Select Page

Šolska svetovalna služba

Šolska svetovalna služba v šoli pomaga in sodeluje z namenom, da bi bili vsi učenci in šola kot celota čim bolj uspešni pri uresničevanju vzgojno-izobraževalnih ciljev. Na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja se preko svetovalnega odnosa in na strokovno-avtonomni način vključuje v reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj učno-vzgojnega dela v šoli in po potrebi sodeluje tudi z zunanjimi ustanovami.

Šolska svetovalna služba nudi pomoč učencem, staršem, učiteljem in vodstvu šole ter z njimi sodeluje na različnih področjih vsakdanjega življenja in dela v šoli: učenja in poučevanja, šolske kulture, vzgoje, klime in reda, telesnega, osebnega in socialnega razvoja, šolanja in poklicne orientacije, socialnih stisk.

V šolski svetovalni službi delajo:

  • na matični šoli Škofljica socialna pedagoginja Katja Kajič in psihologinja Mateja Lunder,
  • na podružnični šoli Lavrica pedagoginja Polona Fink in psihologinja Anja Hajnrihar (pokrivata tudi PŠ Želimlje).

Svetovalne delavke so dosegljive v času uradnih ur, po predhodni najavi tudi izven uradnih ur.

DODATNA STROKOVNA POMOČ

Učencem s posebnimi potrebami nudijo dodatno strokovno pomoč specialni pedagoginji Mateja Poboljšaj in Sabina Guid, pedagoginja Blanka Vinšek, inkluzivna pedagoginja Anja Legan in socialna pedagoginja Melita Zgonc, ki so staršem dosegljive v času govorilnih ur.

PREPIS UČENCA NA DRUGO ŠOLO

Starši ob prepisu otroka na drugo šolo izpolnijo obrazec, ki ga dobijo pri šolski svetovalni službi. Obrazec izpolnijo najmanj teden dni pred izpisom.

SPREMEMBA OSEBNIH PODATKOV

Vsako spremembo osebnih podatkov (naslov, telefon, priimek …) pisno sporočite šolski svetovalni službi najkasneje v sedmih dneh po spremembi.

Skip to content

Z nadaljevanjem obiska te spletne strani sprejemate uporabo piškotkov. več informacij

Z namenom zagotavljanja najboljše možne uporabniške izkušnje, so piškotni na tem spletnem mestu vklopljeni. Z nadaljevanjem obiska tega spletnega mesta se strinjate z njihovo uporabo.

Zapri