Select Page

Učitelji 2021/22

Prvo in drugo obdobje (1.-5. razred) - razredniki

ŠOLSKO LETO 2021/22

OSNOVNA ŠOLA ŠKOFLJICA (OD 1. DO 5. RAZREDA)

Oddelek Skupaj Razredniki/Razredničarke Učilnice
1. a 22 Nataša Cingerle, Nataša Omahen  U 3
1. b 22 Irena Balažic, Bojana Ivanjko  U 2
1. c 22 Nataša Štebe, Majda Lužar  U 1
1. d 23 Maša Primožič, Majda Lužar  U 5 a
SKUPAJ 89    
2. a 27 Tjaša Zadnikel  U 4
2. b 27 Nataša Lenič  U 5
2. c 28 Mateja Adamič  U 6
SKUPAJ 82    
3. a 26 Ines Mustar Zof  U 9
3. b 28 Karmen Mihelić Čampa  U 14
3. c 28 Tanja Sazonov  U 8
SKUPAJ 82    
4. a 23 Metka Lišinović  U 14 a
4. b 24 Jerica Brložnik  U 13
4. c 25 Alenka Meglič Myint  U 12
4. d 25 Štefka Pšeničnik  U 10
SKUPAJ 97    
5. a 22 Nataša Spreitzer Jamnik  U 35
5. b 23 Andreja Didović  U 34
5. c 26 Mojca Ahčin  U 7
5. d 25 Andrej Kosednar  U 11
SKUPAJ 96    

PODRUŽNIČNA ŠOLA ŽELIMLJE

Oddelek Skupaj Razredniki Učilnice
1. ž 3 Tina Zelenko Leva
2. ž 7 Tina Zelenko Leva
SKUPAJ 10    
3. ž 2 Seliha Delić Desna
4. ž 7 Seliha Delić Desna
SKUPAJ 9    

PODRUŽNIČNA ŠOLA LAVRICA (OD 1. DO 5. RAZREDA)

Oddelek Skupaj Razredniki/Razredničarke Učilnice
1. l 22 Martina Jordan, Natalija Žerovnik LU 4
1. m 22 Jana Rus, Marjana Černe LU 5
1. n 22 Helena Škufca Strle, Marjana Černe LU 6
SKUPAJ 66    
2. l 24 Mojca Koleša LU 1
2. m 25 Elma Ciriković LU 2
2. n 24 Maja Cerar LU 3
SKUPAJ 73    
3. l 28 Barbara Zorc Strojan LU 12
3. m 27 Alma Begić Ignjatović LU 11
SKUPAJ 55    
4. l 22 Katja Koprivc LU 17
4. m 23 Marjana Strgar LU 13
4. n 20 Ana Marija Pakiž LU 14
SKUPAJ 65    
5. l 21 Petra Krhin LU 16
5. m 25 Martina Kovačič LU 15
SKUPAJ 46    
Drugo in tretje obdobje (6.-9. razred) - razredniki

OŠ ŠKOFLJICA – predmetna stopnja

RAZREDNIKI (OD 6. DO 9. RAZREDA)

Oddelek Skupaj Razredniki Učilnice
6. a 25 Lucija Rupret 15 U
6. b 25 Diana Kvartuh 16 U
6. c 23 Mateja Novak 17 U
6. d 22 Tina Tolar 19 U
SKUPAJ 95    
7. a 27 Mersiha Pašić 20 U
7. b 26 Špela Zorko 21 U
7. c 28 Gregor Kovačič 22 U
7. d 27 Polonca Eržen 23 U
SKUPAJ 108    
8. a 22 Andreja Janežič Stanešič 24U
8. b 22 Helena Tomšič 30 U
8. c 23 Nataša Šavrič 33 U
8. d 23 Dragica Rigler 33 Ua
SKUPAJ 90    
9. a 25 Metka Pukšič Mavsar 25 U
9. b 23 Andrej Mohorič 28 U
9. c 23 Katarina Hafner Blatnik 28 Ua
9. d 23 Meta Hrast 27 U
9. e 24 Liza Bratuž Derenčin 29 U
SKUPAJ 118    

PŠ LAVRICA – predmetna stopnja

RAZREDNIKI (OD 6. DO 9. RAZREDA)

Oddelek Skupaj Razredniki Učilnice
6. l 27 Špela Tomažin  LU 7
6. m 26 Jan Čufer  LU RAČ
SKUPAJ 54    
7. l 18 Danijel Haromet  LU 22
7. m 22 Urška Rozman  LU 21
7. n 20 Suzana Dizdar  LU GOS
SKUPAJ 59    
8. l 21 Urška Trošt  LU 18
8. m 24 Špela Bešter  LU 19
SKUPAJ 45    
Učitelji posameznih predmetov

UČITELJI POSAMEZNIH PREDMETOV

OŠ ŠKOFLJICA

OPB

Regina Bokan, Ksenija Jemenšek, Lili Ana Jaklič, Branka Lončarič, Branka Elikan, Tatjana Košir, Metka Uršič Cotič, Tjaša Koprivc, Andreja Žagar, Urška Vodišek, Mateja Špendal, Nina Grzetič, Petra Pavlin, Mojca Strgar, Bojana Ivanjko, Nataša Omahen, Petra Ivanetič Ljoki. Prav tako bodo v oddelkih podaljšanega bivanja poučevale tudi razredne in predmetne učiteljice in učitelji.

Od 1. do 5. razreda poučujeta angleščino učiteljici Mateja Špendal in Nina Grzetič. V 5. razredih poučuje šport učitelj Andraž Pahor.

