Main menu

UVODNA PREDSTAVITEV

Osnovna šola Škofljica je skupaj s podružnicama v Želimljem in na Lavrici edina vzgojno-izobraževalna ustanova v Občini Škofljica, ki izvaja osnovnošolski program.  Za Občino Škofljica je značilno, da se število prebivalstva skokovito povečuje, kar pomeni, da je tudi v zavod Osnovna šola Škofljica vpisanih vsako leto več učencev. Tako v šolskem letu 2014/15 izobražujemo 952 učencev v 38 oddelkih, kar nas uvršča med največje osnovne šole v Sloveniji. Učenci so radovedni, a radoživi in razposajeni, zato jih privlači pisani svet svobode. Kljub vsemu jih poskušamo učiti in vzgajati, naučiti in pripraviti za vpis v srednje šole in za vsakdanje življenje z izvajanjem osnovnega in razširjenega programa osnovne šole. Pri tem smo bolj ali manj uspešni.  Ker pa smo prepričani, da se v učencih skrivajo mnoge sposobnosti, jim poskušamo pomagati, da lahko pokažejo svoje talente tudi na drugih področjih, kot so glasba, likovno in literarno ustvarjanje, ples in folklora, fotografija in šport … Zavedamo se, da se posameznikova samopodoba oblikuje in kleše počasi, skozi neuspehe in potrditve, skozi znanje in ustvarjanje, zato iščemo priložnosti, da bi se vsak posameznik na šoli lahko umestil v razgibano šolsko podobo, ki se nam vsem še dolgo vtisne v spomin.

Roman Brunšek, ravnatelj

Škofljica, 1. septembra 2014   

Aktualno

Zadnja novica

OBVESTILO – PRVI ŠOLSKI DAN

Datum objave: ponedeljek, 1. 9. 2014

OBVESTILO O ZAČETKU POUKA

V šolskem letu 2014/15 začenjamo s poukom v ponedeljek, 1. septembra 2014. Za prvi dan pouka prinesete s seboj šolske copate, zvezek in pisalo.

POUK

OŠ ŠKOFLJICA

Prvi dan pouka začnejo učenci s poukom po ponedeljkovem urniku, in sicer:

-      4. RAZREDI

-      5. RAZREDI

Ključne besede: