Select Page

Knjižnični red


Poslanstvo šolske knjižnice

Šolska knjižnica je informacijsko in učno središče sodobne šole, katere prostor je namenjen tako branju, pisanju kot iskanju informacij tudi s pomočjo informacijske tehnologije.

Članstvo in izkaznica

Vsi učenci in delavci šole so člani šolske knjižnice. Izjemoma so lahko člani knjižnice tudi drugi. Članarine ni.
Ob vpisu prejmejo uporabniki knjižnice knjižnično izkaznico, s katero si lahko brezplačno izposojajo knjižnično gradivo.

Čas odprtosti

Učenci se lahko zadržujejo v knjižnici le v času izposoje.
 • Knjižnica na matični šoli Škofljica
  Knjižnica je za izposojo gradiva odprta vsak dan od 7.00 do 8.30 in od 11.15 do 13.30.
 • Knjižnici na PŠ Lavrica in PŠ Želimlje
  Knjižnica na PŠ Lavrica je odprta za izposojo trikrat tedensko po urniku, knjižnica na PŠ Želimlje pa dvakrat tedensko po urniku.

Izposoja knjižničnega gradiva, izposojevalni roki

Uporabniki knjižnice si lahko izposojajo knjige na dom ali v čitalnici.
Izposojevalni roki:
 • Knjige (strokovne in leposlovne): 14 dni. Vsako knjigo je možno po poteku izposojevalnega roka podaljšati še za 14 dni ali več, če ni rezervirana za drugega uporabnika. Knjig za domače branje ni mogoče podaljšati.
 • Neknjižno gradivo (avdio- in videokasete, zgoščenke, multimedijske zgoščenke) je  namenjeno za uporabo pri pouku. Neknjižno gradivo z otroškimi pesmicami in pravljicami si je mogoče izposoditi za 14 dni.
 • Čitalniško gradivo (leksikoni, slovarji, priročniki, enciklopedije, atlasi) in serijske publikacije (časniki, časopisi) si lahko uporabniki izposodijo v petek in ga vrnejo v ponedeljek, lahko  pa si ga za izdelavo seminarskih nalog in plakatov izposodijo tudi za krajši čas med tednom.
Možne so rezervacije gradiva.
Medknjižnična izposoja je možna med vsemi tremi knjižnicami OŠ in vrtec Škofljica ter Knjižnico Prežihov Voranc (enota Škofljica). V primeru izgube ali poškodbe knjižničnega gradiva odgovarja naročnik medknjižnične izposoje gradiva.
Učenci 9. razredov morajo vrniti izposojeno gradivo in učbenike iz učbeniškega sklada do 8. junija, ostali učenci pa 15. junija. Delavci šole si lahko gradivo izposojajo tudi med letnimi počitnicami.
Uporabnikom, ki dolgujejo knjižnično gradivo, se izposoja prepove, dokler ne poravnajo svojih obveznosti.

Zamudnina

Zamudnina za knjižnično gradivo znaša 1 bombon na dan, v času dobrodelne akcije 1 cent na dan.

Odnos do knjižničnega gradiva

S knjižničnim gradivom uporabniki skrbno ravnajo. Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo nadomesti uporabnik z novim ali s po vsebini enakovrednim gradivom. V dogovoru s knjižničarko lahko plača odškodnino v protivrednosti novega gradiva, v kolikor je le-to na tržišču dostopno.

Obnašanje v prostorih knjižnice

V knjižnici veljajo naslednja pravila:

Česa v knjižnici ne počnem?

 • NE JEM IN NE PIJEM.
 • SE NE LOVIM IN SKRIVAM.
 • NE VPIJEM.
 • NE TEKAM PO KNJIŽNICI.
 • NE HODIM PO SEDEŽIH.
 • NE PREKLINJAM.
 • SE NE PRETEPAM.
 • NE TRGAM IN UNIČUJEM KNJIG.
 • SE NE NORČUJEM IZ MLAJŠIH.
 • NE UPORABLJAM MOBILNEGA TELEFONA.
S takšnim početjem motim druge, zato me knjižničarka prvič opozori,
pri drugem opozorilu moram za tisti dan zapustiti knjižnico.
Kaj pa v knjižnici lahko počnem?
 • BEREM KNJIGE IN REVIJE.
 • PIŠEM REFERATE, SEMINARSKE NALOGE.
 • NAJDEM SVOJ MIR.
 • SE UČIM.
 • PIŠEM DOMAČO NALOGO.
 • SE POGOVARJAM S PRIJATELJI, VENDAR NE PREVEČ NAGLAS.
 • REŠUJEM KNJIŽNE UGANKE.
 • BOGATIM SVOJ BESEDNI ZAKLAD.
 • UPORABLJAM RAČUNALNIK.
 • POMAGAM MLAJŠIM UČENCEM.

Vse našteto čim večkrat ponavljam.


 

Skip to content

Z nadaljevanjem obiska te spletne strani sprejemate uporabo piškotkov. več informacij

Z namenom zagotavljanja najboljše možne uporabniške izkušnje, so piškotni na tem spletnem mestu vklopljeni. Z nadaljevanjem obiska tega spletnega mesta se strinjate z njihovo uporabo.

Zapri