Select Page

Službeni elektronski naslovi zaposlenih na OŠ Škofljica

Ime Priimek Poučuje Službeni elektronski naslov
Mateja Adamič 1. c mateja.adamic@os-skofljica.si
Mojca Ahčin 5. b mojca.ahcin@os-skofljica.si
Kristina Anželj SLJ kristina.anzelj@os-skofljica.si
Andrejka Babnik DSP andrejka.babnik@os-skofljica.si
Marjan Bakan MME/ROM marjan.bakan@os-skofljica.si
Irena Balažič 2. b irena.balazic@os-skofljica.si
Rahela Berlec NAR/KEM rahela.berlec@os-skofljica.si
Špela Bešter SLJ spela.bester@os-skofljica.si
Iva Bojc / tajnistvo@os-skofljica.si
Regina Bokan OPB regina.bokan@os-skofljica.si
Eva Bonča ŠPO eva.bonca@os-skofljica.si
Liza Bratuž Derenčin TJA/IP-NI liza.bratuz-derencin@os-skofljica.si
Jerica Brložnik 4. a jerica.brloznik@os-skofljica.si
Roman Brunšek / roman.brunsek@os-skofljica.si
Roman Brunšek / ravnatelj@os-skofljica.si
Maja Cerar Trpotec 1. n maja.cerar@os-skofljica.si
Nataša Cingerle 2. a natasa.cingerle@os-skofljica.si
Elma Ciriković 3. n elma.cirikovic@os-skofljica.si
Marjana Černe 1. l marjana.cerne@os-skofljica.si
 Jan Čufer TJA/OPB jan.cufer@os-skofljica.si
Seliha Delić 3. ž/4. ž seliha.delic@os-skofljica.si
Petra Di Batista ŠPO/OPB petra.di-batista@os-skofljica.si
Andreja Didovič 5. d andreja.didovic@os-skofljica.si
Suzana Dizdar NAR/BIO/GOS suzana.dizdar1@os-skofljica.si
Urška Dremelj OPB urska.dremelj@os-skofljica.si
Polonca Eržen MAT/FIZ polonca.erzen@os-skofljica.si
 Urša Filipič DSP urska.filipic@os-skofljica.si
Polona Fink svetovalna/OPB polona.fink@os-skofljica.si
 Maša Gabijel DSP masa.gabrijel@os-skofljica.si
Tanja Gabrijel ŠPO tanja.gabrijel@os-skofljica.si
Saša Gajer 3. m sasa.gajer@os-skofljica.si
Tea Gajšek Kodrič / tea.gajsek@os-skofljica.si
Nataša Garafol SLJ natasa.garafol@os-skofljica.si
Iris Gaube Korošec NIP-N2N iris.korosec@os-skofljica.si
Teja Glavan TJA teja.glavan@os-skofljica.si
Ana Glažar LUM/IP-LS ana.glazar@os-skofljica.si
Majda Golc FIZ majda.golc@os-skofljica.si
Rok Gorjup MAT rok.gorjup@os-skofljica.si
Nina Grzetič TJA nina.grzetic1@os-skofljica.si
Sabina Guid DSP sabina.guid@os-skofljica.si
Ingrid Habula / prehrana@os-skofljica.si
Ingrid Habula / ingrid.habula@os-skofljica.si
Katarina Hafner-Blatnik SLJ katarina.hafner-blatnik@os-skofljica.si
Anja Hajnrihar svetovalna anja.hajnrihar@os-skofljica.si
Danijel Haromet ZGO/DKE/IP-FI danijel.haromet@os-skofljica.si
Meta Hrast MAT/FIZ meta.hrast@os-skofljica.si
Bojana Ivanjko 1. c/OPB bojana.ivanjko@os-skofljica.si
Lili Ana Jaklič OPB lili-ana.jaklic@os-skofljica.si
Andreja Janežič Stanešič TJA andreja.janezic@os-skofljica.si
Ksenija Jemenšek DSP/OPB ksenija.jemensek@os-skofljica.si
Petra Jeršin DSP petra.jersin@os-skofljica.si
Adriana Jordan NRA/MME/ROM adriana.jordan@os-skofljica.si
Marija Jordan 2. l marija.jordan@os-skofljica.si
Katja Kajič svetovalna katja.kajic@os-skofljica.si
Petra Klešnik Khan TJA/OPB petra.klesnikkhan@os-skofljica.si
Katja Klodič 3. d katja.klodic@os-skofljica.si
Iris Klun 1. l iris.klun@os-skofljica.si
Mojca Koleša 1. m mojca.kolesa@os-skofljica.si
Tjaša Koprivc Yilmaz OPB tjasa.koprivc@os-skofljica.si
Polonca Košir SLJ polonca.glavica@os-skofljica.si
Tatjana Košir OPB tatjana.kosir@os-skofljica.si
Gregor Kovačič ZGO/IP-TVZ gregor.kovacic@os-skofljica.si
Martina Kovačič 5. m martina.kovacic@os-skofljica.si
Petra Krhin 5. n petra.krhin@os-skofljica.si
Diana Kvartuh / diana.kvartuh@os-skofljica.si
Anja Legan DSP anja.legan@os-skofljica.si
Sara Lazar OPB sara.lazar@os-skofljica.si
Nataša Lenič 1. b natasa.lenic@os-skofljica.si
Tina Lesić 1. ž/2. ž tina.lesic@os-skofljica.si
Metka Lišinović 4. c metka.lisinovic@os-skofljica.si
Branka Lončarič OPB branka.loncaric@os-skofljica.si
Mateja Lunder svetovalna mateja.lunder@os-skofljica.si
