Select Page

 

Knjižnično informacijsko znanje

Knjižnično informacijsko znanje je znanje o informacijskih virih, njihovi izbiri in uporabi za določene namene. Osnovnošolska knjižnica pri tem opravlja pomembno funkcijo informacijskega in komunikacijskega centra vzgojno-izobraževalnega procesa. Tako učiteljem kot učencem pomaga s svojimi dejavnostmi (z zbiranjem in hranjenjem knjižničnega gradiva in informacij ter z bibliopedagoško dejavnostjo) uresničevati izobraževalne in vzgojne cilje.

Bibliopedagoška dejavnost ima danes velik pomen, saj daje učencem knjižnično informacijsko znanje, ki je zelo pomembno za učenčevo šolanje, nadaljnje izobraževanje in tudi v življenju. Pomembnost knjižničnega informacijskega znanja se poudarja še zlasti zato, ker predstavlja izrazito praktično znanje, da se posameznik znajde v današnjem času in zna reševati informacijske probleme.

Knjižnično informacijsko znanje izvaja knjižničarka skupaj z učitelji drugih predmetnih področij.

SPLOŠNI CILJI

 • učenci se navajajo na knjižnično okolje in vzdušje knjižničnega prostora ter razvijajo sposobnosti in veščine za samostojno uporabe knjižnice in informacijskih virov
 • šolska knjižnica s svojimi storitvami in programom knjižničnega informacijskega znanja pri učencih razvija ključne kompetence:
  1. sporazumevanje v maternem jeziku
  2. sporazumevanje v tujem jeziku
  3. matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji
  4. digitalna pismenost
  5. učenje učenja
  6. socialne in državljanske kompetence
  7. samoiniciativnost in podjetnost
  8. kulturna zavest in izražanje

Načrtovanje dela po triadah

Projekt Zdrav življenjski slog 2017/18

Žal nismo bili uspešni na razpisu za projekt ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG, zato se projekt v tem šolskem letu v našem zavodu ne bo izvajal.

Projekt Zdrav življenjski slog 2017/18

Žal nismo bili uspešni na razpisu za projekt ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG, zato se projekt v tem šolskem letu v našem zavodu ne bo izvajal.

Projekt Zdrav življenjski slog 2017/18

Žal nismo bili uspešni na razpisu za projekt ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG, zato se projekt v tem šolskem letu v našem zavodu ne bo izvajal.

Skip to content

Z nadaljevanjem obiska te spletne strani sprejemate uporabo piškotkov. več informacij

Z namenom zagotavljanja najboljše možne uporabniške izkušnje, so piškotni na tem spletnem mestu vklopljeni. Z nadaljevanjem obiska tega spletnega mesta se strinjate z njihovo uporabo.

Zapri