PODRUŽNIČNA ŠOLA LAVRICA

OPB

Bojana Potočnik, Petra Di Batista, Janja Prelovšek, Melita Zgonc, Saša Gajer, Špela Helena Sellak, Damjana Urbar, Petra Jeršin. Prav tako bodo v oddelkih podaljšanega bivanja poučevali tudi učitelji razrednega in predmetnega pouka.

Od 1. do 5. razreda poučujeta angleščino učitelja  Nataša Vencelj in Jan Čufer. V 5. razredih poučuje šport učitelj Tevž Pavšek.

PODRUŽNIČNA ŠOLA ŽELIMLJE

OPB

Petra KLEŠNIK KHAN, Špela Helena Sellak

V 2., 3. in 4. razredu poučuje angleščino učiteljica Petra Klešnik Khan.

UČITELJI OBVEZNIH PREDMETOV

OŠ ŠKOFLJICA

Predmet

 Učitelj

slovenščina

 Katarina Hafner Blatnik, Metka Pukšič Mavsar, Polonca Košir, Špela Zorko

angleščina

Liza Bratuž Derenčin, Andreja Janežič Stanešič, Mersiha Pašić

geografija

Tina Tolar, Helena Tomšič

zgodovina

Gregor Kovačič, Tina Tolar, Danijel Haromet

domovinska in državljanska kultura in etika

 Helena Tomšič

biologija

 Dragica Rigler, Andrej Mohorič

naravoslovje

Andrej Mohorič, Polona Avguštin

kemija

 Ana Nuša Rigler

fizika

Majda Golc, Polonca Eržen, Ana Nuša Rigler

matematika

Polonca Eržen, Diana Kvartuh, Meta Hrast, Rok Gorjup, Nataša Šavrič

šport

Igor Repše, Tanja Gabrijel, Andraž Pahor, Petra Veršnjak, Mateja Pečar

likovna umetnost

 Lucija Rupret

glasbena umetnost

Mateja  Novak

gospodinjstvo

Dragica Rigler, Petra Pavlin

tehnika in tehnologija

Sašo Pirnat, Rok Gorjup, Teja Razpotnik

POŠ LAVRICA

Predmet

 Učitelj

slovenščina

Špela Bešter, Urška Rozman

angleščina

Jan Čufer, Špela Tomažin

geografija

Bojana Potočnik

zgodovina

Danijel Haromet

domovinska in državljanska kultura in etika

Danijel Haromet

biologija

Suzana Dizdar

naravoslovje

Suzana Dizdar, Polona Avguštin

kemija

Polona Avguštin

fizika

Polonca Eržen

matematika

Urška Trošt, Rok Gorjup,

šport

Petra Veršnjak, Mateja Pečar, Tevž Pavšek, Teja Razpotnik

likovna umetnost

Damjana Trope

glasbena umetnost

Špela Helena Sellak

gospodinjstvo

Suzana Dizdar

tehnika in tehnologija

Rok Gorjup, Tatjana Peklar Justin  

UČITELJI OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

OŠ ŠKOFLJICA

Predmet

Učitelj, ki poučuje

Daljnogledi in planeti

Polonca Eržen

Likovno snovanje 1, 2

Damjana Trope

Likovno snovanje 3

Lucija Rupret

Francoščina 2, 3

Danijel Haromet

Nemščina 1, 2, 3

Mojca Strgar

Obdelava gradiv – les

Sašo Pirnat

Sodobna priprava hrane

Andrej Mohorič

Načini prehranjevanja

Petra Pavlin

Šport za sprostitev

Petra Veršnjak

Šport za zdravje

Igor Repše

Izbrani šport – košarka

Mateja Pečar

Izbrani šport – odbojka

Igor Repše

Urejanje besedil, Multimedija

Adriana Jordan

Računalniška omrežje

Diana Kvartuh

Poskusi v kemiji

Polona Avguštin

Ansambelska igra

Mateja Novak

Genetika

Dragica Rigler

POŠ LAVRICA

 

Predmet

 

Daljnogledi in planeti

Polonca Eržen

Nemščina 1, 2

Mojca Strgar, Tjaša Koprivc

Sodobna priprava hrane

Suzana Dizdar

Šport za sprostitev, Šport za zdravje

Tevž Pavšek

Urejanje besedil, Multimedija

Adriana Jordan

Likovno snovanje 2

Damjana Trope

Poskusi v kemiji

Polona Avguštin

UČITELJI NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

OŠ ŠKOFLJICA

Predmet

Učitelj, ki poučuje

Nemščina

Mojca Strgar, Tjaša Koprivc

Umetnost

Damjana Trope

Šport

Andraž Pahor

Tehnika

Sašo Pirnat, Rok Gorjup

Računalništvo

Adriana Jordan

Prvi tuji jezik – angleščina

Nina Grzetič, Mateja Špendal

POŠ LAVRICA

Predmet – Lavrica

Učitelj, ki poučuje

Nemščina

Mojca Strgar, Tjaša Koprivc

Umetnost

Damjana Trope

Šport

Teja Razpotnik

Računalništvo

Adriana Jordan

Prvi tuji jezik – angleščina

Anamarija Pakiž Anić, Nataša Vencelj

 

Z nadaljevanjem obiska te spletne strani sprejemate uporabo piškotkov. več informacij

Z namenom zagotavljanja najboljše možne uporabniške izkušnje, so piškotni na tem spletnem mestu vklopljeni. Z nadaljevanjem obiska tega spletnega mesta se strinjate z njihovo uporabo.

Zapri