ŠKUFCA STRLE, Marjana ČERNE

2. l

Elma CIRIKOVIĆ

2. m

Mojca KOLEŠA

2. n

Marjana STRGAR

3. l

Saša GAJER

3. m

Barbara ZORC STROJAN

4. l

Anamarija PAKIŽ ANIĆ

4. m

Teja RAZPOTNIK

5. l

Martina KOVAČIČ

5. m

Alma BEGIĆ IGNJATOVIĆ

5. n

Petra KRHIN

OPB

Bojana Potočnik, Petra Di Batista, Janja Prelovšek, Melita Zgonc, Teuta Imeri. Prav tako bodo v oddelkih podaljšanega bivanja poučevale tudi razredne učiteljice.

Angleščino poučujejo učiteljice Anamarija Pakiž Anić, Nataša Vencelj in Špela Tomažin. Neobvezne izbirne predmete poučujejo Mojca Strgar, Urška Trošt in Damjana Urbar. Šport v 4. l in 5. razredih poučuje Tevž Pavšek.

Drugo in tretje obdobje (6.-9. razred)

OŠ ŠKOFLJICA – predmetna stopnja

RAZREDNIKI (OD 6. DO 9. RAZREDA)

6. a Andreja JANEŽIČ STANEŠIČ 7. a Metka PUKŠIČ MAVSAR
6. b Helena TOMŠIČ 7. b Andrej MOHORIČ
6. c Nataša ŠAVRIČ 7. c Katarina HAFNER BLATNIK
6. d Danijel HAROMET 7. d Meta HRAST
6. l Urška TROŠT 7. e Liza BRATUŽ DERENČIN
6. m Špela BEŠTER  

 

8. a Mateja NOVAK 9. a Mersiha PAŠIĆ
8. b Polonca KOŠIR 9. b Polonca ERŽEN
8. c Lucija RUPRET 9. c Gregor KOVAČIČ
8. d Tina TOLAR 9. d Diana KVARTUH
8. e Ana NUŠA RIGLER  

 

Učitelji posameznih predmetov

UČITELJI POSAMEZNIH PREDMETOV

Predmet

 Učitelj

slovenščina

Katarina Hafner Blatnik, Metka Pukšič Mavsar, Polonca Košir, Špela Bešter, Dunja Kaluža

angleščina

Liza Bratuž Derenčin, Mersiha Pašić, Andreja Janežič Stanešič, Špela Tomažin

geografija

Tina Tolar, Helena Tomšič

zgodovina

Gregor Kovačič, Tina Tolar, Danijel Haromet

domovinska in državljanska kultura in etika

Helena Tomšič

biologija

Dragica Rigler

naravoslovje

Andrej Mohorič, Suzana Dizdar

kemija

Ana Nuša Rigler

fizika

Majda Golc, Polonca Eržen, Ana Nuša Rigler

matematika

Polonca Eržen, Urška Trošt, Diana Kvartuh, Meta Hrast, Rok Gorjup, Nataša Šavrič

šport

Igor Repše, Tanja Gabrijel, Petra Veršnjak, Mateja Pečar, Tevž Pavšek, Lucija Erčulj

likovna umetnost

Lucija Rupret, Damjana Urbar

glasbena umetnost

Mateja  Novak, Saša Gajer

gospodinjstvo

Dragica Rigler, Suzana Dizdar

tehnika in tehnologija

Sašo Pirnat, Tatjana Peklar Justin, Urška Trošt, Rok Gorjup

nemščina

Mojca Strgar, Tjaša Koprivc

francoščina

Danijel Haromet

Z nadaljevanjem obiska te spletne strani sprejemate uporabo piškotkov. več informacij

Z namenom zagotavljanja najboljše možne uporabniške izkušnje, so piškotni na tem spletnem mestu vklopljeni. Z nadaljevanjem obiska tega spletnega mesta se strinjate z njihovo uporabo.

Zapri