Roditeljski sestanki in govorilne ure

RODITELJSKI SESTANKI IN GOVORILNE URE

Pedagoški delavci bodo imeli redne stike s starši na dopoldanskih in popoldanskih govorilnih urah. Popoldanske govorilne ure se za vse učence začenjajo vedno ob 17. uri. Roditeljski sestanki pa se začno za učence 1., 2., 3., 6. in 7. razreda ob 17. uri, medtem ko za razrede 4., 5., 8. in 9. ob 18. uri. V primerih, ko so roditeljski sestanki vezani na predavanje, se lahko začetek sestanka premakne na drugo uro. O spremembi starše oz. učence obvestijo razredniki oz. bo obvestilo objavljeno na spletni strani šole. Staršem svetujemo, da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure, ker le tako lahko spremljate otrokov napredek v šoli.

PREDAVANJA

V goste bomo povabili uveljavljene predavatelje s področja vzgoje in svetovanja, ki bodo spregovorili staršem v novembru, januarju in aprilu.

Roditeljski sestanki in popoldanske govorilne ure - DATUMI
mesec od 1. do 5. razreda od 6. do 9. razreda
september RS torek, 12. 09. 2017 četrtek, 14. 09. 2017
oktober GU torek, 10. 10. 2017 torek, 17. 10. 2017
november GU torek, 14. 11. 2017 torek, 21. 11. 2017

(RS samo za učence 6. razreda)

december GU torek, 12. 12. 2017 torek, 19. 12. 2017
januar RS torek, 09. 01. 2018 torek, 16. 01. 2018
februar GU torek, 13. 02. 2018 torek, 27. 02. 2018
februar RS / ponedeljek, 05. 02. 2018

(samo za učence 9. razreda

marec GU/RS torek, 13. 03. 2018 torek, 20. 03. 2018
april GU torek, 10. 04. 2018 torek, 17. 04. 2018
maj GU torek, 15. 05. 2018 torek, 22. 05. 2018
Učilnice za roditeljske sestanke in popoldanske govorilne ure – PREDMETNA STOPNJA

Učilnice za roditeljske sestanke in popoldanske govorilne ure – predmetna stopnja 

Šolsko leto 2017/18

ODDELEK RAZREDNIK UČILNICA NADSTROPJE NADOMESTNI RAZREDNIK
6. a Petra VERŠNJAK U 26 III. desno Rok Gorjup Roditeljski sestanek ob 17.00
6. b Polonca KOŠIR U 33a nad jedilnico Tevž Pavšek
6. c Mateja PEČAR U 17 I. levo Barbara Obolnar
6. d Špela ZORKO U 33 nad jedilnico Mersiha Pašić
6. e Igor REPŠE U 16 I. levo Petra Klešnik Khan
7. a Diana KVARTUH U 22 III. medetaža Gregor Kovačič
7. b Saša PIRNAT U 28a III. desno Tanja Gabrijel
7. c Nataša ŠAVRIČ U 23 III. medetaža Metka Pukšič Mavsar
8. a Urška TROŠT U 20 III. medetaža Katarina Hafner Blatnik Roditeljski sestanek ob 18.00
8. b Andreja JANEŽIČ STANEŠIČ U 21 III. medetaža Andrej Mohorič
8. c Helena TOMŠIČ U 15 I. levo Barbara Juvančič
8. d Dragica RIGLER U 19 I. levo Liza Bratuž Derenčin
8. e Suzana DIZDAR U 28 III. desno Tatjana Peklar Justin
9. a Mateja NOVAK U 24 III. desno Branka Lončarič
9. b Ana Nuša RIGLER U 29 III. desno Majda Golc
9. c Lucija RUPRET U 25 III. desno Polonca Eržen
9. d Tina TOLAR U 27 III. desno Mateja Lunder

 

