Select Page

Projekti

 

 

 

 

 

Sodobna strategija učenja in poučevanja, katere temelj se skriva v besedi Fit (biti v dobri psihofizični kondiciji). Zajema učne pristope, s katerimi dosegamo pri učečemu v procesu učenja psihofizično ravnovesje in s tem omogočamo kakovostnejše učenje. Fit pedagogika postavlja v ospredje učenje v gibanju, gibanje skozi igro in funkcionalno raven znanja. V učne metode vključuje vse vidike posameznikovega razvoja, tako motoričnega, kognitivnega, osebnostnega, socialnega, čustvenega in telesnega. Razvoj in učenje otrok poteka celostno in zahteva harmoničen pristop k vsem omenjenim področjem, prav ta pristop pa je v ospredju pri filozofiji Fit pedagogike, saj se pomanjkanje spodbud na posameznem področju posledično odraža tudi na ostalih področjih otrokovega razvoja. Strategija učenja v gibanju se, kot že omenjeno prepleta z igro, ki je najučinkovitejša metoda učenja, saj učeče vabi v aktivno raziskovanje lastnih gibalnih zmožnosti. Ko se otroci in mladostniki skozi igro učijo gibati, se hkrati skozi gibanje učijo. Tako rastejo v sposobnejše osebe, iščejo rešitve, se učijo razmišljati in izzivajo svojo ustvarjalnost. Glavna cilja Fit pedagogike sta tako zdrav, celostni razvoj in doseganje boljših učnih rezultatov otrok in mladostnikov.

Fit pedagogika temelji na učenju v gibanju in strategijah učenja (aktivno, asociativno, primerjalno, izkustveno, celostno, sodelovalno in kritično učenje), fiziologiji, nevroznanosti in izobraževalni nevroznanosti ter išče svoje specifične karakteristike v razvojnih posebnostih otroka in mladostnika ter v njem samem, saj iz njega izhaja. Ne izpostavlja neuspehov, temveč poudarja pomembnost majhnih uspehov. Dosežki otrok in mladostnikov se namreč začnejo že s “pripravljenostjo poizkusiti”. Sami se preizkušajo, učijo na reševanju napak, raziskujejo svoje lastne sposobnosti in omejitve, kar jih vodi k obvladovanju različnih nalog. Poleg vsega navedenega pa je Fit pedagogika sodobna, dinamična, inovativna, zabavna, pestra, motivacijska, zdrava in pozitivna učna strategija.

Pozitivni učinki Fit pedagogike so večplastni. Otrok in mladostnik doživljata ugodje ob učenju v gibanju, saj je spodbujena njuna naravna potreba po gibanju, sodelovanju z vrstniki in odraslimi, obenem sta visoko motivirana, osredotočena in skoncentrirana. Fit pedagogika ohranja otrokov raziskovalni duh, mu daje možnost za ustvarjalnost, spodbuja k iskanju lastnih rešitev, ga uči razmišljati, obenem pa sledi njegovemu naravnemu celostnemu razvoju, upošteva razvojna kritična obdobja in ohranja njegovo pripravljenost ter navdušenje za sodelovanje.

Vloga učitelja v procesu otrokovega razvoja in učenja je izjemno kompleksna, zahtevna in odgovorna. Pri Fit pedagogiki so učitelji mentorji, ki z otroki in mladostniki sodelujejo, kar velja tudi obratno, da učitelji z njimi sodelujejo. Če bi se poljudno izrazili, so tekom učnega procesa učitelji režiserji, učenci pa glavni igralci. Na tak način oboji pridobivajo in dozorevajo. Vsi učiteljevi ukrepi pa so naravnani k oblikovanju pozitivnih stališč do učenja ter morajo podpirati oblikovanje pozitivne samopodobe in prijateljskega odnosa do sošolcev (otroci znajo poiskati in dati pomoč). To je pot s katero bomo skupaj dosegli učinkovitost in napredek, naši otroci pa bodo zrasli v samozavestne, zadovoljne, zrele in zdrave osebe z visoko stopnjo funkcionalnega znanja.

