Select Page

VIZIJA ŠOLE

VIZIJA ŠOLE 

Ustvariti zdravo in varno okolje, kjer bodo učenci in učenke ob odgovornem sodelovanju vseh zaposlenih na podlagi splošnih človeških vrednot pridobivali temeljno znanje, se vzgajali, razvijali spretnosti, utrjevali veščine, krepili ustvarjalnost, odkrivali talente, bogatili svojo samopodobo, oblikovali svojo realno samozavest in tkali pozitivne medsebojne odnose.

VIZIJE ŠOLSKIH AKTIVOV

O viziji šole so razmišljali tudi pedagoški in strokovni delavci na svojih aktivih in podali naslednje zanimive predloge:

s t r p n O s t
p o Š t e n o s t
s p o Š t o v a n j e
v e l i K o d u š n o s t
o d g o v O r n o s t
e F e k t i v n o s t
d o m o L j u b j e
z n a n J e
o p t i m I z e m
d i s C i p l i n a
d e l A v n o s t

 

Znanje, ustvarjalnost, strpnost, prijateljstvo, zdravje in veselje,

naj nam popotnica bo za vse življenje.

Z igrivo delavnostjo, ustvarjalnostjo in konstruktivno komunikacijo

skupaj pridobivamo znanje in spretnosti za kvalitetno življenje.

GRADIMO:

spoŠtovanje

Kakovost

varnOst

Funkcionalnost

sodeLovanje

ustvarJalnost

prIjateljstvo

komunikaCijo

in znAnje za življenje.

Škoda je imeti le informacije,

ko lahko imaš znanje in

odprtost za nova spoznanja.

Filozofsko se spraševati: »Kdo sem?

Le zakaj sem tu?«

je izziv

In je pot približevanja resnici, lepoti in dobroti.

Cilju naproti gremo skupaj (učenci, starši, delavci šole),

ampak potreben je trud vsakega posameznika.

Kakšen naj bo učenec:

Širokogruden

Kulturen

Optimističen

Fleksibilen

L & Jubezniv

Iniacitiven

Celovit

Ambiciozen

 

Šolamo za prihodnost.

Krepimo zdravje.

Občudujemo izvirnost.

Favoriziramo napredek.

Letimo za sanjami.

Jasnimo obzorja.

Iščemo dobro.

Cenimo poštenost.

Aktiviramo delavnost.

Po pravi poti do zdravih ciljev in vrednot (spoštovanje, odgovornost, zdrava samozavest, realna samopodoba; delo, poštenje, domoljubje).

Svet znanja,

medsebojnega spoštovanja,

strpnosti in sodelovanja.

Kljub velikosti šole še vedno veliko srčnosti in pozitivne naravnanosti.

Imeti sanje.

Graditi znanje.

Skrbeti za zdravje.

Spodbujati strpnost in spoštovanje.

Skip to content

Z nadaljevanjem obiska te spletne strani sprejemate uporabo piškotkov. več informacij

Z namenom zagotavljanja najboljše možne uporabniške izkušnje, so piškotni na tem spletnem mestu vklopljeni. Z nadaljevanjem obiska tega spletnega mesta se strinjate z njihovo uporabo.

Zapri