NERAZREDNIKI

IME IN PRIIMEK NAZIV PROSTORA; čas prisotnosti NADSTROPJE ŠT. PROSTORA
Jerneja Avsec Šrekl Zbornica – NOVEMBER, MAJ I. nadstropje Zbornica
Andreja Babnik Kabinet PB in DSP II. nadstr. 3 K
Liza Bratuž Derenčin Učilnica II. nadstr. 7 U
Tanja Gabrijel Zbornica I. nadstropje Zbornica
Majda Golc Pisarna pomočnice ravnatelja I. desno 2 P
Rok Gorjup Učilnica nad jedilnico – FEBRUAR, MAJ I. desno 31 U
Polonca Eržen Kabinet III. desno 12 K
Sabina Guid Kabinet – NOVEMBER, MAREC, MAJ II. nadstr. 4 K
Katarina Hafner Blatnik Učilnica nad jedilnico 31Ua
Barbara Juvančič Učilnica II. nadstr 13 U
Petra Klešnik Khan GOVORILNE URE NA RAZREDNI STOPNJI
Gregor Kovačič Učilnica pri jedilnici 14Ua
Branka Lončarič Pisarna –  GOVORILNE URE NA RAZREDNI STOPNJI II. nadstr. 8 P
Mateja Lunder Pisarna psihologinje II. nadstr. 9 P
Andrej Mohorič Kabinet III. desno 11 K
Mersiha Pašić Učilnica nad jedilnico I. desno 32 U
Tevž Pavšek GOVORILNE URE NA RAZREDNI STOPNJI
Tatjana Peklar Justin Učilnica –  NOVEMBER, FEBRUAR, MAJ II. nadstr. 8 U
Mateja Poboljšaj PisarnaNOVEMBER, MAREC, MAJ I. desno 6 P
Metka Pukšič Mavsar Kabinet slovenščine I. levo 6 K
Mojca Strgar KabinetNOVEMBER, FEBRUAR, MAJ II. nadstr. 2 K
Dopoldanske govorilne ure - PREDMETNA STOPNJA

Dopoldanske govorilne ure so določene glede na urnik posameznega učitelja, zato bodo ure, ko imajo učitelji dopoldansko govorilno uro, objavljene na oglasni deski in na naši spletni strani. Učitelji so na voljo staršem v tistih tednih, ko ni popoldanskih govorilnih ur oz. roditeljskih sestankov ali po predhodnem dogovoru. Za vse razrede bodo predvidoma organizirani trije roditeljski sestanki ali pa bo enega izmed njih nadomestilo skupno predavanje. Učitelji in starši se lahko sestanejo tudi izven predvidenega časa za govorilne ure na željo staršev, učencev, razrednikov, ravnatelja ali svetovalne službe.  Informacij o učnem uspehu ne dajemo po telefonu.

Ime Priimek Dan Ura
Jerneja Avsec Šrekl ponedeljek 12.40 – 12.55
Andreja Babnik torek 10. 15 – 10.45
Liza Bratuž Derenčin petek 10. 30 – 11.00
Suzana Dizdar torek 10. 15 – 10.45
Urša Filipič petek 7.30 –  8.00
Tanja Gabrijel sreda 8.50 – 9.20
Majda Golc torek 9.30 – 10.00
Rok Gorjup četrtek 11.05 – 11.35
Polonca Eržen petek 9.35 – 10.05
Sabina Guid sreda 12.00 – 12.30
Katarina Hafner Blatnik petek 11.05 – 11.35
Andreja Janežič Stanešič petek 11.55 – 12.25
Barbara Juvančič četrtek 10.15 -10.45
Petra Klešnik Khan četrtek 11.55 – 12.25
Polonca Košir četrtek 9.40 – 10.10
Gregor Kovačič ponedeljek 8.50 – 9.20
Diana Kvartuh sreda 11.05 – 11.35
Andrej Mohorič ponedeljek 11.20 – 11.50
Mateja Novak torek 11.55 – 11.25
Mersiha Pašić torek 11.15 – 11.45
Tevž Pavšek ponedeljek 10.30 – 11.00
Mateja Pečar ponedeljek 11.05 – 11.35
Tatjana Peklar Justin sreda 8.50 – 9.20
Saša Pirnat ponedeljek 11.05 – 11.35
Mateja Poboljšaj petek 11.00 – 11.30
Metka Pukšič Mavsar petek 11.05 – 11.35
Igor Repše torek 10.15 -10.45
Ana Nuša Rigler ponedeljek 11.55 – 12.25
Dragica Rigler torek 11.05 – 11.35
Lucija Rupret četrtek 9.25 – 9. 55
Mojca Strgar sreda 11.20 – 11.50
Nataša Šavrič torek 8.50 – 9.20
Tina Tolar sreda 8.30 – 9.00
Helena Tomšič ponedeljek 7.45 – 8.15
Urška Trošt četrtek 11.05 – 11.35
Petra Veršnjak torek 11.55 – 12.25
Špela Zorko sreda 9.25 – 9. 55
V času govorilne ure je učitelj, -ica v zbornici.