Majda Lužar 1. a/OPB majda.luzar@os-skofljica.si
Manica Manica Strušnik OPB manica.strusnik@os-skofljica.si
Jožica Marinič OPB jozica.marinic@os-skofljica.si
Anamarija Marn / knjigovodstvo@os-skofljica.si
Tatjana Marolt / racunovodstvo@os-skofljica.si
Tatjana Marolt / tatjana.marolt@os-skofljica.si
Alenka Meglič Myint 4. b alenka.meglic-myint@os-skofljica.si
Karmen Mihelič Čampa 3. b karmen.mihelic-campa@os-skofljica.si
Andrej Mohorič NAR/IP-SPH andrej.mohoric@os-skofljica.si
Ana Murko OPB ana.murko@os-skofljica.si
Ines Mustar Zof 3. a ines.mzof@os-skofljica.si
Mateja Novak GUM/IP-ANI mateja.novak@os-skofljica.si
Barbara Obolnar / barbara.obolnar@os-skofljica.si
Barbara Obolnar / knjiznica@os-skofljica.si
Nataša Omahen 1. b/OPB natasa.omahen@os-skofljica.si
Andraž Pahor ŠPO/NŠP andraz.pahor1@os-skofljica.si
Anamarija Pakiž Anić 4. m/OPB anamarija.pakiz-anic@os-skofljica.si
Mersiha Pašić TJA mersiha.pasic@os-skofljica.si
Petra Pavlin GOS/TIT/IP-NPH petra.pavlin@os-skofljica.si
Tevž Pavšek ŠPO tevz.pavsek@os-skofljica.si
Mateja Pečar ŠPO mateja.pecar@os-skofljica.si
Tatjana Peklar-Justin TIT tatjana.peklar-justin@os-skofljica.si
Mateja Poboljšaj DSP mateja.poboljsaj@os-skofljica.si
Bojana Potočnik GEO/DKE bojana.potocnik@os-skofljica.si
Janja Prelovšek ŠPO/OPB janja.prelovsek@os-skofljica.si
Štefka Pšeničnik 2. d stefka.psenicnik@os-skofljica.si
Metka Pukšič Mavsar SLJ metka.puksic@os-skofljica.si
Alma Radišić 5. l alma.radisic@os-skofljica.si
Teja Razpotnik / teja.razpotnik@os-skofljica.si
Ana Rebov OPB ana.rebov@os-skofljica.si
Igor Repše ŠPO igor.repse@os-skofljica.si
Ana-Nuša Rigler FIZ/KEM ana-nusa.rigler@os-skofljica.si
Dragica Rigler GOS/BIO dragica.rigler@os-skofljica.si
Lucija Rupret LUM/IP-LS lucija.rupret@os-skofljica.si
Jana Rus 2. m jana.rus@os-skofljica.si
Tanja Sazonov 3. c tanja.sazonov@os-skofljica.si
Špela Helena Sellak GUM/OPB spelahelena.sellak@os-skofljica.si
Nataša Spreitzer Jamnik 5. a natasa.spreitzer@os-skofljica.si
Marjeta Stanko / marjeta.stanko@os-skofljica.si
Andrej Starc TIT/NRA/UBE andrej.starc@os-skofljica.si
Marjana Strgar 4. l marjana.strgar@os-skofljica.si
Mojca Strgar N2N/IP-NI mojca.strgar@os-skofljica.si
Manica Strušnik OPB manica.strusnik@os-skofljica.si
Nataša Šavrič MAT natasa.savric@os-skofljica.si
Sabina Širca MAT sabina.sirca@os-skofljica.si
Helena Škufca Strle 2. n helena.skufca-strle@os-skofljica.si
Mateja Špendal 2. c mateja.spendal@os-skofljica.si
Valentina Tolar GEO/ZGO valentina.tolar@os-skofljica.si
Špela Tomažin TJA spela.tomazin1@os-skofljica.si
Helena Tomšič GEO/DKE helena.tomsic@os-skofljica.si
Urška Trošt MAT/TIT urska.trost@os-skofljica.si
Sara Valenčak OPB sara.valencak@os-skofljica.si
Nataša Vencelj TJA natasa.vencelj@os-skofljica.si
Petra Veršnjak / petra.versnjak@os-skofljica.si
Blanka Vinšek DSP blanka.vinsek@os-skofljica.si
Tanja Virant DSP tanja.virant@os-skofljica.si
Urška Vodišek OPB urska.vodisek@os-skofljica.si
Denis Vrbanec OPB denis.vrbanec@os-skofljica.si
Tjaša Zadnikel 1. a tjasa.zadnikel@os-skofljica.si
Slavko Zalar / slavko.zalar@os-skofljica.si
Melita Zgonc DSP melita.zgonc@os-skofljica.si
Barbara Zorc Strojan 3. l barbara.strojan-zorc@os-skofljica.si
Špela Zorko / spela.zorko@os-skofljica.si
Andreja Žagar OPB andreja.zagar@os-skofljica.si
Natalija Žerovnik 1. m/1. n natalija.zerovnik1@os-skofljica.si
Boštjan Žunič / bostjan.zunic@os-skofljica.si
Boštjan Žunič / kuhinja.lavrica@os-skofljica.si

 

Z nadaljevanjem obiska te spletne strani sprejemate uporabo piškotkov. več informacij

Z namenom zagotavljanja najboljše možne uporabniške izkušnje, so piškotni na tem spletnem mestu vklopljeni. Z nadaljevanjem obiska tega spletnega mesta se strinjate z njihovo uporabo.

Zapri