Vabilo starši
Več o projektu: www.fitinternational-conference.si

 

PROJEKT: Erazmus+ (KA229 – Šolska partnerstva med šolami) »Gradimo temelje za našo prihodnost«

V šoli učitelji učence pripravljamo na prihodnost. Ta pa bo nedvomno zelo drugačna od sedanjosti, predvsem zaradi dejstva, da računalniki postajajo ključni del naše družbe. Največje spremembe se bodo zgodile na trgu dela, saj bo veliko delovnih mest izginilo, veliko pa jih pravzaprav sploh še ni bilo odkritih, predvsem na področju novih tehnologij. Naš projekt, poimenovan »Gradimo temelje za našo prihodnost«, ki ga financira Evropska komisija preko programa Erazmus+ (KA229 – Šolska partnerstva med šolami), stremi k raziskovanju in odkrivanju poklicev prihodnosti, omogoča učencem njihovo spoznavanje ter razvoj tehničnih in netehničnih sposobnosti, ki so zanje potrebne. Vključuje cilje in dejavnosti, ki niso vključeni v trenutne učne načrte, vendar menimo, da bi morali biti del izobraževalnega procesa. Partnerstvo OŠ Škofljica in finske osnovne šole Siltamaen ala-aste iz Helsinkov bo v projektu združilo po 13 učencev iz vsake šole, njihove starše, učitelje, šolsko osebje, lokalne skupnosti in različne strokovnjake s tega področja. Naš projekt bo udeležencem koristil z ustvarjanjem priložnosti za učenje, izmenjavo idej, organizacijo dogodkov in inovacijami izobraževalnih metod.

Več o projektu: ERAZMUS+ »Gradimo temelje za našo prihodnost«

PROJEKT: Trajnostna mobilnost

V projekt Trajnostna mobilnost se je Osnovna šola Škofljica s podružnicama vključila v šolskem letu 2020/21.

Trajnostna mobilnost pomeni iskati in izbirati druge načine mobilnosti, ki pripomorejo k zmanjšanju onesnaževanja zraka in naše okolice. Spodbujanje k večji uporabi hoje, kolesarjenja, vožnje z rolerji, skiroji prispeva h gibanju ter boljšemu zdravju in počutju ljudi.

Več o projektu: GREMO PEŠ S KOKOŠKO ROZI

Koordinatorke projekta: Marjana Černe, Majda Lužar, Maša Primožič, Marjana Strgar, Tina Zelenko

PROJEKT: Razvijanje pozitivnega samovrednotenja ranljivih otrok

V šolskem letu 2017/2018 se je šola vključila v projekt »Razvijanje pozitivnega samovrednotenja otrok in mladostnikov (BASE)«. Namen projekta je učiteljem omogočiti pridobivanje dodatnih veščin za učinkovito delo z ranljivimi učenci, pri otrocih pa spodbujati občutek lastne vrednosti, da bodo  otroci postali še bolj motivirani, odgovorni, uspešni in samozavestni. V okviru projekta sta se na naši šoli  za mentorje programa usposabljali dve strokovni delavki – Anja Hajnrihar in Teja Razpotnik. Delavnice z učenci potekajo v 3. l in 4. m. Izvajajo se tudi merjenja s pomočjo AMS vprašalnikov ob začetku in zaključku izvajanja programa.

Več o projektu

   

Skip to content

Z nadaljevanjem obiska te spletne strani sprejemate uporabo piškotkov. več informacij

Z namenom zagotavljanja najboljše možne uporabniške izkušnje, so piškotni na tem spletnem mestu vklopljeni. Z nadaljevanjem obiska tega spletnega mesta se strinjate z njihovo uporabo.

Zapri