 

GOVORILNE URE – RAZREDNA STOPNJA

INDIVIDUALNE GOVORILNE URE – razredna stopnja

RAZREDNIKI RS –  MATIČNA ŠOLA

RAZRED UČITELJICA/UČITELJ DAN ČAS
1. a Irena  Balažic ponedeljek 12’00–12’30
1. b Nataša Spreitzer Jamnik ponedeljek 12’00–12’30
1. c Nataša Cingerle četrtek 12’00–12’30
1. d Nataša Štebe četrtek 12’00–12’30
2. a Maša Primožič sreda 7’45–8’15
2. b Tjaša Zadnikel četrtek 7’45–8’15
2. c, N1A Mateja Špendal petek 7’45–8’15
2. d Nataša Lenič četrtek 12’50–13’20
3. a Andrej Kosednar sreda 7’45–8’15
3. b Karmen Mihelič Čampa torek 7’45–8’15
3. c Ines  Mustar  Zof torek 7’45–8’15
3. d Tanja  Sazonov torek 7’45–8’15
4. a Jerica Brložnik sreda 11’05–11’35
4. b Alenka Meglič Myint torek 10’15–10’45
4. c Metka Lišinović petek 10’15–10’45
5. a Martina Kovačič četrtek 8’20–8’50
5. b Mojca Ahčin ponedeljek 10’15–10’45
5. c Andreja Didović petek 9’25–9’55
5. d Katja Klodić četrtek 10’15–10’45

UČITELJI NERAZREDNIKI RS – MATIČNA ŠOLA

POUČUJE UČITELJICA/UČITELJ DAN ČAS
1. razred Bojana  Ivanjko torek 11’55–12’25
1. razred Nataša  Omahen ponedeljek 10’30–11’00
1. razred Majda Lužar sreda 11’55–12’25
TJA Nina Grzetič ponedeljek 10’15–10’45
TJA, OPB Petra Klešnik Khan četrtek 11’55–12’25
ŠPO, NŠP Mateja Pečar ponedeljek 11’05–11’35
ŠPO Tevž Pavšek ponedeljek 10’30–11’00
N2N Mojca Strgar sreda 11’20–11’50
NRA Diana Kvartuh sreda 11.05–11.35
NTE Urška Trošt četrtek          11.05–11.35
NTE Tatjana Peklar Justin sreda 8’50–9’20
NUM, OPB Lili Ana Jaklič petek 12’00–12’30
BIO, NAR, SPH, OPB Andrej Mohorič ponedeljek 11’20–11’50
DKE, GEO, OPB Helena Tomšič ponedeljek 7’45–8’15
OPB Mateja Adamič ponedeljek 13’15–13’45
OPB Regina  Bokan sreda 10’45–11’15
OPB Ksenija Jemenšek sreda 10’30–11’00
OPB Urška Jarc petek 12’00–12’30
OPB Ivanka Dobravec petek 12’00–12’30
OPB Branka Elikan petek 12’00–12’30
OPB Tatjana Košir petek 12’00–12’30
OPB Metka Cotič četrtek 11’25–11’55
DSP Sabina Guid sreda 12’00–12’30
DSP Mateja Poboljšaj petek 11’05–11’35
DSP Alenka Martinčić četrtek 9’25–9’55 


UČITELJI RAZREDNIKI – PŠ Lavrica

POUČUJE UČITELJICA DAN ČAS
1. L Helena Škufca Strle četrtek 12’00-12’30
1. M Martina Jordan četrtek 12’00–12’30
2. L Marjana Strgar sreda 12’00-12’30
2. M Mojca Koleša ponedeljek 10’20–10’50
3. L Alma Ignjatović ponedeljek 9’30–10’00
3. M Saša Gajer torek 10’20–10’50
3. N Barbara Zorc Strojan sreda 11’10–11’40
4. L Anamarija Pakiž Anić četrtek 11’10–11’40
4. M Teja Razpotnik sreda 10’20–10’50
5. L Petra Krhin petek 9’30–10’00
5. M Barbara Tršan četrtek 9’30–10’00

UČITELJI NERAZREDNIKI – PŠ Lavrica

POUČUJE UČITELJICA DAN ČAS
1. L, OPB Marjana Černe četrtek 12’00-12’30
1. M, OPB Natalija Žerovnik četrtek 12’00-12’30
TJA, N1A Nataša Vencelj četrtek 10’15-10’45
DSP, OPB Melita Zgonc petek 12’00-12’30
OPB Špela Bešter sreda 12’00–12’30
OPB Maja Cerar torek 11’15–11’45
OPB Petra Di Batista ponedeljek 11’15–11’45
OPB Lilijana Hronek četrtek 12’00–12’30
DSP Alenka Martinčić četrtek 9’25–9’55

 UČITELJI RAZREDNIKI – PŠ Želimlje

POUČUJE UČITELJICA DAN ČAS
1. Ž, 2. Ž Tina Zelenko torek 7’45-8’15
3. Ž, 4. Ž Seliha Delić ponedeljek 12’00-12’30

 UČITELJI NERAZREDNIKI – PŠ Želimlje

POUČUJE UČITELJICA DAN ČAS
TJA, OPB Tjaša Koprivc petek 12’10-12.40

 

 

Učilnice za govorilne ure in roditeljske sestanke – RAZREDNA STOPNJA

RAZREDNIKI

RAZRED UČITELJICA/UČITELJ NADSTROPJE ŠT.  PROSTORA OPOMBE
1. a Irena  Balažic pritličje 2 U Roditeljski sestanek ob 17’00.
1. b Nataša Spreitzer Jamnik pritličje 1 U
1. c Nataša Cingerle pritličje 3 U
1. d Nataša Štebe pritličje 6 U
2. a Maša Primožič I. nadstropje – nad telovadnico 34 U
2. b Tjaša Zadnikel pritličje 4 U
2. c Mateja Špendal I. nadstropje – nad telovadnico 35 U
2. d Nataša Lenič pritličje 5 U
3. a Andrej Kosednar II. nadstropje 8 U
3. b Karmen Mihelič Čampa Il. nadstropje 11 U
3. c Ines  Mustar  Zof II. nadstropje 9 U
3. d Tanja  Sazonov II. nadstropje 10 U
4. a Jerica Brložnik II. nadstropje 13 U Roditeljski sestanek ob 18’00.
4. b Alenka Meglič Myint II. nadstropje 12 U
4. c Metka Lišinović II. nadstropje 14 U
5. a Martina Kovačič II. nadstropje – nad jedilnico 32 U
5. b Mojca Ahčin II. nadstropje 7 U
5. c Andreja Didović II. nadstropje – nad jedilnico 31 U
5. d Katja Klodić I. nadstropje – pri jedilnici  14 Ua

UČITELJI NERAZREDNIKI

RAZRED/

PREDMET

UČITELJICA/UČITELJ NADSTROPJE ŠT. PROSTORA TERMIN PRISOTNOSTI NA GOVORILNIH URAH
1. a Bojana  Ivanjko pritličje 2 U GU na razredni stopnji
1. b Nataša  Omahen pritličje 1 U GU na razredni stopnji
1. c, 1. d Majda Lužar pritličje 1 K – kabinet GU na razredni stopnji
TJA Nina Grzetič II. nadstropje 3 K GU na razredni stopnji
TJA, PB Petra Klešnik Khan I. levo 17 U GU na razredni stopnji
ŠPO, NŠP Mateja Pečar I. levo 17 U GU na predmetni stopnji
ŠPO Tevž Pavšek I. levo 19 U GU na razredni stopnji –

OKTOBER, FEBRUAR, APRIL 

N2N Mojca Strgar I. levo 16 U OKTOBER, FEBRUAR, APRIL – GU na razredni stopnji (na Škofljici)
NRA Diana Kvartuh III. medetaža 22 U GU na predmetni stopnji
NTE Urška Trošt III. medetaža 20 U GU na predmetni stopnji
NTE Tatjana Peklar Justin II. nadstropje 8 U NOVEMBER, FEBRUAR, MAJ – na predmetni stopnji
NUM, PB Lili Ana Jaklič II. nadstropje 2 K – kabinet GU na razredni stopnji
BIO, NAR, SPH, OPB Andrej Mohorič III. desno 12 U GU na predmetni stopnji
DKE, GEO, OPB Helena Tomšič I. levo 15 U GU na predmetni stopnji
PB Mateja Adamič pritličje 1 K

– kabinet

GU na razredni stopnji
PB Regina  Bokan pritličje 1 K

– kabinet

GU na razredni stopnji
PB Ksenija Jemenšek pritličje 1 K

– kabinet

GU na razredni stopnji
PB Urška Jarc pritličje 1 K

– kabinet

GU na razredni stopnji
PB Ivanka Dobravec pritličje 1 K

– kabinet

GU na razredni stopnji
PB Branka Elikan II. nadstropje 2 K – kabinet GU na razredni stopnji
PB Tatjana Košir II. nadstropje 2 K – kabinet GU na razredni stopnji
PB Metka Cotič II. nadstropje 2 K – kabinet GU na razredni stopnji
DSP Sabina Guid II. nadstropje 4 K – kabinet OKTOBER, FEBRUAR, APRIL – GU na razredni stopnji
DSP Mateja Poboljšaj I. desno 6 P –

pisarna

OKTOBER, FEBRUAR, APRIL – GU na razredni stopnji
DSP Alenka Martinčić Škofljica:

I. desno nad jedilnico

31 Ua – Škofljica Na Škofljici v  času GU za razredno stopnjo v NOVEMBRU, FEBRUARJU IN MAJU.

Na Lavrici v času GU v OKTOBRU, DECEMBRU IN APRILU.

Govorilne ure za učence
Poleg govorilnih ur za starše organiziramo dopoldanske govorilne ure tudi za učence. Te so ob isti uri kot dopoldanske govorilne ure za starše v tednu, ki je določen z letnim koledarjem. Na govorilno uro gre lahko učenec sam, po predhodnem dogovoru z razrednikom ali učiteljem, ki ima takrat učno uro, lahko pa ga povabi učitelj. Namenjene so individualnim pogovorom in dodatnim pojasnilom.
Pravilnik o darilih

Z nadaljevanjem obiska te spletne strani sprejemate uporabo piškotkov. več informacij

Z namenom zagotavljanja najboljše možne uporabniške izkušnje, so piškotni na tem spletnem mestu vklopljeni. Z nadaljevanjem obiska tega spletnega mesta se strinjate z njihovo uporabo.

Zapri